Pengene tilbake-garanti

For visse tjenester og utvalgte destinasjoner tilbyr UPS en kostnadsfri pengene tilbake-garanti. For å finne ut om dette gjelder din forsendelse, gå til "Beregne leveringstid" enten under Sende eller Support på www.ups.com og skriv inn opplysninger om forsendelsen. Alternativt kan du kontakte UPS' kundeservice på 22 57 77 33. Der pengene tilbake-garantien gjelder, i tilfeller hvor vi ikke overholder avtalt leveringstid for de aktuelle tjenestene, vil vi etter anmodning refundere eller kreditere deg for forsendelseskostnadene (eller en forholdsmessig andel av disse dersom kun enkelte pakker i forsendelsen er forsinket) eksklusive moms, toll, skatt eller avgifter, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

a) Sendingsdokumentasjonen må være korrekt utfylt, og den aktuelle pakken må enten ha papiretiketter skrevet ut av UPS' online sendingstjenester plassert i en UPS-lomme, eller et manuelt utfylt UPS-fraktbrev, eller dersom forsendelsen inneholder flere pakker, må hver enkelt pakke ha en komplett UPS-lomme eller en UPS sporings- og adresseetikett som viser mottakers korrekte navn, leveringsadresse og postnummer.

b) Eventuell annen dokumentasjon som kreves av opprinnelseslandet, mottakerland eller eventuelle transittland må være fullstendig og nøyaktig utfylt og være vedlagt pakken.

c) Hvis aktuelt, må pakken ha en etikett for lørdagslevering (for destinasjoner hvor denne tjenesten er tilgjengelig).

d) Forsendelsen må ha blitt levert til UPS innen eller før seneste opphentingstidspunkt UPS har angitt for garantert levering.

e) Du må ha varslet UPS enten skriftlig eller per telefon innen 15 dager fra det planlagte leveringstidspunktet dersom du ønsker å frembringe en klage, og du må ha opplyst oss om mottakers navn og adresse, dato for forsendelse, pakkens vekt og UPS-sporingsnummer;

f) Forsendelsen må ikke ha behov for tilleggshåndtering som beskrevet under Gebyr for tilleggshåndtering på www.ups.com.

g) avsenderen må sørge for rettidig opplasting av all relevant informasjon til UPS. Rettidig opplasting, som brukt i disse vilkårene, refererer til elektronisk overføring av all relevant informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, mottakerens fulle navn, fullstendig leveringsadresse og forsendelsesdimensjoner og -vekt) til UPS senest 15 minutter før siste hentetid spesifisert av oss for garantert levering.

Garantien gjelder ikke dersom forsinket levering skyldes at pakken ikke overholder begrensningene og betingelsene som framgår av våre transportbetingelser, hendelser utenfor vår kontroll (force majeure), eventuell avbrytelse av transporten eller utøvelse av eventuell tilbakeholdelse i henhold til våre betingelser.

I tillegg forbeholder UPS seg etter eget forgodtbefinnende retten til å ikke etterkomme en forespørsel for kreditering eller refusjon av forsendelseskostnader for en pakke dersom pakken ikke har smart-etiketter og korrekt PLD (Package Level Detail) som definert i UPS tjeneste- og tariffhåndbok på det tidspunktet pakken leveres inn til UPS.