Volumvekt

Dersom pakken din har et stort forhold mellom størrelse-til-vekt, må du ta pakkens volumvekt med i betraktningen når du beregner forsendelseskostnadene.

Lær om volumvekt

For å avgjøre hvilken vekt du skal bruke når du beregner prisen, må du finne ut hvilken regel som gjelder. Volumvekt er basert på pakketetthet, dvs. hvor mye plass en pakke tar opp i forhold til dens faktiske vekt. Volumvekt kan gjelde for alle UPS-forsendelser, både innenlandstjenester og utenlandstjenester. Fakturerbar vekt er vekten som brukes til å beregne prisen. For både innenlandstjenester og utenlandstjenester vil den fakturerbare vekten være den vekten som er størst av volumvekten og den faktiske vekten. Beregninger av volumvekt kan endres uten forvarsel.

Pakker som overskrider UPS vekt- og størrelsesbegrensninger godtas ikke for transport. Hvis slike pakker oppdages i UPS-systemet vil de ilegges et gebyr for overskridelse av maksimalgrensene.

Tilbake til toppen

Slik måler du volum på pakken din

Regn ut volum av pakken din i centimeter ved å multiplisere høyden med lengden og bredden. Rund av de ulike målene opp til nærmeste hele centimeter. Resultatet blir kubikkstørrelen på pakken din.

Tilbake til toppen

Slik beregner du volumvekt

Du kan beregne volumvekten som fakturerbar vekt når pakkens volumvekt overstiger den faktiske vekten.

  • Fastsett faktisk vekt: Bruk en vanlig standardvekt for å fastsette pakkens faktiske vekt. Øk eventuelle brøkdeler opp til neste halve kilo.
  • Fastsette volumvekt: Del pakkens volum i centimeter med 5000. Øk eventuelle brøkdeler opp til neste halve kilo.
  • Fastsett fakturerbar vekt: Sammenlign pakkens faktiske vekt med volumvekt. Den tyngste vekten er fakturerbar vekt og skal brukes for å beregne prisen.

For forsendelser med flere pakker, legg sammen den fakturerbare vekten til alle pakkene i forsendelsen.

Tilbake til toppen

Betingelser for store pakker

UPS-pakken anses for å være en stor pakke når pakkens lengde pluss omkrets [(2 x bredde) + (2 x høyde)] kombinert overstiger 300 cm, men ikke overskrider UPS' maksimale størrelsesgrense på 400 cm.

Tilbake til toppen

Tilleggsgebyr for store pakker

Et tilleggsgebyr for store pakker vil belastes for alle pakker med en lengde pluss omkrets [(2 x bredde) + (2 x høyde)] som samlet overstiger 300 cm, men ikke overskrider UPS' maksimale størrelsesgrense på 400 cm.

Store pakker er underlagt en minste fakturerbar vekt på 40 kg. Tilleggsgebyret for store pakker vil komme i tillegg.

Tilleggshåndteringsgebyret ilegges ikke når et tilleggsgebyr for store pakker blir ilagt.

Tilbake til toppen