Hjelp med å importere batch-fraktfiler

Hjelp til batch-filforsendelse
Batch-filforsendelse lar deg opprette opptil 250 forsendelser ved å bruke filformatene .csv (kommaseparert verdi) eller .ssv (semikolonseparert verdi). Opprinnelsesadressen må være den samme for alle forsendelsene, men destinasjonsadressene kan være forskjellige.

Tabellen nedenfor har en eksempelfil for referanse.
FilnavnOpprettelsesdato
07/12/2020


Format for batch-importfil

Merk: Importfilen bruker et komma/semikolon som feltskiller. Importfilen må inkludere komma/semikolon som skilletegn, også for valgfrie felter. Kolonneoverskrifter skal ikke inkluderes.

Dersom en spesiell post mangler validering under importen vil systemet opprette en feilfil med postene som systemet ikke kunne importere. Se gjennom rapporten og foreta eventuelle korrigeringer. Når feilen er rettet, kan du prøve importprosessen igjen.

Format for batch-importfil
Importer batch-filformatet har en .csv/.ssv-forlengelse.
FeltnavnFelttypeMaksimum feltlengdeObligatoriskGyldige verdier
Kontaktnavn Alfanumerisk 35 Ja (for en internasjonal forsendelse eller en UPS Next Day Air Early-tjeneste) Mottakers navn (# satt inn foran det første feltet fører til feil)
Firma eller navn Alfanumerisk 35 Ja Firma eller navn på mottaker
Land Alfanumerisk 2 Ja Mottakerens land (se lands/-territoriumkode for gyldige koder.)
Adresse 1 Alfanumerisk 35 Ja Adresse 1 for mottaker (obligatorisk)
Adresse 2 Alfanumerisk 35 Nei Adresse 2 for mottaker (valgfritt)
Adresse 3 Alfanumerisk 35 Nei Adresse 3 for mottaker (valgfritt)
Sted Alfanumerisk 30 Ja Mottakerens by
Delstat/Provins/Annet Alfanumerisk 30 Betinget Påkrevd for visse destinasjonsland (se delstat-/provinskodetabellen for gyldige koder.)
Postnummer Alfanumerisk 10 Betinget Obligatorisk for enkelte destinasjonsland
Telefon Alfanumerisk 15 Betinget Påkrevd for internasjonale destinasjoner og tjenesten UPS Next Day Air Early
Linje Alfanumerisk 5 Nei Mottakers direktenummer
Indikator på privatadresse 0/1 1 Nei 1=Boligområde, 0=Handelsområde
E-postadresse Alfanumerisk 50 Nei Mottakers e-postadresse
Emballasjetype Alfanumerisk 2 Ja Se tabell for emballasjetype for gyldige koder
Tollverdi Numerisk 15 Betinget Obligatorisk for forsendelser fra USA til Canada, og fra USA til Puerto Rico. Valuta angitt i USD. Desimaler er tillatt.
Vekt Numerisk 5 Betinget Obligatorisk for en emballasjetype av annen emballasje =2. Vekt er akseptert for emballasje av typen brev/konvolutt. Bruk komma i numeriske felter, som f.eks. vekt (10,0) som vil måtte omslutte feltet i doble anførselstegn.
Lengde Numerisk 4 Nei Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter.
Bredde Numerisk 4 Nei Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter.
Høyde Numerisk 4 Nei Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter.
Måleenhet LB/KG 2 Nei Angitt i pund/lb (USA/Puerto Rico) eller kilogram/kg. Canada har valg mellom lb/kg.
Varebeskrivelse Alfanumerisk 35 Betinget Obligatorisk når send til- / send fra-land ikke er de samme
Dokumenter uten kommersiell verdi 0/1 1 Nei Indikerer at forsendelsen ikke inneholder tollpliktige artikler
Varer som ikke er i fri omsetning (GNIFC, Goods not in Free Circulation) 0/1 1 Betinget Obligatorisk for forsendelser innenfor EU på tollpliktige varer
Gebyr for tilleggsbeskyttelse Numerisk 7 Nei Må være mindre enn 1000 USD eller tilsvarende valuta. Betegnelse vil bli angitt i valuta tilsvarende opprinnelseslandet for forsendelsen. UPS' erstatningsansvar for tap eller skade på pakke. Desimaler ikke tillatt.
Tjeneste Numerisk 2 Ja Se tabell for tjeneste for gyldige verdier.
Leveringsbekreftelse Alfanumerisk 1 Nei Se tabell for leveringsbekreftelse for gyldige verdier.
Frigivelse fra avsender / Levere uten signatur 0/1 1 Nei En avsender kan bestille avlevering av en pakke ved første forsøk, uten signatur, fra UPS. UPS er ikke ansvarlig overfor avsendere eller andre tredjeparter for skader som måtte oppstå på pakken etter avlevering. (Gjelder ikke utenfor USA)
Retur av dokument 0/1 1 Nei Kun til bruk ved innenriks forsendelser i Polen.
Lørdagslevering 0/1 1 Nei Tilgjengelig med enkelte tjenester (se tjenestehåndboken for mer informasjon.)
UPS carbon neutral 0/1 1 Nei Bestill valgmulighet for å redusere klimainnvirkningene fra denne forsendelsen.
Stor pakke 0/1 1 Nei Anvendt når lengde pluss omkrets (2* bredde) + (2* høyde) kombinert overgår 118 tommer, men er mindre enn 157 tommer. Tilleggsgebyr anslått. (Utenfor USA er begrensningen for stor pakke 400cm.)
Tilleggshåndtering 0/1 4 Nei For USA: Anvendt når en artikkel er omsluttet i en sendingscontainer av metall eller tre, for pakker som overgår 32 kg eller 70 lb, med lengste side lengre enn 150 cm. For mer informasjon, se tjenestehåndbok. Utenfor USA: Hvis vekten overgår 32 kg eller den lengste siden overgår 150 cm, vil tilleggshåndtering automatisk bli lagt på.
Referanse 1 Alfanumerisk 35 Nei Brukt til å registrere informasjon om en pakke
Referanse 2 Alfanumerisk 35 Nei Brukt til å registrere informasjon om en pakke
Referanse 3 Alfanumerisk 35 Nei Kun brukt til UPS CampusShip emballasjenivå (USA, Puerto Rico og Canada)
E-postvarsel 1 - Adresse Alfanumerisk 50 Nei E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 1 - Forsendelse 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 1 - Unntak 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 1 - Levering 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postvarsel 2 - Adresse Alfanumerisk 50 Nei E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 2 - Forsendelse 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 2 - Unntak 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 2 - Levering 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postvarsel 3 - Adresse Alfanumerisk 50 Nei E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 3 - Forsendelse 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 3 - Unntak 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 3 - Levering 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postvarsel 4 - Adresse Alfanumerisk 50 Nei E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 4 - Forsendelse 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 4 - Unntak 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 4 - Levering 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postvarsel 5 - Adresse Alfanumerisk 50 Nei E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 5 - Forsendelse 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 5 - Unntak 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 5 - Levering 0/1 1 Nei E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postmelding Alfanumerisk 150 Nei Ytterligere meldinger eller spesielle instruksjoner vil bli oppgitt i e-postvarselet
E-post feil adresse Alfanumerisk 50 Nei E-postadressen som vil motta varsel om levering hvis e-posten til mottakeren mislyktes
UPS Premium Care 0/1 1 Nei Om 1, indikerer at sendingen vil bli sendt med UPS Premium Care
Steds-ID Alfanumerisk 10 Nei Unik identifikator for alternativt leveringssted som f.eks. et UPS Access Point™-sted
Meldingstype Alfanumerisk 2 Nei Se medietypetabellen for gyldige verdier.
Varslingsspråk Alfanumerisk 6 Nei En liste over gyldige land/språkpar. Standardverdi basert på opprinnelsen/destinasjonen til forsendelsen. Se varselspråktabellen for gyldige verdier
Varslingsadresse Alfanumerisk 50 Nei E-postadressen eller mobilnummeret som brukes til å motta leveringsvarsel for forsendelsen som leveres til en annen leveringsadresse
ADL COD-verdi Numerisk/penger 10 Nei Pengebeløpet som skal samles inn på UPS Access Point-stedet må spesifiseres i valutaen til det stedet. Desimaler er tillatt.
ADL lever til mottaker 0/1 1 Nei 0= valget ble ikke forespurt 1 = Lever til-adresse er det eneste forespurte valget
Medietype til ADL-avsender Alfanumerisk 2 Nei Se medietypetabellen for gyldige verdier.
Språk til ADL-avsender Alfanumerisk 6 Nei En liste over gyldige land/språkpar. Standardverdi basert på opprinnelsen/destinasjonen til forsendelsen. Se varselspråktabellen for gyldige verdier.
Varsel fra ADL-avsender Alfanumerisk 50 Nei E-postadressen eller mobilnummeret som brukes for at avsenderen skal motta varsel når pakken har ankommet på UPS Access Point-stedet og når den har blitt hentet.
ADL Kun direkte levering 0/1 1 Nei Om 1, pakken kan kun leveres til den oppgitte private eller kommersielle adressen
Elektronisk hentekodeautentisering Numerisk 4-6 Betinget Hvis Access Point brukes, koden kunden trenger for å hente pakken fra Access Point.
Litium-ion alene 0/1 1 Nei Hvis pakken oppbevares med litium-ion-batteri alene, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0
Litium-ion i utstyr 0/1 1 Nei Hvis pakken oppbevares med litium-ion-batteri i utstyr, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0
Litium-ion sammen med utstyr 0/1 1 Nei Hvis pakken oppbevares med litium-ion-batteri sammen med utstyr, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0
Litium-metall alene 0/1 1 Nei Hvis pakken oppbevares med litium-metall-batteri alene, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0
Litium-metall i utstyr 0/1 1 Nei Hvis pakken oppbevares med litium-metall-batteri i utstyr, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0
Litium-metall med utstyr 0/1 1 Nei Hvis pakken oppbevares med litium-metall-batteri sammen med utstyr, vil kolonnen vise 1 (yes) eller så vil den være tom eller 0

MERK: Hvis mer enn 3 litium-batteri felt er valgt, vil forsendelsen avvises, og feilmeldingen legges til filen med feil.

FELTNAVN FELTTYPE MAKSIMUM FELTLENGDE OBLIGATORISK GYLDIGE VERDIER
Kommersiell leveranse under helg 0/1 1 Nei Tilgjengelig med enkelte tjenester (se tjenestehåndboken for mer informasjon.)


Importer batch-filbehandlingsformat har et felt med navnet Emballasjetype. Gyldige koder for dette feltet er:

Koder for emballasjetype
1=UPS brev/konvolutt
4=UPS PAK
3=UPS-rør
S=UPS Express-eske (liten)
M=UPS Express-eske (middels)
L=UPS Express-eske (stor)
21=UPS-eske
25=UPS 10 kg eske
24=UPS 25 kg eske
2=Annen emballasje
30=Lastepall (gjelder kun for Polen-til-Polen)

Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Tjeneste. De gyldige tosifrede kodene for dette feltet er:

KODER FOR TJENESTETYPE
01 = Next Day Air
02 = 2nd Day Air
03 = Ground
07 = International Express
08 = International Expedited
11 = International Standard
12 = 3 Day Select
13 = Next Day Air Saver
14 = Next Day Air Early
54 = International Express Plus
59 = 2 Day Air A.M
64 = UPS Express NA1
65 = UPS Saver
70 = UPS Access Point Economy
74 = UPS Express 12:00
82 = UPS Today Standard
83 = UPS Today Dedicated Courier
84 = UPS Today Intercity
85 = UPS Today Express
86 = UPS Today Express Saver
92 = SurePost Standard Parcel (not supported)
93 =SurePost Parcel Select
94 = SurePost Bound Printed Matter
95 = SurePost Media Mail

Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Leveringsbekreftelse. Hvis du ikke ønsker leveringsbekreftelse må du la feltet være tomt, ellers oppgir du en gyldig kode. Gyldige koder for dette feltet er:

Koder for leveringsbekreftelse
S=Signatur er obligatorisk
N=Leveringsbekreftelse uten signatur
A=Signatur av myndig person obligatorisk
V=Muntlig sertifisering


Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Medietype. Gyldige koder for dette feltet er:

Medietype
01=Tale
03=E-post
12=SMS-tekst

Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Gyldige språkkoder. Gyldige koder for dette feltet er:

Gyldige språkkoder:

Gyldige koder for dette feltet er:
"DAN_97"=Dansk
DEU_97"=Tysk
"ENG_CA"=Canadisk engelsk
"ENG_GB"=Queen's English
"ENG_US"=Amerikansk Engelsk
"FIN_97"=Finsk
"FRA_97"=Canadisk fransk
"FRA_CA"=Fransk fra Frankrike
"ITA_97"=Italiensk
"NLD_97"=Nederlandsk fra Nederland
"NOR_97"=Norsk
"POL_97"=Polsk
"SPA_97"=Spansk
"SPA_MX"=Meksikansk spansk
"SPA_PR"=Puerto Rico-spansk
"SWE_97"=Svensk