Tjenestevarsler

Ekstremvær, naturkatastrofer og andre forhold utenfor vår kontroll kan i visse tilfeller forstyrre tjenestene våre. Hvis det finnes en aktiv tjenesteforstyrring vil den vises nedenfor. Et varselbånd i gull vil også vises lengst opp på alle ups.com sider. Hvis det ikke finnes tjenestevarselsinformasjon nedenfor, fungerer UPS transportverktøyet som normalt.

Servicevarsler varsel2/2