Hvilke pakker tilfredsstiller kravene for levering på eller innlevering til et UPS Access Point™-sted?

For detaljerte retningslinjer per land, vises det til den lokale UPS Tjeneste- og tariffhåndbok eller UPS' transportbetingelser. Med mindre annet er oppgitt i disse dokumentene, gjelder følgende krav.

  • Den må veie mindre enn 20 kg.
  • Den lengste siden må ikke overskride 97 cm i lengde.
  • Total størrelse må ikke overskride 118 in/300 cm i lengde og omkrets til sammen.
  • Den har en verdi på mindre enn USD 5000 hvis levert eller sendt til et UPS Access Point-sted eller en verdi opptil USD 1000 hvis innleveringen for sending blir gjort som forhåndsbetalt forsendelse.
  • Innholdet må ikke identifiseres som en begrenset artikkel av gjeldende håndbok for UPS' Tjeneste- og tariffhåndbok eller UPS' transportbetingelser. For eksempel er ikke pakker som inneholder skytevåpen, ammunisjon eller farlig gods som krever sendingsdokumenter kvalifiserte.


Bortsett fra under begrensede omstendigheter, er ikke pakker som krever signatur fra en voksen kvalifiserte. En pakke kan også være ikke-kvalifisert som et resultat av avsenderens instruksjoner (f.eks. krav om at forsendelsen bare sendes til mottakers hjem).

Finn ut hvordan du kan måle pakkestørrelsen

Se UPS' Tjeneste- og tariffhåndbok