Forstå internasjonal toll og forskrifter

Vi fjerner forvirringen rundt fortolling

Som en av verdens største fortollere kan vi bidra til å forenkle tollprosessen din verden rundt. Vår lokaliserte tollekspertise kan bety mindre byråkrati og reduserte forsinkelser. Når du sender, vil også vårt nettbaserte forsendelsesverktøy hjelpe deg med å fylle ut de nødvendige internasjonale tollskjemaene underveis.

Forståelse av toll

Toll er en fellesbetegnelse i internasjonal forsendelse, som henviser til avgiftene, gebyrene eller skattene som pålegges varer som transporteres fra ett land til et annet. Disse kostnadene varierer avhengig av varen og landet, og pålegges transportørens kostnad for levering av varer. Alle land har sine egne regler og retningslinjer for disse, men uansett hvor du leverer kan våre nettbaserte forsendelsesverktøy hjelpe deg med å forutse hva du kan forvente.

Våre forsendelsesverktøy vil hjelpe deg med å fylle ut de nødvendige skjemaene underveis

Du kan fylle i papirkopier av tollskjemaer for hånd og feste dem på forsendelsene dine. Når du bruker ups.com nettforsendelse vil vi lage disse skjemaene for deg automatisk ved å samle inn relevante data alt ettersom du fortsetter gjennom forsendelsesprosessen.

Få anslag for skatter og avgifter på forhånd.

Når du sender internasjonalt med oss, samles og spares alle importkoder og etterlevelsedata for alle produktene dine til din katalog med globale deler. Vi kan bruke denne informasjonen til å gi deg et umiddelbart anslag av skatter og avgifter når du sender det produktet igjen.

Nedenfor har vi ført opp de mest brukte internasjonale skjemaene du kan trenge når du importerer og eksporterer.

Gå til det nettbaserte forsendelsesverktøyet

Tips for å fortolle raskere