Produsentens opprinnelige emballasje

Produsentens originalemballasje er vanligvis laget for forsendelser på paller i stedet for enkeltforsendelser. I tillegg er den laget for å sende produktet én gang, ikke flere ganger. Gjenbruk av produsentens originalemballasje ved sending av enkeltpakker vil derfor øke risikoen for at produktet skades. Produsentens originalemballasje skal kun brukes dersom den er ny (eller nesten ny) og spesialdesignet for å tåle støt.

Bruk av kun produsentens originalemballasje

Bruk produsentens originalemballasje kun dersom den er ny eller nesten ny. Jo mer en eske brukes, desto mer mister den sine opprinnelige beskyttende kvaliteter og vil ikke kunne gi god nok beskyttelse for forsendelsen din. Forsikre deg om at esken er robust og i utmerket stand uten hull, rifter, avrivninger eller hjørneskader og at klaffene er intakte. Skoesker eller kartongesker må aldri brukes. Fjern gamle adresseetiketter, merkelapper for farlig gods samt leveringsmerker og strekkoder fra tidligere forsendelser. Sørg for at skuminnlegget ikke er sprukket eller ødelagt. Erstatt skummet med et nytt skuminnlegg dersom det er ødelagt.

Dobbel innpakking med produsentens originalemballasje

Et annet alternativ som inkluderer bruk av produsentens originalemballasje er dobbel innpakking. Alt elektronisk utstyr bør pakkes inn dobbelt, med mindre det er i tråd med de spesielle gjenbruksvilkårene beskrevet ovenfor. Slik pakker du inn produsentens originalemballasje dobbelt:

Sørg for at originalemballasjen er i god stand og at skuminnlegget ikke er sprukket eller ødelagt. Bytt ut skummet med et nytt skuminnlegg dersom skummet er ødelagt, eller reparer det med 5 cm trykksensitiv tape. Det er viktig at forsendelsen ikke kan bevege på seg inne i produsentens originalemballasje.

Velg en ny sendingsbeholder som er minst 15 cm lengre, bredere og høyere enn produsentens originalemballasje.

Fyll bunnen av den nye sendingsbeholderen med minst 5-7 cm skumemballasje, skumhjørner eller kantputer, oppblåsbar emballasje, pakkechips eller annet passende støtdempende materiale.

Plassér produsentens originalemballasje oppå polstringsmaterialet og i midten av sendingsbeholderen, og sørg for at det er minst 5-7 cm polstring rundt de fem gjenstående sidene av pakken.

Fyll det gjenværende tomrommet i pakken med skumemballasje, skumhjørner eller kantputer, oppblåsbar emballasje, pakkechips eller annet passende polstringsmateriale.

Forsegle sendingsbeholderen, enten med 5 cm eller bredere trykksensitiv eller nylonforsterket tape, eller 7 cm bred 60-punds vannaktivisert forsterket tape. Lukk pakken på en sikker måte ved å bruke tre remser tape både på toppen og bunnen av esken, slik at midtsømmen og de to kantsømmene er forseglet.