EDI/XML

Tilpass deg for å vokse

Kompatibilitet betyr smidighet for bedriften

Du tilpasser deg endringer i markedet, og infrastrukturen din bør gjøre det samme. UPS Supply Chain Solutions kan støtte dine operative og økonomiske datakrav ved å utvikle løsninger basert på EDI (Electronic Data Interchange) og XML (Extensible Markup Language) som vokser med bedriften din.

Hva EDI og XML gjør for deg

Bruken av dataformater som er industristandard (EDI 240 og XML) sørger for maksimal kompatibilitet med etablerte systemer, og maksimerer datasikkerheten rundt informasjonsoverføringene dine. Sendingsinformasjon, sporingsresultater, elektroniske pengeoverføringer og andre nøkkeldata som brukes til å administrere leveringskjeden overføres på sikkert vis i hele foretaket. Du vil oppleve økt produktivitet takket være raskere informasjonsflyt og redusert datainnleggingsoverflødighet.

I tillegg til å forbedre bedriftens prosesser hjelper du miljøet ved å ta i bruk EDI/XML-løsninger, fordi det samlede papirforbruket reduseres.

Kontakt UPS