av
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays… Mer
  • Service impacts related to Coronavirus … Mer
Hopp til hovedinnhold

Sending av farlig gods globalt

UPS hjelper deg sende farlig gods over hele verden

Sending av farlig gods rundt i verden kan være komplisert. Avsendere må holde seg oppdatert om transportreguleringer som påvirker fareklassifisering, emballasje, merking av pakker og dokumentasjon. Enten det er fly- eller veifrakt, kan UPS sørge for at din pakke med farlig gods kommer dit den skal.

Vi tilbyr følgende tjenester i Europa for sending av farlig gods: UPS® Standard, UPS Worldwide Express™, UPS Worldwide Express Plus™, UPS Worldwide Express Saver™ og UPS Worldwide Express Expedited™. 

Merk: Se «UPS-land/-territorier for internasjonalt farlig gods» nedenfor. Tid i transitt-garantier gjelder ikke for pakker med farlig gods.

Hvordan sende farlig gods globalt

Sending av farlig gods med UPS krever overholdelse av de begrensninger spesifisert i UPS’ tabell over godkjente kjemikalier og nøye overholdelse av alle internasjonale reguleringer. Feilaktig eller manglende merking, feilaktige etiketter, eller feil bruk av en avsenderdeklarasjon kan føre til forsinkelser. Det oppfordres til å bruke sendingsprogrammet UPS WorldShip, da det inneholder UPS kjemikalietabell for farlig gods og mengdebegrensninger.