Innvendig emballasje

Innvendig emballasje beskytter forsendelsen under distribusjonsprosessen. God innvendig emballasje bør beskytte produktene mot støt og vibrasjoner, og bør deretter kunne returnere til sin opprinnelige form for ytterligere beskyttelse. Det er en rekke innvendige emballasjematerialer og metoder å velge mellom før man sender en pakke.

Innvendige emballasjematerialer


Pakkechips (EPS)
Brukes hovedsakelig til å fylle tomrom ved transport av lette varer. Denne typen innvendig emballasje anbefales ikke for flate, tynne eller kompakte produkter som kan flytte på seg inne i pakken. Siden løst fyllmateriale kan forskyves i løpet av distribusjonsprosessen, kan produktet bevege seg i pakken og dermed utsettes for større skaderisiko. Minimumsretningslinjene for løst fyllmateriale tilsier at man skal bruke minst 5 cm rundt alle sidene av beholderen. I tillegg er det nødvendig å overfylle esken litt for å ta høyde for at pakkechipsen beveger på seg. Løst fyllmateriale som pakkechips av isopor forårsaker statisk elektrisitet og kan skade elektroniske gjenstander. Antistatisk isoporchips bør derfor brukes for elektroniske gjenstander. Bruk plastposer, bobleplastfolie eller annet innpakningsmateriale til å pakke rundt varene, slik at isoporchipsen ikke trenger inn i deler der den kan forårsake skader på varene.

Bobleplast
Emballasjemateriale laget av luftbobler som er forseglet mellom to ark med polyester. Denne prosessen gjør at den innkapslede luften demper støt. Bobleplast er en god beskyttelse for lette gjenstander, er fleksibelt og kan pakke inn et hvilket som helst produkt. Det bør allikevel ikke brukes til å pakke inn tunge produkter. Bruk flere lag med bobleplast for å sikre at hele produktet er beskyttet, inkludert hjørner og kanter.

Polyetylenskumbelegg
Et lett, mykt og elastisk skummateriale med perfekt overflatebeskyttelse og støtdempende egenskaper. Ideelt for beskyttelse av lette gjenstander.

Oppblåsbar emballasje
Oppblåsbar emballasje bruker lufttrykk til å sikre og holde produkter på plass inne i sendingsbeholderen ved hjelp av en dempende luftbarriere. Ekstreme klimaforhold vil påvirke lufttrykket i posene. Ekstremt kalde forhold vil føre til at luftvolumet minker, noe som leder til større tomrom inne i pakken, og dermed økt risiko for skade. Ekstremt varme forhold vil føre til at luftposene utvider seg, noe som fører til belastning på sendingsbeholderens kanter.

Varierende høyde påvirker også luftvolumet inne i luftposene. Transport fra høytliggende til lavtliggende steder (for eksempel dersom en pakke emballeres i Denver i Colorado og sendes til New Orleans i Louisiana) fører til at luftposene minsker i størrelse, mens transport fra lavtliggende til høytliggende steder medfører at luftputene øker i volum.

Skumemballasje
Skumemballasje lages av en kjemisk blanding som utvider seg og danner en beskyttende ramme rundt innholdet. Skumemballasje danner en form rundt hvert produkt, støtter hjørner, beskytter kanter og er nyttig når det er behov for støtdemping. For maksimal effektivitet må skumemballasjen være jevnt fordelt rundt gjenstandene, ellers vil ikke skummet beskytte produktet. Velg egnet skumtetthet for å dekke emballasjebehovet, som kan variere fra fylling av tomrom til støtdemping på høyt nivå.

Kraftpapir
Kraftpapir (ikke avispapir) krølles sammen for å fylle tomrom inne i en pakke med lett til middels lett vekt, som ikke inneholder skjøre gjenstander. Når du bruker kraftpapir må du rulle det tett sammen og bruke minst 5 cm rundt og mellom innholdet. Sørg for at det er minst 5 cm kraftpapir på alle seks sider av esken.

Papirforing
Papir (ikke avispapir) som består av flere lag er ideelt å pakke rundt middels til store gjenstander (ikke skjøre gjenstander) og gjenstander som kan ha behov for fuktighetsoppsuging. Papirforing er perfekt til å fylle tomrom med.

Ekspandert polystyrenskum (EPS)
EPS er et formbart, lett og billig skum med lav støtdempingsevne. EPS er ofte laget med ribber som vil presses sammen ved sammenstøt, og deretter gå tilbake til sin opprinnelige form. Det er ikke så elastisk som andre polyskum, som polyetylen og polyuretan. EPS passer godt til mindre skjøre forsendelser.

Polyetylenskum (PE)
PE er et celleskum med lav tetthet. Formet eller fabrikkert PE gir suveren beskyttelse mot støt og vibrasjoner, noe som gjør at det passer bra som støtdempende beskyttelse for skjøre eller verdifulle gjenstander.

Polyuretanskum (PU)
Polyuretanskum er et fleksibelt skum med lav tetthet som gir god støtabsorbering og elastisitet. Det passer best til lette forsendelser fordi det er et lett, fleksibelt skum.

Bølgepapp
To eller flere lag med enkel eller dobbel bølgepapp kan lamineres sammen til å forme klosser eller puter. Disse putene kan brukes til å forme et beskyttende skjold mellom produktet og beholderen. Bølgepapputer passer best til tunge, halv- eller ikke-skjøre produkter. Bølgepapp kan formes til skuffer, innvendig kledning, skillevegger og annet pakketilbehør som fungerer støtdempende på produkter som både er halvskjøre eller ikke-skjøre, og bidrar til å gjøre sendingsbeholderen sterkere.

Beskyttelsesmetoder

Sperring og støtte
Ved å bruke et elastisk materiale kan du blokkere og stabilisere forsendelser, slik at støtenergien absorberes og blir rettet mot de sterkeste delene av produktet. Sperring og støtte-funksjonen er den foretrukne støtdempingsmetoden for tunge pakker.

Polstring
Polstring er en metode hvor et objekt er omgitt av små biter av beskyttelsesmateriale, som forskyver seg og fyller tomrom i pakken og fordeler sammenstøtet over hele produktoverflaten.

Innpakking
Ved bruk av ulike typer foliemateriale blir individuelle deler pakket inn for å beskytte små gjenstander. Denne metoden er ikke tilstrekkelig å bruke for å beskytte tunge produkter.

Oppheng
Oppheng er en metode hvor pakken holdes vekk fra sidene i beholderen for beskyttelse. Materialer som kan brukes til oppheng er stropper, tape, bærereimer, polyfilm eller annet utstyr som kan fungere som fleksibel støtte.

Formede konstruksjoner
Formede konstruksjoner tilpasser seg produktets fasong og fordeler trykket over hele produktet.