av
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays… Mer
  • Service impacts related to Coronavirus … Mer
Hopp til hovedinnhold

Annullering av en forsendelse

Annullering av en pakke som ikke er sendt er enkelt uansett hvilket UPS-sendingssystem du bruker.

Velg sendingssystem eller emne nedenfor for å lese mer om annullering av pakker:

UPS Internet Shipping

Du kan annullere forsendelsen din via Sendingshistorikk opptil 90 dager etter at du opprettet sendingsetiketten på UPS.com. Velg Sende øverst på siden, velg så Vis historikk eller annuller forsendelse. Velg avmerkingsboksen ved siden av pakken du vil annullere og velg deretter Annuller forsendelse. Når du har annullert pakken vises en X ved siden av pakken i kollonnen Annullert.

Kontonummeret tilknyttet pakken du vil annullere må være en konto i UPS.com-profilen din. Pakker som er opprettet med et betalingskort (f.eks. et debet- eller kredittkort) kan ikke annulleres gjennom Annuller en forsendelse (sporingsnumrene for disse pakkene har en "T" eller "G" blant de første åtte tegnene). Kontakt UPS i disse tilfellene.

Hvis det har gått over 90 dager siden du opprettet etiketten, må du kontakte UPS for å be om en annullering. En annullering vil ikke kunne utføres etter 180 dager.

Vis sendingshistorikk

Send e-post til UPS

Tilbake til toppen

UPS CampusShip

Innen 90 dager etter at du opprettet en UPS CampusShipSM-etikett, kan du annullere forsendelsen via CampusShips sendingshistorikk. For å annullere en pakke velger du Sende øverst på siden. Velg deretter Vis historikk eller annuller forsendelse. Velg avmerkingsboksen ved siden av pakken du ønsker å annullere. Velg deretter Annuller forsendelse. Så fort du har annullert pakken vil en X vises ved siden av pakken i Annullert-kolonnen.

Dersom det har gått mer enn 90 dager siden du opprettet UPS CampusShip-etiketten, ta kontakt med UPS for å be om annullering. Annullering behandles ikke etter 180 dager.

Send e-post til UPS

Tilbake til toppen

UPS WorldShip

Velg Annuller øverst på WorldShip®-sendingssiden, velg pakken som skal annulleres fra opphentingsloggen og velg deretter Annuller på ny. Dersom du allerede har kjørt "End of Day", vil du ved å velge Annuller en andre gang bli videreført til UPS.com og verktøyet Annuller en forsendelse for å fullføre annulleringsprosessen. Legg merke til at WorldShip ikke automatisk merker disse pakkene som annullert, men du kan merke dem manuelt inne i opphentingsloggen.

Dersom mer enn 90 dager har gått siden du opprettet etiketten, må du kontakte UPS for å be om annullering. Annullering behandles ikke etter 180 dager.

Les mer i Hjelp til å bruke WorldShip

Tilbake til toppen

Etter at du har mottatt faktura

Dersom en pakke som ikke har blitt sendt vises på UPS' leveringsfaktura innen 90 dager etter at etiketten ble opprettet, se riktig sendingssystem ovenfor for å finne instrukser for annullering. Dersom mer enn 90 dager har gått siden du opprettet etiketten, må du kontakte UPS for å be om annullering. Annullering behandles ikke etter 180 dager.

Send e-post til UPS

Kontakt UPS

Tilbake til toppen

Support

Don't see what you're looking for? Get information about other services and tools.

Go to Support Home

Order Supplies