UPS Returns® Exchange

Ta kontroll over de verdifulle erstatningsproduktene dine

UPS Returns Exchange sikrer at de verdifulle returene og erstatningsvarene dine er i trygge hender. Med den kontraktsbaserte løsningen UPS Returns Exchange leverer UPS en erstatningsartikkel samtidig med opphentingen av en returforsendelse - UPS-sjåføren vil overlevere erstatningsproduktet etter først å ha mottatt returproduktet.
UPS Returns Exchange gir kundene dine eksepsjonell service ved å tilby praktisk hjelp samtidig som du får bedre kontroll og oversikt over hele retur- eller erstatningsprosessen.

Kontakt en UPS-representant

En bedre opplevelse for kundene dine...

  • Kundene dine behøver ikke tenke på å få tak i korrekt emballasje eller bevise at de har sendt gjenstanden tilbake. Vi gjenbruker leveringsemballasjen for returgjenstanden, og sjåføren skanner returpakken ved utvekslingen.
  • Med UPS Returns Exchange er du sikker på å få returvaren tilbake, slik at du slipper å belaste kunden med et depositum for erstatningsvaren.
  • UPS kan varsle kundene via telefon, e-post eller tekstmeldinger slik at de kan være klare med returvaren når UPS-sjåføren ankommer.

...og en bedre opplevelse for deg

Du får bedre kontroll over hva som returneres og når.
  • Ved å involvere en UPS-sjåfør øker sannsynligheten for at den riktige varen blir returnert i forsvarlig emballasje.
  • Denne tjenesten kan kombineres med nesten alle transportmetoder eller leveringshastigheter, slik at både dine og kundenes behov blir innfridd.
Du får bedre oversikt, bedre kundeservice og bedre mulighet til å planlegge innkommende forsendelser.
  • Når utvekslingen er utført, kobler UPS-systemene utgående og inngående sporingsnumre opp mot hverandre, slik at kundene dine eller kundeservicemedarbeiderne får enklere tilgang og lettere kan spore forsendelsene.
  • Innkommende pakker kan søkes etter med sporingsnummer, referansenummer eller sporingsnummer for utgående frakt. Dette gjør det enklere med nøyaktig lagerplanlegging og bemanning.
Oppnå et konkurransefortrinn når du forbedrer returprosessen, samtidig som du reduserer kostnadene og tidsbruken.
  • Kombinert opphenting og levering reduserer den totale syklustiden for returer, og kan dermed forbedre suksessraten for å få tilbake verdifulle varer, redusere avbrudd i inntektsstrømmen og få tilbake produkter av høy verdi raskere for reparasjon eller videresalg.
  • Du kan redusere eller fjerne behovet for kostbare ekspressbud eller teknikere for å få produktet erstattet eller returnert.
  • Du kan utføre levering og opphenting i én enkelt transaksjon og redusere ordrebehandlingstiden.

Få innsikt