Oversikt og leveringskontroll

Fått styrken til å møte økende krav for levering av helsetjenester.

Ettersom helselandskapet fortsetter å endre seg, gjør økende kostnader, dalende refusjonstakster og avtagende marginer det mer utfordrende enn noensinne for helsepersonell og -organisasjoner å levere kvalitetsomsorg. Og fordi pasientene nå forventer flere valg fra leverandørorganisasjoner, har kundetilfredshet blitt en viktig faktor i hvordan du driver din virksomhet.

UPS er her for å hjelpe deg med å levere på disse økende kravene med helse-optimaliserte produkter og prosesser, innovative teknologiske verktøy og fleksible leveringsalternativer. Kombinert med spesialtilpassede logistikkløsninger styrker vi sykehus, omsorgspersonell, spesialapotek, diagnostiske laboratorier, produsenter og oppdragsforskningsorganisasjoner med å forbedre service, bli mer effektive og redusere kostnadene.

Kontakt UPS

Hvem dette er for

Omsorgspersonell, sykehus, laboratorier og spesialapotek som trenger bedre oversikt og direkte kontroll over leveringene for å forbedre sine pasienters opplevelse.

For UPS er det en pasient, ikke en pakke.

I helsevesenet setter forsinkelser, feil og ineffektivitet omsorgen i fare og er en belastning på trange ressurser. UPS har investert i avansert teknologi for å optimalisere lagersystemer og for å overvåke, beskytte og gripe inn for temperaturfølsomme og tidskritiske forsendelser av høy verdi frem til endelig levering.

Når du navigerer deg gjennom det nye helselandskapet, kan UPS være en verdifull samarbeidspartner under utvikling av smidige, fleksible og skalerbare leveringskjeder som legger hastighet og pålitelighet til for å møte pasientenes behov. Våre kunnskapsrike logistikkeksperter for helsesektoren er alltid i forkant av endringer og trender for pasientens behov, markedsforhold, forskning og utvikling og produktreguleringer – og er klare til å holde deg rustet for endring.

Relaterte tjenester