Hjelp og råd for internasjonale forsendelser

Internasjonal handel er i endring. For å være sikker på at du utvikler deg med den, finner du her de nyeste opplysningene om viktige regelendringer som kan påvirke dine internasjonale forsendelser.

EUs mva.-reform

 • Woman is smiling while she lays on the sofa using her laptop with a credit card in her hand.

  Endringer i EUs MVA-regler

  Finn ut hva som endres den 1. juli 2021, og hvordan det kan påvirke virksomheten din når du eksporterer til kunder i EU. Vi har ikke kontroll over eller tilsyn med myndighetenes regler, inkludert reglene i EUs mva.-reform. Vi tilbyr informasjon som kan hjelpe deg med forsendelser til EU, og som ikke skal regnes for å være juridiske eller skattemessige råd.

 • Slik kan du gi oss ditt mva-nummer for EU

  Hvis du har registrert deg i og fått et nummer fra Import One Stop Shop (IOSS), kan vi lagre det i UPS-systemet, slik at du ikke trenger å oppgi dette nummeret hver gang du foretar en forsendelse. For å gjøre dette, vennligst fyll ut og returner fullmaktsdokumentet under.

 • Hvis du ikke gir UPS fullmaktsdokumentet, må du sørge for at IOSS-nummeret ditt oppgis i UPS-fraktsystemet for hver forsendelse som oppfyller kriteriene. 

 • Har du ikke en EU-basert enhet å registrere for IOSS?

  For å registrere deg for Import One Stop Shop (IOSS) må du ha en EU-basert virksomhet. Hvis du ikke har det, må du utnevne en representant til å registrere deg og behandle mva. for gjeldende EU-import via IOSS-plattformen på dine vegne. 


  UPS har valgt skattekonsulenten PwC* for å tilby IOSS-formidlertjenester og samsvar for de av kundene våre som ikke har en EU-basert virksomhet. 


  Hvis UPS-kunden velger å samarbeide med PwC, omfattes følgende av representant- og samsvarstjenestene som tilbys for IOSS:

     - Administrere søknaden om et IOSS-nummer

     - Forberede og sende inn mva.-oppgaver i IOSS basert på salgsdata fra UPS-kunden

     - Formidling av månedlig informasjon om mva.-betalinger

     - Administrering av kommunikasjonen med de belgiske mva.-myndighetene

     - Utsending av relevante oppdateringer som kan påvirke UPS-kundens virksomhet, gjennom periodiske nyhetsbrev.


  UPS-kunder får fordelaktige priser på tjenestene til PwC:

  Antall pakker per år Årlig gebyr (i €)
  Opptil 199 800
  200 til 999 2,500
  1,000 og over 4,800


  Du finner mer informasjon om IOSS sine representant- og samsvarstjenester på PwC sitt nettsted (på engelsk). **


  *PwC henviser til PwC Business Advisory Services bv. PwCs utførelse av tjenestene er underlagt en kundegodkjenningsprosedyre og nødvendige, uavhengige godkjenninger og klareringer. Ordet «kunde» i denne teksten henviser til UPS-kunder som velger å samarbeide med PwC, og som består PwCs prosedyre for kundegodkjenning.
  **UPS kan ikke ta ansvar for sider som drives av eksterne leverandører, og tar heller ikke ansvar for informasjon som finnes på eksterne koblinger fra dette nettstedet. UPS-henvisninger gis kun av praktiske årsaker, og UPS gir ingen løfter eller garantier i forbindelse med spesifikke tjenester som PwC tilbyr, eller om at PwC er kvalifisert til eller har evne til å levere slike tjenester. UPS påtar seg ikke ansvar og skal ikke ha noe erstatningsansvar for innholdet eller nøyaktigheten i noen av rådene fra PwC.

 • Reduser risikoen for tollforsinkelser

  Sørg for å oppgi fullstendig og nøyaktig forsendelsesdokumentasjon for alle importer til EU. Som en del av EUs mva.-reform kommer all import til EU til å være underlagt mva. og formell tollklarering. Alle forsendelser med ufullstendige eller unøyaktige handelsfakturaer kan derfor bli forsinket i tollen. 

 • UPS Paperless Invoice kan brukes til å sende inn handelsfakturaer og annen tolldokumentasjon elektronisk, slik at tollmyndighetene kan begynne å tollklarere forsendelser før de når grensen.

Vi har samlet en liste over tilleggsressurser som kan hjelpe deg underveis