Økonomisk forbedring

Skape forbindelser rundt om i verden.

Enten du er en stor global bedrift, eller en liten bedrift i et fremvoksende marked, så benytter vi vår ekspertise og våre innovasjoner til å bygge sterke, sammenkoblede samfunn rundt om i verden.

Som en global leder innen logistikk, kan vi tilby et bredt spekter med løsninger for leveringskjeder, inkludert transport av pakker og frakt, tilrettelegging for internasjonal handel og distribusjon av avansert teknologi for en mer effektiv forretningsdrift. Vi hjelper nesten ti millioner kunder hver eneste dag med å gjøre deres frakt- og logistikkaktiviteter mer effektive, og vi kan hjelpe deg også.

Hvem dette gjelder

Bedrifter som vil oppnå bærekraftig vekst og bli en del av det globale markedet.

Tilrettelegger en ny epoke innen global handel.

Man regner med at innen 2050 vil det være mer enn ni milliarder mennesker på jorden. For øyeblikket er det omtrent én milliard mennesker fra den tredje verden som er på vei inn på markedet for varer og tjenester. Denne økningen i etterspørsel skaper logistiske og miljømessige utfordringer som krever løsninger som både er bærekraftige og økonomisk mulige.

Relaterte tjenester