Hopp til hovedinnhold

Liste over forbudte artikler

Forbudte artikler

Vi sender ikke følgende varer:

 • Alkoholholdige drikkevarer
 • Dyrehud (fra ville dyr)
 • Gjenstander med svært høy verdi (f.eks. kunstverk, antikviteter, edelsteiner, gull og sølv)
 • Farlig gods
 • Våpen
 • Pels
 • Elfenben og elfenbensprodukter
 • Levende dyr
 • Kontanter og omsettelige papirer
 • Lett bedervelige varer
 • Personlige eiendeler (unntatt til USA)
 • Planter
 • Pornografisk materiale
 • Frø
 • Tobakk og tobakksprodukter
 • Uledsaget bagasje

Andre forbudte varer inkluderer varer som transporteres med ATA Carnet og all midlertidig utførsel og innførsel, varer transportert under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document), varer med iboende egenskaper som på grunn av sin beskaffenhet kan antas å tilsøle, forringe eller skade personer, varer eller utstyr, varer hvis transport er forbudt ved lov i opprinnelses- transitt- eller mottakerlandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter), varer som er underlagt forbrukeravgift (f.eks. alkohol) eller som krever spesielt utstyr, spesielle forholdsregler eller tillatelser. Under gjeldende lovgivning kan visse typer varer kun transporteres under spesielle betingelser, og visse typer varer kan ikke transporteres med fly (f.eks. flytende væsker i glassbeholdere).

Det er avsenderens eget ansvar å overholde gjeldende offentlige regler eller lover i hvert land. Forsendelsene kan inspiseres og derved muligens forsinkes av Tollvesenet eller andre myndigheter.

Vi forbeholder oss retten til å avslå eller innstille forsendelse av ethvert kolli som ikke klart viser kontaktinformasjon for avsender og mottaker, samt av varer som i våre øyne ikke er transporterbare eller ikke er tilstrekkelig beskrevet, klassifisert pakket og merket på en måte som gjør dem egnet til transport. Nødvendig dokumentasjon må medfølge varene.

Vi vil ikke transportere noen varer som er forbudt ved lover eller regler av noen føderal, nasjonal eller lokal styresmakt i opprinnelses- eller mottakerlandene eller som kan utgjøre et brudd på noen eksport-, import- eller annen lovgivning eller sette i fare sikkerheten til våre medarbeidere, representanter og underleverandører eller våre/disses transportmidler eller som i våre øyne kan tilsøle, smitte av på eller på annen måte skade andre varer eller annet utstyr eller som er økonomisk eller driftsmessig umulig å transportere.

Forsendelse av forbudte varer på kontraktsbasis med UPS

Enkelte artikler som er oppført som forbudte kan aksepteres av UPS på kontraktsbasis for avsendere som har regelmessig volum og som kan overholde gjeldende bestemmelser.

De artiklene vi på visse vilkår kan sende er:

 • Alkoholholdige drikkevarer
 • Lett bedervelige varer
 • Planter
 • Frø
 • Tobakk og tobakksprodukter

Ikke alle varer kan sendes til alle land.

For mer informasjon ta kontakt med din lokale UPS-representant.

Kontakt UPS