Kjølemidler og kjølevæsker

Emballasje

Kjølemidler og kjølevæsker

Kjølemidler og kjølevæsker brukes for å holde temperatursensitive produkter kalde eller frosne under transport. Når du skal sende temperatursensitive produkter, bør du stille deg selv følgende spørsmål:

 • Innenfor hvilket temperaturintervall er det trygt å oppbevare produktet?
 • Hvor mye veier produktet? Hva er produktets dimensjoner?
 • Er produktet sesongbasert, eller sendes det ut hele året?
 • Kommer du til å ha regelmessige forsendelser til samme kunde, enkeltforsendelser til flere kunder eller en kombinasjon av begge?
 • Hvor befinner kundene dine seg?
 • Hva er forventet transittid for sending av produktet?
 • Må produktet sendes over natten med garantert levering neste morgen eller kan det transporteres i tre til fem dager?

Tørris (frossen karbondioksid) og gelekjølemidler er de vanligste typene kjølemidler og kjølevæsker som brukes under transport. 

Tørris leveres i blokker og pelletsform, og har en overflatetemperatur på minus 78 grader C. Når tørris smelter, erstatter den oksygen og fryser. Vær forsiktig ved håndtering av tørris. Særskilte bestemmelser for farlig gods kan være gjeldende for bruken. Å sende forsendelser som inneholder tørris er kun tilgjengelig på kontrakt. Vennligst ta kontakt med UPS for mer informasjon.

Gelekjølemidler leveres i blokk og som omsluttende emballasje. Denne typen emballasje brukes for å holde produkter mellom minus 1 grad C og pluss 16 grader C.

Alle nedkjølte pakker som sendes via UPS må merkes tydelig med følgende informasjon:

1. Type kjølemiddel som brukes i pakken.
2. Mengde kjølemiddel i pakken.
3. Type produkt som holdes nedkjølt.

Ytterligere hensyn

 • Ikke plasser kjølemiddelet nederst i pakken, ettersom den kalde luften da ikke får sirkulert.
 • Fyll eventuelle tomrom i pakken med passende emballasjemateriale slik at produktet ligger stødig.
 • Pakk temperatursensitive produkter i to vanntette plastposer, eller bruk absorberende materiale sammen med plastomslag.
 • Unngå å sende temperatursensitive produkter over en helg.
 • Ved bruk av tørris må kjølemiddelet pakkes inn i papir eller annen kartong for å forsinke smeltingen og for å fylle opp tomrom.
 • Ikke forsegl den innerste, isolerte beholderen når tørris brukes. Det er nødvendig med lufting slik at en viss mengde karbonioksid slipper ut av pakningen.
Tilbake til toppen