av
 • Service impacts related to Coronavirus … Mer
Hopp til hovedinnhold

UPS Temperature True®

Fire muligheter for temperaturfølsom luft-
og sjøfrakt

Temperature TrueNår det gjelder logistikk for health care, vet UPS at én størrelse ikke passer alle. Ulike produkter har ulike krav og forflytting av temperaturfølsom flyfrakt kan bety at du må betale for ekstratjeneste du ikke trenger. Men nå kan du få alt som produktene dine trenger- uten å måtte betale for unødige ekstratjenester -med fire fleksible tjenestealternativ fra UPS Temperatur True.

Ved å kombinere våre fly- og sjøfraktevner og helsetjenesteekspertise med ende-til-ende-overvåking og risikoreduserende prosedyrer, UPS Temperature True tilbyr flere nivåer av service for ulike temperatur og krav til hurtig transportering:

UPS Temperature True Plus gir pharma-nivå på direkte flyfraktruter med kvalifiserte farmasøytiske transportører for både aktive og passive forsendelser. Den er ideell for produkter med høy verdi som krever nøyaktig temperaturkontroll under transitt og har innebygd redundans og beredskapsplanlegging, og proaktiv overvåking og intervensjonstjenester for å bidra til å gi absolutt ro i sinnet.

UPS Temperature True Standard tilbyr direkte flyfrakt med utvalgte transportører for passivt emballerte produkter, med overvåkning døgnet rundt for å muliggjøre levering før utløpsdatoen for utpakking.

UPS Temperature True Saver flytter forsendelser kostnadseffektivt mellom kontinenter via FCL-sjøfraktstjeneste fra utvalgte transportører med hjelp av aktive kjølecontainere, overvåking av forsendelser og intervensjonstjenester. Tjenesten er ideell for å frakte større volum av generiske produkter, reseptfrie medisiner og farmasøytiske produkter med lav risiko.

UPS Temperature True Dangerous Goods er tilgjengelig for temperaturfølsom flyfrakt forsendelser klassifisert som farlig gods eller farlige materialer og hører i IATA og ICAO regler. Grunnet krav til temperaturkontroll får de proaktiv "milepælovervåkning" fra UPS globale kontrolltårn, med opptrapping og forsendelsesredning hvis nødvendig, i henhold til forhåndsbestemte beredskapsplaner.

Få bedre kontroll over dine temperaturfølsomme fraktforsendelser

Farmasøytiske og biovitenskapelige produsenter vil sette pris på dør-til-dør transport basert på streng kvalitetsstyring og presise, målbare driftsprosedyrer.

Alle UPS True Temperature tjenestenivåer støttes av:

 • Innovative tilpassede løsninger som er bygget av et team av dedikerte helsetjenester, kjølekjeden, fraktspedisjon og kvalitetssikringseksperter
 • Bedre overensstemmelse med produkt, industri og regulatoriske krav overvåket av vårt kvalitetssikringsteam
 • Pålitelig tilgang til et globalt nettverk av topp kvalitets transportører
 • Utvidet portefølje av termiske containere og dekker fra de fleste kjølekjedeleverandører (inkludert Envirotainer, CSafe, Termosafe, va-Q-tainer og andre)'
 • Et nettverk av kontrollposter i hele verden for å overvåke kritiske kontrollpunkter
 • Rask reaksjon fra spesialopplærte agenter for å iverksette forhåndsdefinerte beredskapsplaner

Andre verdiøkende tjenester kan omfatte:

 • Sakkyndig veiledning gjennom fortolling
 • Sikkerhetsprosedyrer for produkter med høy verdi/risiko
 • Konsulenttjenester for termopakking
 • Henting og levering i temperaturregulerte kjøretøy
 • Forhåndsavtalt midlertidig lagring i temperaturregulerte omgivelser
 • Farlig godsprogrammet er helt i samsvar med IATA-reguleringer

Potensielle restriksjoner på tjenestene

Forsendelser med farlig gods kan ha tjenesterestriksjoner og forsinkelser, inkludert:

 • Midlertidig tjenesteforsinkelser
 • Geografiske restriksjoner eller forbud
 • Spesielle prosedyrer

Aksepterte oppføringer, restriksjoner og spesielle forhold for UPS farlig gods kan diskuteres med UPS kundeservice eller din lokale representant. Avsender må overholde alle forskrifter.

Få forsendelser av høy verdi levert i tide med UPS' flyfrakttjenester

Les resultatene av vår årlige undersøkelse om problemer i leveringskjeden (Pain in the (Supply) Chain) for ledere innen helsesektoren

Få innsikt