UPS World Ease®

Forenkle den globale leveringskjeden

Internasjonal frakt er ikke like enkelt eller billig som å sende innenlands. Transportkostnadene er høyere, og det er mer komplisert og innebærer kostnader for tollklarering, avgifter og skatter. UPS World Ease hjelper deg med å sende pakker til flere mottakere i ett land eller i EU som én forsendelse som blir tollklarert som en enkelt transaksjon.

Ved å konsolidere alle dine internasjonale forsendelser kan du:

  • Forenkle forsendelsesprosessen
  • Gjøre internasjonal sending mindre komplisert
  • Redusere kostnadene ved flere forsendelser

Fungerer godt med andre UPS-tjenester

Få økt fleksibilitet med ditt valg av UPS' garanterte, tidsbestemte tjenester. I tillegg, få service til og fra 75 land uten begrensning på den samlede forsendelsesvekten.

Forenkle utvidelsen av den globale markedsplassen

UPS World Ease utvider din globale rekkevidde uten lagrings- og etableringskostnader for internasjonal infrastruktur eller uten å miste oversikten over detaljerte sporingshendelser.

Tilgjengelighet

Dette er en kontrakttjeneste som bidrar til å optimalisere leveringskjeden med evnen til å spare to av dine mest verdifulle aktiva: tid og penger.

UPS World Ease er tilgjengelig for kunder som bruker sendingsprogramvaren UPS WorldShip® eller et vert-til-vert-system, og tilbyr full integrasjon med interne systemer.

Lær om WorldShip