Vekt og størrelse

Slik måler du pakkens størrelse

Omkrets, representert ved tallet 1 på diagrammet, er avstanden rundt pakken eller objektet på det bredeste punkt, målt loddrett på lengden.

Lengden, representert ved tallet 2 på diagrammet, er den lengste siden av pakken eller objektet.

Legg sammen lengden og omkretsen for å få din totale pakkestørrelse.

Tilbake til toppen

Vekt- og størrelsesbegrensninger for pakker

UPS har opprettet spesifikke vekt- og størrelsesbegrensninger for pakkene du sender med alle UPS-tjenester. Restriksjonene nedenfor gjelder kun for individuelle pakker. Det er ingen begrensninger på totalvekten på en forsendelse, eller på det totale antallet pakker i forsendelsen din.

  • Pakker kan veie opptil 70 kg
  • Pakker kan være opptil 400 cm i kombinert lengde og omkrets
  • Pakker kan være opptil 274 cm i lengde
  • Pakker som veier mer enn 31,5 kg (25 kg innenfor EU) krever en spesialetikett for tunge pakker
  • Pakker med et stort størrelse-til-vekt-forhold krever spesiell prissetting og volumvektberegning


Merk: Gebyr for pakker som overskrider maksimalgrensen tilkommer for pakker som overskrider UPS' vekt- og størrelsegrenser.

Begrensningene ovenfor gjelder for de fleste pakker og destinasjoner, men det kan eksistere noen variasjoner grunnet forskjellige lokale restriksjoner i enkelte land. Kontakt UPS for mer informasjon.

 

Pakker over 25 kg

Volumvekt

Kontakt UPS

Tilbake til toppen

Hvordan fastsette fakturerbar vekt for pallen

Fakturerbar vekt er vekten som brukes til å kalkulere prisen. Den fakturerbare vekten vil være den største volumvekten, den faktiske vekten, og minste fakturerbare vekt. Den minste fakturerbare forsendelsesvekten er 68,5 kg.

For å fastsette fakturerbar vekt:

Trinn 1. Fastsett faktisk vekt. Faktisk vekt er vekten av elementene på pallen og vekten av pallen rundet opp til første halve kilogram.

  • Bruk en vekt for å fastsette vekten. Rund opp til nærmeste halve kilogram.


Trinn 2. Fastsett volumvekt. Volumvekt er basert på palltetthet, som er hvor mye plass en pall tar opp i forhold til dens egentlige vekt. Volumvekt kan anvendes for alle UPS internasjonale pakketjenester.

  • Fastsett palldimensjoner i centimeter. For hver dimensjon, mål på det lengste punktet og rund opp hver måling til nærmeste hele tall (f.eks., 1,00 til 1,49 vil bli vurdert som 1, og 1,50 til 1,99 vil bli vurdert som 2).
  • Multipliser pallengden med bredden og deretter høyden. Resultatet blir kubikkstørrelsen i centimeter.
  • For importforsendelser og eksportforsendelser, del volumet på 5000 for å fastsette den dimensjonale vekten. Øk eventuelle brøkdeler opp til neste halve kilo.


Trinn 3. Fastsett fakturerbar vekt.

  • Sammenlign pallens faktiske vekt med den dimensjonale vekten og minste fakturerbare vekt. Den tyngste av de tre vektene er fakturerbar vekt og skal brukes for å kalkulere prisen. For flere pallforsendelser, er den minste fakturerbare forsendelsesvekten 71 kg.

Tilbake til toppen