Tjenestealternativer for UPS Worldwide Express Freight ikke-dør-til-dør

Innlevering
Du kan levere dine UPS Worldwide Express Freight-forsendelser ved ethvert UPS Worldwide Express Freight™-senter, og UPS vil levere forsendelsen til den endelige mottakeren. Innleveringer må bestilles på forhånd. 

Hvis du skal betale med sjekk eller postanvisning ved tidspunktet for innleveringen, må du fremlegge myndighetsutstedt foto-ID, som f.eks. førerkort, pass eller militær-ID.

Oppbevar på stedet
UPS vil oppbevare din UPS Worldwide Express Freight-forsendelse på angitt UPS Worldwide Express Freight-senter. Når forsendelsen er tilgjengelig, vil UPS prøve å kontakte mottakeren på telefonnummeret som er oppgitt på etiketten. 

Om en forsendelse skal oppbevares på senter, er det obligatorisk at avsenderen oppgir mottakerens navn og telefonnummer. Forsendelser er som regel tilgjengelige innen 10.00 på den planlagte leveringsdagen. Forsendelser som ikke hentes innen fem (5) virkedager fra ankomstdagen blir betraktet som ikke-leverbare.

Mottakeren må fremlegge myndighetsutstedt foto-ID, som f.eks. førerkort, pass eller militær-ID, når forsendelsen hentes. En eventuell representant for mottakeren må fremlegge gyldig firma-ID eller et brev med fullmakt til å utlevere forsendelsen.

Innlever og oppbevar på stedet
Du kan levere din UPS Worldwide Express Freight-forsendelse til ethvert UPS Worldwide Express Freight-senter i opprinnelseslandet, og UPS vil oppbevare forsendelsen i destinasjonslandet for henting av mottakeren. 

Forsendelsen vil bli oppbevart på det angitte UPS Worldwide Express Freight-senteret som er nærmest mottakerens adresse. Når forsendelsen er tilgjengelig, vil UPS prøve å kontakte mottakeren på telefonnummeret som er oppgitt på etiketten.

Innleveringer må bestilles på forhånd. Ved leveringer/opphentinger er myndighetsutstedt foto-ID obligatorisk.

Merk:  Åpningstidene for UPS Worldwide Express Freight-sentrene kan variere fra sted til sted.