Tjenestevilkår for UPS My Choice

(1) Gjeldende vilkår. Bruk av UPS My Choice®-tjenestene («Tjenesten») er underlagt disse bruksvilkårene (inkludert eventuelle gjeldende tilleggsvilkår beskrevet nedenfor) («Vilkår») og følgende dokumenter, som alle er uttrykkelig inkludert i disse vilkårene gjennom denne referansen og som gjelder med mindre de i den grad endres av disse vilkårene:

 • de stedsspesifikke eller landsspesifikke dokumentene som beskriver UPS®-tjenester tilgjengelig for forsendelse og frakt av små pakker på ditt sted eller i ditt land
 • UPS tariff/vilkår og betingelser for slike tjenester («UPS vilkår og betingelser»)1;
 • gjeldende UPS pris- og tjenestehåndbok eller tjeneste- og tariffhåndbok («UPS veiledningen»)2; (Merk: UPS-veiledningen og UPS' vilkår og betingelser henvises samlet som «Tariffen»)
 •  UPS-teknologiavtalen3;
 • beskrivelsen av tjenesten tilgjengelig på nettstedet for UPS My Choice®4 da tjenesten ble utført; og
 • UPS' personvernerklæring5.

1. Vis UPS’ vilkår og betingelser

2. Vis UPS’ veiledning

3. Vis UPS' teknologiavtale

4. UPS My Choice®-startside

5. Vis UPS’ personvernerklæring

Dokumentene som beskriver Tjenesten og UPS-tjenester, UPS vilkår og betingelser, UPS-håndboken, UPS-teknologiavtalen og UPS personvernerklæring henvises samlet til som «Gjeldende vilkår». Alle slike Gjeldende vilkår, eller deler av dem, kan endres uten varsel. Din bruk av Tjenesten er uttrykkelig underlagt alle bestemmelser relatert til voldgift inkludert i Gjeldende vilkår, som skal gjelde for ethvert krav som oppstår fra eller relatert til levering av tjenester fra UPS

Du erkjenner uttrykkelig å ha gjennomgått og forstått samt at du samtykker til Vilkårene og at du godtar deres bruk. I tilfelle konflikt mellom disse Vilkårene og andre deler av Gjeldende vilkår, skal disse Vilkårene ha presedens for Tjenesten. Avhengig av sted eller land der forsendelsen overleveres til UPS for transport, henviser termen «UPS» til gjeldende selskap som beskrevet i relevante Gjeldende vilkår. UPS kan benytte underleverandører (for eksempel andre transportselskaper autorisert av UPS) for å utføre tjenester og kontrakter både på egne vegne og på vegne av deres funksjonærer, agenter og underleverandører, der alle skal kunne dra nytte av disse Vilkårene.

Du bekrefter at du er av myndig alder for ditt sted eller land og er i besittelse av fullstendig juridisk kapasitet. Ved å bruke Tjenesten samtykker du til disse Vilkårene. Ikke alle Tjenestens funksjoner er tilgjengelige alle steder eller i land som betjenes av UPS. De spesifikke UPS My Choice®-tjenestene du har tilgjengelig som del av Tjenesten, er de som vises når du logger inn på UPS My Choice®-kontoen din. Disse Vilkårene gjelder for alle aspekter ved Tjenesten som er gjort tilgjengelig via UPS for ditt sted eller land. Hvis du handler som forbruker, kan disse Vilkårene ikke påvirke dine lovbestemte rettigheter (hvis noen) som ikke kan bli frafalt under gjeldende lov.

Du kan informere UPS om kommunikasjonspreferansene dine («Kommunikasjonspreferanser») ved å oppdatere profilen på UPS-kontoen til å gjenspeile kommunikasjonspreferansene dine eller ved å følge instruksjonene fremlagt i UPS personvernerklæring.

(2) Autorisasjon og samtykke.

 1. Generelt.  Ved å bruke Tjenesten for en pakke, representerer og garanterer du at (i) du har autorisasjon fra avsender til å endre avsenders leveringsinstrukser, inkludert å omadressere pakkeleveringen til en annen adresse, til å godkjenne utlevering av en pakke, til å utsette levering, til å endre en tjeneste eller et tjenestenivå som er valgt av avsender, eller til å endre leveringstidspunkt og til å motta forhåndsmelding og leveringsinformasjon om en pakke, og (ii) du har innhentet alle andre autorisasjoner, tillatelser og godkjenninger nødvendig for å bestille, bruke eller motta Tjenesten i henhold til disse Vilkårene.
 2. Autorisasjon for Sett igjen hos nabo.  UPS My Choice®-funksjonen Sett igjen hos nabo lar deg etterlate pakker hos en nabo innen kort/begrenset gangavstand fra opprinnelig mottakeradresse.  UPS kan velge å innfri eller ikke innfri en forespørsel om funksjonen Sett igjen hos nabo etter eget ubegrenset skjønn.  Hvis du velger alternativet «Sett igjen hos nabo» for en pakke (i den grad dette er tilgjengelig via UPS for ditt sted eller land), gjelder følgende bestemmelser:  Vi kommer til å be deg oppgi følgende personopplysninger om naboen: navn og adresse.  Du samtykker i at du er forpliktet til å informere enhver nabo du nominerer om at deres data kommer til å bli behandlet med formål i å levere pakkene dine, og til å innhente samtykke fra naboen før du deler deres navn, adresse, e-postadresse og/eller telefonnummer (hvis aktuelt) med UPS og lar UPS kommunisere med naboen. Du representerer og garanterer at du er autorisert av naboen til dele denne informasjonen.  Du forblir ansvarlig for informasjonen du oppgir, inkludert eventuell informasjon om naboen.  Du er også forpliktet til å informere naboen du nominerer om at (i) UPS er datakontrollør for naboens personopplysninger, som blir behandlet av UPS for ovennevnte formål, og at (ii) naboen har rett til tilgang til personopplysningene og til å korrigere dem.  Hvis vi informeres av deg eller naboen om at naboen ikke ønsker å motta pakker for deg, vi vil iverksette rimelige tiltak, som UPS har tilgjengelig på tidspunktet, for å etterleve denne forespørselen.
 3. Autorisasjon til Medlem av husholdning.  UPS My Choice®-funksjonen Autorisasjon til Medlem av husholdning lar deg dele UPS My Choice®-fordelene med andre medlemmer av husholdningen din.  Et Medlem av husholdning er en person som bor på samme adresse som deg og har samme etternavn som deg, som du også er beslektet eller gift med.  I den grad det er gjort tilgjengelig av UPS for ditt sted eller land, kan du ha tillatelse til å legge til et Medlem av husholdning bosatt ved samme primære bostedsadresse tilknyttet UPS My Choice®-leveringsadressen i UPS My Choice®-medlemskapet ditt.  Ved å bruke Tjenesten for en pakke, representerer og garanterer du at du er autorisert av Medlem av husholdning tilknyttet Medlemskapet ditt for å fullføre aktiviteter knyttet til Medlem av husholdnings forsendelser, inkludert å vise fremdrift av forsendelser, angi leveringsvarsler og angi leveringsinstruksjoner.  Du samtykker i at du er forpliktet til å innhente samtykke fra Medlemmer av husholdning før du legger til slike Medlemmer av husholdning i UPS My Choice®-medlemskapet og dermed deler navn og adresse på Medlemmer av husholdning med UPS.
 4. Autorisasjon til Etterlat ved sted. UPS My Choice®-funksjonen Autorisasjon for Etterlat ved sted lar deg angi bestemte steder der du ønsker at sjåføren vår kan etterlate pakken din.  I den grad dette er gjort tilgjengelig av UPS for ditt sted eller land, hvis du velger Etterlat ved sted og angi at en pakke skal etterlates hos en bestemt person, eller hvis du velger tjenesten Sett igjen hos nabo eller Utleveres mot autorisert signatur, godtar du at å etterlate pakken i samsvar med dine instruksjoner vil utgjøre levering.  Du aksepterer ansvaret for tap eller skade på pakken, samt for tap eller skade forårsaket av pakken, selv til tredjeparter, etter at pakken har blitt levert i henhold til dine instruksjoner, eller i tilfelle tjenesten Utleveres mot autorisert signatur, etter mottakers skjønn.  Etterlat ved sted er kanskje ikke tilgjengelig hvis avsender har spesifisert at en myndig signatur er påkrevd for pakken eller hvis avsender har utelukket dette som leveringsalternativ.
 5. Autorisasjon til Etterlat ved sted.  UPS My Choice®-funksjonen Autorisasjon for Etterlat ved sted lar deg angi bestemte steder der du ønsker at sjåføren vår kan etterlate pakken din.  I den grad dette er gjort tilgjengelig av UPS for ditt sted eller land, hvis du velger Etterlat ved sted og angi at en pakke skal etterlates hos en bestemt person, eller hvis du velger tjenesten Sett igjen hos nabo eller Utleveres mot autorisert signatur, godtar du at å etterlate pakken i samsvar med dine instruksjoner vil utgjøre levering.  Du aksepterer ansvaret for tap eller skade på pakken, samt for tap eller skade forårsaket av pakken, selv til tredjeparter, etter at pakken har blitt levert i henhold til dine instruksjoner, eller i tilfelle tjenesten Utleveres mot autorisert signatur, etter mottakers skjønn.  Etterlat ved sted er kanskje ikke tilgjengelig hvis avsender har spesifisert at en myndig signatur er påkrevd for pakken eller hvis avsender har utelukket dette som leveringsalternativ.

(3) Avgifter og gebyrer.  Du aksepterer å betale alle gjeldende avgifter og gebyrer knyttet til Tjenesten. Disse kan inkludere transaksjonsgebyrer per pakke eller i samsvar med din uttrykt preferanser for enkelte Tjenester, inkludert, uten begrensning og i den grad gjort tilgjengelig for ditt sted eller land, «Lever pakken en annen dag», «Lever pakken til en annen adresse», «Levere pakken til min adresse igjen», «Foreta tre leveringsforsøk til min adresse», og andre slike tjenester som UPS kan, etter deres eget ubegrensede skjønn, gjøre tilgjengelige for ditt sted eller land.  Hvis noen Tjenester er forespurt og krever en overføring eller levering av pakken ut over det opprinnelige leveranseområdet for den opprinnelige mottakeradresse (leveringsadressen som opprinnelig ble angitt av avsenderen), vil ekstra transportkostnader også påløpe.  Disse transportkostnadene (hvis noen) vil bli beregnet ved gjeldende sats mellom den opprinnelige mottakeradressen og den omdirigerte adressen ved et beløp angitt i forbindelse med forespørselen.

På grunn av typen Tjeneste, vil de opprinnelige garantiene for leveransetid og UPS tjenestegaranti / Pengene tilbake-garanti (i den grad disse er tilgjengelig for ditt sted eller land) ikke påløpe for pakker underlagt Tjenesten. UPS kan endre eventuelle gebyrer og/eller avgifter som gjelder for tjenesten når som helst og uten forhåndsvarsel, underlagt varselkrav som stilles i henhold til gjeldende lov. Ekstra gebyrer og avgifter vil ikke bli vurdert for pakker der UPS ikke kan levere den ønskede Tjenesten.

Hvis du ønsker å velge Tjenester UPS gjør tilgjengelig for ditt sted eller land som innebærer ekstra gebyrer og/eller avgifter, kan du angi kredittkortnummer eller en annen betalingsmetode ved å logge på UPS-kontoen din på www.ups.com6, gå in på kontoens profilinnstillinger og velge Betalingsalternativer.  Du autoriserer UPS til å automatisk belaste betalingskortet eller en annen betalingsmetode du har valgt i delen Betalingsalternativer på UPS-kontoprofilen din for alle gjeldende gebyrer og avgifter, og til å fortsette å belaste slike beløp til den betalingsmetoden når de påløper, frem til du trekker tilbake autorisasjonen.  Du kan endre betalingsmetode eller trekke tilbake autorisasjonen ved å velge delen Betalingsalternativer på UPS-kontoprofilen din, og foreta eventuelle ønskede endringer.  Det kan ta UPS opptil 10 kalenderdager å behandle endringer til eller tilbaketrekking av betalingsautorisasjon.

6. Besøk ups.com

(4) Lever til et UPS Access Point®-sted. Et UPS Access Point®-sted er en uavhengig eid og driftet bedrift som er angitt av UPS, der en mottaker kan, hvis dette er tilgjengelig for ditt sted eller land, motta en pakkelevering.

Pakker som kan mottas for levering på et UPS Access Point®-sted, er underlagt begrensninger, inkludert, uten begrensning, for vekt og størrelse samt faktisk og deklarert verdi som angitt i Veiledning til UPS Access Point®-steder7. Før en forsendelse ved et UPS Access Point®-sted utleveres til deg eller en annen autorisert mottaker, kan du eller den autoriserte mottakeren kreves å oppgi tilstrekkelig verifikasjon av navnet og adressen til mottakeren samt identifikasjon av den autoriserte mottakeren, inkludert og ikke begrenset til å fremvise offentlig utstedt legitimasjon, i den grad dette er tillatt under gjeldende lov. All slik informasjon som gis til UPS, brukes i henhold til UPS personvernerklæring. I den grad du i visse jurisdiksjoner kanskje ikke er pålagt å gjøre dette under gjeldende lov, der en forsendelse utleveres til en annen autorisert mottaker (andre enn deg), representerer og garanterer du at du skal varsle om og få samtykke fra den autoriserte mottakeren om at eventuelle personopplysninger de oppgir til UPS skal bli behandlet av UPS i forbindelse med å verifisere deres identitet og autorisasjon, og kan overføres til andre land enn stedet eller landet der UPS opprinnelig samlet inn informasjonen.

7. Lær om UPS Access Point-steder

Uavhengig av det ovennevnte skjer enhver konsultasjon hos et UPS Access Point®-sted på egen risiko.  Ethvert ansvar UPS har for tapte, skadde eller forsinkede pakker sendt til et UPS Access Point®-sted, er underlagt begrensninger angitt her og i Gjeldende vilkår.  Ved forespørsler om å oppbevare for henting ved et UPS Access Point®-sted, blir pakkene oppbevart i ti (10) dager (unntatt i USA, Canada, Mexico og Puerto Rico, hvor de oppbevares i sju (7) dager) før pakkene returneres til avsenderen (transportkostnadene blir belastet avsenderen hvis pakkene blir returnert til dem).

(5)  Bruk av data. For å søke om et UPS My Choice®-medlemskap, må du kanskje sende UPS eller deres tjenesteleverandør visse typer personopplysninger, med formål som forklart i og underlagt UPS personvernerklæring. Ved å søke samtykker du til innsamling og bruk av personopplysninger til dette formålet.

Du samtykker i at UPS, andre selskaper i UPS-gruppen av selskaper over hele verden og tredjeparts tjenesteleverandører som er autorisert av UPS (inkludert selskaper som ligger på et annet sted eller i et annet land enn ditt eget, og/eller på steder eller land som kanskje ikke har samme grad av datavern som ditt eget, eller steder eller land der forsendelsen presenteres til UPS for transport) kan bruke alle data som er oppgitt av deg til oss med formål i å levere UPS My Choice®-tjenesten til deg samt formålene slik de er presentert i, og underlagt UPS personvernerklæring. Du har visse rettigheter, som kan utøves ved å kontakte UPS i samsvar med instruksjonene i UPS personvernerklæring.

(6) UPS My Choice-medlemskap. . Funksjonene i UPS My Choice®-medlemskapet som er tilgjengelig for deg, kan variere basert på hvor du bor, hvordan du registrerte deg, informasjonen du har angitt og ditt samtykke til gjeldende vilkår og betingelser. Som resultat av dette, kan UPS gi begrenset tilgang til visse Tjenester (du kan for eksempel motta begrensede varsler om pakkelevering via e-post). Du kan bli pålagt å gi tilstrekkelig verifikasjon av din identitet før du får tilgang til UPS My Choice®-medlemskapet eller visse UPS My Choice®-tjenester (for eksempel omdirigering til annen adresse).

Du kan når som helst slutte å bruke Tjenesten, og kan når som helst si opp ditt UPS My Choice®-medlemskap ved å logge på UPS My Choice®-kontoen, gå inn på dine UPS My Choice®-preferanser, velge Administrere medlemskap og så velge Avslutte medlemskap. Du kan også avslutte UPS My Choice®-medlemskapet ved å kontakte kontaktnummeret for ditt lokale UPS-kundeservice. Dette finner du på nettet, på www.ups.com.

(7) Ansvarsbegrensinger. . I DEN GRAD DETTE ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL UPS IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP, KRAV, ANSVAR, ELLER SKADE AV NOE SLAG, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, FØLGEBASERTE, SPESIELLE ELLER UNIKE SKADER, HVORVIDT BASERT PÅ KONTRAKT ELLER ANNET («Tap») SOM RESULTAT AV, ELLER SOM STAMMER FRA, UPS OPPFYLLELSE AV ELLER UNNLATELSE AV Å OPPFYLLE TJENESTEN, INKLUDERT Å FØLGE MOTTAKERS INSTRUKSJONER, IKKE FØLGE MOTTAKERS INSTRUKSJONER, LEVERE I HENHOLD TIL ELLER I STRID MED MOTTAKERS INSTRUKSJONER, FEILLEVERING ELLER FORSINKET LEVERING. I DEN GRAD DETTE ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL UPS ANSVAR I FORBINDELSE MED TJENESTEN, INKLUDERT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE PÅ EN PAKKE, ELLER FORSINKET LEVERING, VÆRE BEGRENSET I HENHOLD TIL GJELDENDE VILKÅR. UPS GODTAR IKKE ANSVAR FOR RENT ØKONOMISKE TAP, SLIK SOM KOSTNADENE VED BRUK AV ALTERNATIV TRANSPORT, TAPT FORTJENESTE, TAPTE MULIGHETER ELLER TAPT OMSETNING. UPS TJENESTEGARANTI / PENGENE TILBAKE-GARANTI (I DEN GRAD UPS HAR GJORT DISSE TILGJENGELIG FOR DITT STED ELLER LAND) SKAL IKKE GJELDER FOR PAKKER UNDERLAGT UPS MY CHOICE®-TJENESTER, INKLUDERT OG IKKE BEGRENSET TIL, ENDRING I TJENESTENIVÅ. ALLE KRAV VED TAP, SKADE ELLER FORSINKELSE SKAL VARSLES TIL UPS AV DEN OPPRINNELIGE AVSENDEREN, I SAMSVAR MED UPS-TARIFFEN, ELLER AV MOTTAKER DER DETTE KREVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

I DEN GRAD DETTE ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL IKKE UPS HOLDES ANSVARLIG FOR TAP SOM (I) IKKE SKJER GRUNNET DERES UAKTSOMHET ELLER (II) SKJER GRUNNET FORCE MAJEURE-HENDELSER (SOM DEFINERT AV GJELDENDE LOV).

I DEN GRAD DETTE ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL IKKE UPS UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SLAGS TAP, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP, TYVERI-, ENDRING PÅ, UAUTORISERT TILGANG TIL, ELLER OPPKJØP AV, DINE PERSONOPPLYSNINGER, ELLER ANDRE SIKKERHETSBRUDD, KOMPROMITTERINGER ELLER ULYKKER I FORBINDELSE MED DINE PERSONOPPLYSNINGER, HVORVIDT AV TREDJEPARTER ELLER ANDRE, SOM RESULTAT AV ELLER MED OPPHAV I MISBRUK ELLER MANGLENDE SIKKERHET RUNDT PERSONOPPLYSNINGER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ADGANGSKODER ELLER FERIEINFORMASJON) SOM DU HAR OPPGITT TIL UPS FOR Å LA OSS TILBY TJENESTENE TIL DEG.

TJENESTEN SOM LEVERES AV UPS I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE LEVERES «SOM DEN ER OG MED ALLE MANGLER», OG UPS GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MED HENSYN TIL EN SLIK TJENESTE. UTEN Å BEGRENSE ANVENDELIGHETEN TIL DE FOREGÅENDE, I DEN GRAD DETTE ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, FRASKRIVER UPS SEG HERVED UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING, ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR OMSETTELIGHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OVERHOLDELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, KNYTTET TIL TJENESTEN LEVERT I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE OG ALLE TILKNYTTEDE RÅD, ANALYSERER OG RESULTATER. DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER TIL AT UPS IKKE ER ANSVARLIG FOR FEIL, UTELATELSE, MISLIGHOLD, MANGEL ELLER AVVIK PÅ TJENESTEN.

DISSE VILKÅRENE GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER ETTER JURISDIKSJON. DU SAMTYKKER I OG BEKREFTER AT BEGRENSNINGENE OG EKSKLUSJONENE AV ANSVAR OG GARANTI SOM FORELIGGER I DISSE BETINGELSENE ER RETTFERDIGE OG RIMELIGE.

 (8) Juridisk samsvar og skadesløshet. Til enhver tid når du bruker Tjenesten og velger en av Tjenestens funksjoner (inkludert, men uten noen som helst begrensing, uansett årsak, med hensyn til Sett igjen hos nabo-forsendelser) eller bruker Kommunikasjonspreferanser, vil du overholde alle gjeldende lover og forskrifter, UPS krav som gjelder for tjenesten, disse Betingelsene og Gjeldende vilkår.  I den grad dette er tillatt under gjeldende lov, godtar du å holde skadesløs avsender og UPS, deres morselskap og tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter og deres etterfølgere og stedfortredere samt forsvare dem fra alt av krav, utlegg, gjeld, håndhevelsesprosedyrer og søksmål av alle slag med bakgrunn i eller relatert til din utilbørlige eller uaktsomme bruk av Tjenesten og UPS My Choice®-preferansene du velger, inkludert, for eksempel (men uten noen som helst begrensning, uansett årsak) med hensyn til Sett igjen hos nabo-forsendelser, ditt manglende samsvar med gjeldende lover eller regler, UPS krav som gjelder for Tjenesten, eller din manglende overholdelse av disse Betingelsene eller Gjeldende vilkår.

(9) Endring; Opphør.  I den grad dette er tillatt under gjeldende lov, kan UPS når som helst og etter eget skjønn og uten varsel, (a) endre eller oppdatere Gjeldende vilkår, (b) endre, utsett og/eller avbryte hele eller deler av Tjenesten uten ansvar overfor deg eller andre tredjeparter, (c) belaste, frafalle, redusere og/eller på annen måte endre alle gebyrer knyttet til Tjenesten og/eller (d) tilby muligheter til noen eller alle Tjenestens brukere.  Hvis UPS når som helst gjør dette, vil du enten overholde slike endringer eller kommunisere til UPS at du ikke godtar dem. I dette tilfelle vil kommunikasjon ha den effekten av å være en avslutningsmelding og skal du umiddelbart slutte å bruke Tjenesten.  Din fortsatte bruk av Tjenesten (inkludert enhver bruk av Tjenesten etter en melding om at du ikke godtar) skal regnes som en godtakelse av alle slike endringer.  Hvis UPS fraskriver, reduserer og/eller på annen måte endrer eventuelle gebyrer knyttet til Tjenesten(e), er du ikke berettiget til noen som helst rabatt, refusjon og/eller annen godtgjørelse, helt eller delvis for slike eventuelle fraskrivelse, reduksjoner og/eller endring.  UPS forbeholder seg retten til å nekte å forsøker å levere Tjenesten dersom UPS fastslår at det utgjøre en risiko for UPS, deres ansatte, virksomhet eller andre tredjeparter.

(10) Oppheving av bestemmelser. Hvis en bestemmelse i disse Betingelsene viser seg å være ugyldig, ulovlig, eller ugjennomførlig i henhold til en rettsavgjørelse eller beslutning (eller av andre årsaker som har juridisk innvirkning), skal slikte endringer anses å være endret i den minste grad nødvendig for å håndheve en slik bestemmelse i henhold til gjeldende lov i den bestemte forekomsten eller i forbindelse med den resolusjonen, beslutningen eller saken, eller (ii) etter UPS valg og skjønn, eller i forbindelse med resolusjonen, beslutningen eller saken, skal den bestemte forekomsten termineres, og resten av disse Betingelsene skal fortsette med full kraft og effekt til den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov.  For klarhet skal alle endringer og/eller termineringer av Vilkår under denne delen kun gjelde for de involverte partene i saken der en rettsavgjørelse eller andre vedtak fattes, der en eller flere av bestemmelser i disse Vilkårene blir funnet ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig; i alle andre tilfeller skal disse Vilkårene gjelde uten modifikasjon eller termineringer som gjøres i henhold til denne delen.

(11) Fraskrivelse av beskyttelse under lover for posthemmelighold.  Du erkjenner at visse tilgjengelige leveringsalternativer som del av Tjenesten kan medføre at informasjon som er beskyttet under lover for posthemmelighold som gjelder i din jurisdiksjon blir kjent for tredjeparter (for eksempel kan en nabo som mottar en pakke som er adressert til deg merke at du mottok en pakke fra en bestemt avsender).  Så fremt din bruk av tjenesten nødvendigvis innebærer at informasjon som er beskyttet i henhold til gjeldende lover om posthemmelighold, omhandler pakker adressert til deg er eller kan gjennom tilfeldigheter bli gjort kjent for tredjeparter grunnet instruksjonene dine for levering, frafalle du denne beskyttelsen i så stor grad som mulig under gjeldende lov, under disse lovene om posthemmelighold, med hensyn til slike leveranser av pakker til deg, ved valg av en slik funksjon eller Tjeneste.

Ytterligere landsspesifikke bestemmelser.

(12) Frankrike.  Hvis du bruker Tjenesten i Frankrike:

Rett til å trekke tilbake.  I henhold til L. 121-21-8, 12 av den franske forbrukerretten, har du ingen rett til å trekke tilbake.

Jurisdiksjon.  Hvis du bruke tjenesten som forbruker, er alle konflikter og krav som oppstår mellom partene underlagt domstolene fastslått under betingelsene i gjeldende lov.  I alle andre tilfeller godtar du at alle konflikter og krav som oppstår mellom partene, vil bli sendt til domstolene i Paris.  Du er informert om at du kan, i alle tilfeller, ha regresskrav til konvensjonell mekling eller alternative ordninger for tvisteløsning.


(13) Tyskland
Hvis du bruker Tjenesten i Tyskland:

Generelt.  Unntatt for en omdirigering av leveringen av en pakke til en annen adresse, eller for en endring på en tjeneste eller et tjenestenivå som valgt av avsenderen, skal ikke Del (2)a gjelde for forbrukere som bruker Tjenesten til andre formål enn forretninger, handel eller profesjonelle formål.

Autorisasjon til utlevering av forsendelse. Del (2)c gjelder ikke for kunder i Tyskland, og skal erstattes med følgende bestemmelser:

UPS My Choice®-funksjonen Autorisasjon til utlevering av forsendelse lar deg gi autorisasjon på Internett til at UPS kan levere pakker uten signatur for utlevering. Ved å velge tjenesten Autorisasjon til utlevering av forsendelse, gir du autorisasjon til UPS for å utlevere pakker adressert til deg til din adresse når ingen er tilstede for å motta leveransen. Du godkjenner at du er behørig autorisert til å tillate at pakken blir etterlatt på valgt plassering. UPS vil kun foreta ett leveringsforsøk, og vil ikke innhente underskrift ved levering. Ved å velge tjenesten Autorisasjon til utlevering av forsendelse, godtar du at pakken blir utlevert til stedet du har samtykket til. Du godtar eventuelt påfølgende ansvar, og ansvar for tap av eller skade på pakken, samt for tap eller skade forårsaket av pakken, selv til tredjeparter, etter at den er utlevert til adressen. UPS skal gjøre deres ytterste for å respektere din forespørsel om Autorisasjon til utlevering av forsendelse (og kan velge å ikke respektere den på grunn av leveringsforhold som dårlig vær eller sikkerhet). Autorisasjon til utlevering av forsendelse er kanskje ikke tilgjengelig hvis avsender har spesifisert at en myndig signatur er påkrevd for pakken eller hvis avsender har utelukket dette som leveringsalternativ.

Autorisasjon til Etterlat ved sted. Del (2)e gjelder ikke for kunder i Tyskland, og skal erstattes med følgende bestemmelser:

UPS My Choice®-funksjonen Etterlat ved sted lar deg angi visse steder der du ønsker at sjåføren vår kan etterlate pakken din. I den grad UPS har gjort det tilgjengelig for ditt sted eller land, hvis du velger tjenesten Etterlat ved sted og angir at en pakke skal etterlates hos en bestemt person, eller hvis du velger tjenesten Sett igjen hos nabo eller Utleveres mot autorisert signatur, godtar du ansvaret for tap eller skade på pakken, samt for tap eller skade forårsaket av pakken, selv til tredjeparter, etter at pakken har blitt levert i henhold til dine instruksjoner, eller i tilfelle tjenesten Utleveres mot autorisert signatur, etter mottakers skjønn. Etterlat ved sted er kanskje ikke tilgjengelig hvis avsender har spesifisert at en myndig signatur er påkrevd for pakken eller hvis avsender har utelukket dette som leveringsalternativ.

Databruk for leveringer til et UPS Access Point™-sted. Alle opplysninger oppgitt til UPS i forbindelse med Del (4) skal brukes i henhold til Tysklands forskrifter for databeskyttelse ved posttjenester (Postdienste Datenschutzverordnung).

Ansvarsbegrensinger. Del (7) (Ansvarsbegrensinger) skal ikke gjelde for kunder i Tyskland, og skal erstattes med følgende bestemmelser:

UPS skal ikke være ansvarlig for tap, krav, ansvar, eller skade av noe slag, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, følgebaserte, spesielle eller unike skader, hvorvidt basert på kontrakt eller annet («Tap») som resultat av, eller som stammer fra, UPS oppfyllelse av, eller unnlatelse av å oppfylle, Tjenesten, inkludert å følge mottakers instruksjoner, ikke følger mottakers instruksjoner, levere i henhold til eller i strid med mottakers instruksjoner, feillevering, eller forsinket levering. I den grad dette er tillatt under gjeldende lov, skal UPS ansvar i forbindelse med Tjenesten, inkludert ansvar for tap eller skade på en pakke, eller forsinket levering, være begrenset i henhold til Gjeldende vilkår. UPS godtar ikke ansvar for rent økonomiske tap, slik som kostnadene ved bruk av alternativ transport, tapt fortjeneste, tapt muligheter eller tapt omsetning. UPS tjenestegaranti/pengene tilbake-garanti (i den grad UPS har gjort disse tilgjengelig for ditt sted eller land) skal ikke gjelde for pakker underlagt UPS My Choice®-tjenester, inkludert og ikke begrenset til, endring i tjenestenivå. Alle krav ved tap, skade eller forsinkelse skal varsles til UPS av den opprinnelige avsenderen, i samsvar med UPS-tariffen.


(14) Italia  Hvis du bruker tjenesten i Italia:

Jurisdiksjon. Disse vilkårene skal styres av italiensk lovgivning. Eventuelle tvister som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, inkludert eventuelle spørsmål angående deres eksistens, gyldighet, konstruksjon, funksjon eller opphør, skal fremsettes henvist til domstolen i Milano.

Avtalen. I henhold til og ved effekten av paragraf 1341 og 1342 av italiensk sivilrett, erklærer du at har lest, forstått og eksplisitt godkjenner følgende: Del (2) Autorisasjon og samtykke, Del (4) (Lever til valgt UPS Access Point®-sted), Del (7) (Ansvarsbegrensinger), Del (8) (Juridisk samsvar og skadesløshet), Del (9) (Endring; Opphør) og Del (14) (Italia; Jurisdiksjon).

 
(15) Tyrkia.
  Hvis du bruker tjenesten i Tyrkia:

Tvister.  Hvis du er bosatt i Tyrkia skal eventuelle tvister, krav eller søksmål oppstår ut av eller i forbindelse med disse Betingelsene løses gjennom en kompetent Tyrkisk forbrukervoldgiftskomite eller forbrukerdomstol.