Løst fyll

Løst fyllmateriale brukes til å fylle tomrom i pakker som inneholder lette, uknuselige artikler. Et eksempel på løst fyllmateriale er pakkechips (EPS).

Bruk av løst fyll

Bruk nok løst fyllmateriale for å sikre at innholdet ikke beveger på seg når du rister på esken. Det anbefales å overfylle esken litt, fordi pakkechipsen flytter på seg under transport. Det anbefales å bruke flate bølgepappbiter mellom innholdet og pakkechipsen for å hindre at innholdet beveger seg gjennom chipsen.

Tilleggsanbefalinger: Pakk inn hver knuselige gjenstand separat med flere lag beskyttelse (bobleplast med små eller store bobler eller skumfolie) og plasser dem i en anbefalt eske. Knuselige gjenstander må plasseres på tilstrekkelig avstand fra hverandre og fra hjørnene, sidene, toppen og bunnen av esken. Hver gjenstand må omgis av minst 5 cm beskyttelsesmateriale og plasseres minst 5 cm fra eskeveggene. Dette forhindrer skader som oppstår av at produkter skader hverandre, og beskytter innholdet mot støt og vibrasjoner utenfra esken.

Løst fyllmateriale anbefales ikke for flate, smale eller tette produkter som kan forflytte seg inne i pakken. Siden løst fyllmateriale kan forskyves i løpet av distribusjonsprosessen, kan produktet bevege seg i pakken og dermed utsettes for større skaderisiko.

Løst fyllmateriale som pakkechips forårsaker statisk elektrisitet og kan skade elektroniske gjenstander. Antistatisk isoporchips bør derfor brukes for elektroniske gjenstander. Bruk plastposer, bobleplastfolie eller annet innpakningsmateriale til å pakke rundt varene, slik at pakkechipsen ikke trenger inn i deler der den kan forårsake skader på varene.