Forhindre krav

Se gjennom Oversikt for å unngå kravog Tips for merkingfor å redusere sjansene for at du må rapportere et problem.

Hvis kravet avvises, velger du en årsak for avslag nedenfor for å finne ut om nyttige forslag utviklet av UPS’ pakketeknikere.

Unngå krav – oversikt

For å forhindre skade eller tap av handelsvarer anbefaler vi at du følger disse tipsene når du forbereder pakken:

 1. Velg nye, kraftige esker av bølgepapp for å gi egnet støtte for pakkens vekt.
 2. Send esker i forsendelsesbeholdere av bølgepapp.
 3. Innholdet må forsegles ved risiko for lekkasje.
 4. La det være minst 2 tommers (5 cm) mellomrom rundt alle sider av enheten som skal sendes, for å gi beskyttelse.
 5. Forsterk pakkekantene for å beskytte mot bøying.
 6. Tett godt igjen åpninger og sømmer med forsterket tape.
 7. Skriv hele adressen og telefonnumre på etiketten.
 8. Påse at etiketten fungerer med pakkeoverflaten for å forhindre at etiketten ramler av gjenstander som for eksempel tepper, stoffruller og utstillingsesker.
 9. Legg en ekstra adresseetikett inne i pakken, i tilfelle den eksterne etiketten blir skadet eller uleselig.

Få mer emballasjestøtte

Tilbake til toppen

Tips for merking

Fylle ut etiketten:

 • Inkluder mottakerens postnummer (der det er aktuelt) med den fullstendige gateadressen, kontaktnavnet og telefonnummeret på etiketten. Legg til rom-, leilighets- eller enhetsnummer hvis aktuelt.
 • Gjør alt du kan for å skaffe gateadressen. Hvis du bruker en postboksadresse må du inkludere mottakerens telefonnummer på etiketten. UPS godtar ikke militærpostkontor (APO) eller marinepostkontor (FPO).
 • Du må alltid inkludere din fullstendige returadresse, inkludert fullstendig gateadresse og postnummer. For internasjonale forsendelser inkluderer du kontaktnavn, telefonnummer og postnummer.

Etikettplassering:

 • Plasser etiketten på en flat overflate på toppen av pakken. Plassering av etiketten på en søm, kant, lukning eller oppå forseglingstape, kan hindre leseligheten.
 • Plasser kun én adresseetikett på esken. Hvis du bruker en pakkseddel, plasserer du den på samme flate som adresseetiketten. Når du bruker esker på nytt må du fjerne eller krysse ut gamle etiketter eller merker.
 • Legg inn en kopi av etiketten eller en annen form for adresseinformasjon inne i pakken. Dette vil hjelpe oss med å finne pakken din, hvis det er skade på etiketten eller esken.
 • Påse at etiketten fester seg til overflaten som den plasseres på, da enkelte produktartikler kan være motstandsdyktige mot klebemidler (f.eks. dekk, golfbager osv.).
Tilbake til toppen

Årsak for avslag: Pakken er utilstrekkelig forseglet eller lukkingen sviktet

Spesifikke avslag på krav som oppstår som resultat av utilstrekkelig forsegling eller lukking, er:

 • Lukkingen av pakken var ikke god nok og sviktet slik at produktet falt ut.
 • Pakken var ikke tilstrekkelig lukket eller forseglet.

Slik forsegler du pakker på en trygg måte

Bruk tre strimler med tape til både toppen og bunnen av esken slik at de midtre og to kantene er forseglet.

Bruk en sterk tape, for eksempel:

 • Trykksensitiv plasttape som er minst 5,08 cm bred
 • Nylonforsterket filamenttape som er minst 5,08 cm bred
 • Vannaktivert forsterket tape som er minst 7,62 cm bred

Ikke bruk maskeringstape, cellofantape, gaffatape, vann-aktivert papirtape, hyssing eller pakk inn esken i papir, fordi de vil ikke være sterke nok til forsegling.

Tilbake til toppen

Årsak for avslag: Utilstrekkelig emballasje, støtdemping eller beskyttelse

Spesifikke avslag på krav som oppstår som resultat av utilstrekkelig emballasje, støtdemping eller beskyttelse, er:

 • Produktet var ikke korrekt plassert i emballasjen til å kunne beskytte det i tilstrekkelig grad.
 • Det var ikke tilstrekkelig støtdemping rundt produktet.
 • Emballasjen var ikke tilstrekkelig til å beskytte produktet.

Slik beskytter du innholdet med korrekt støtdemping

Hver enkelt artikkel i pakken skal pakkes separat med tilstrekkelig mengde støtdempende materiale. Hver enkelt artikkel skal være omgitt av minst 5,08 cm (2 tommer) med støtdempende material og være plassert minst 5,08 cm (2 tommer) fra veggene i kassen. Dette forhindrer skader grunnet at produktene støter mot hverandre, og beskytter innholdet mot støt og vibrasjon som kan komme fra utsiden av esken til innholdet. Skjøre gjenstander som elektronikk, glass, keramikk og kunst trenger avstand fra hverandre og fra hjørnene, sidene, toppen og bunnen av esken. Disse pakkene kan kreve ekstra støtdemping eller en dobbel (over) eske.

Lær om emballasjematerialer

Tilbake til toppen

Årsak for avslag: Utilstrekkelig støtte for vekt

Spesifikke krav som oppstår som resultat av utilstrekkelig støtte for vekt er:

 • Esken med enkelvegg (eller dobbelvegg) var ikke tilstrekkelig til å støtte produktets vekt.

Slik fastslår du om esken er sterk nok til å støtte vekten til innholdet

Vi anbefaler å velge en eskestyrke som er egnet til innholdet basert på UPS’ retningslinjer for eskestyrke. Du må aldri overskride maksimumsgrensen for bruttovekt for esken. Denne er trykt på eskeprodusentens sertifikat på klaffen i bunnen av de fleste esker. Etter år med testing og analyse har teknikere ved Customer Solutions Package Lab utviklet spesifikasjoner for eskestyrke for enkeltpakkedistribusjon.

Få råd om pakking

Tilbake til toppen

Årsak for avslag: Lukkingen av produktpakkingen var mislykket og forårsaket lekkasje

Slik forsegler du innholdet på en trygg måte ved risiko for lekkasje

Påse at lokk eller deksler er festet for å sikre at de ikke løsner under transport og fører til lekkasje. Det anbefales at du legger til en varmeindusert folieforsegling for å forhindre lekkasje.

Når man sender væske i en forseglet flaske, er det viktig å bruke lukkinger med korrekt påført moment for å sikre at fôringen komprimeres og danner en sterk forsegling. Korrekt påført moment bidrar også til å forhindre at lukkingen løsner ved vibrasjon. Væsker i plastflasker må separeres fra hverandre inne i en sendingscontainer av bølgepapp. Det anbefales at en deleanordning av bølgepapp brukes til å skape celler for hver flaske.

Tilbake til toppen

Årsak for avslag: Skade på den eksterne beholderen grunnet manglende beskyttende deksel

Slik sender du beholdere med et beskyttende deksel

Noe innhold leveres med egne beholdere eller deksler. Det kan være at disse ikke er slitesterke nok til å beskytte innholdet under forsendelse. I tillegg kan utsiden av disse beholderne være motstandsdyktige mot klebemidler slik at etiketter løsner under transport. For å redusere muligheten for at disse artiklene plasseres i UPS Corporate Overgoods-avdeling anbefaler vi at du plasserer beholderne i en sendingscontainer av bølgepapp som overholder UPS’ retningslinjer for eskestyrke.

Få råd om pakking

Tilbake til toppen

Årsak for avslag: Pakken manglet kantbeskyttelse for å hindre at den bøyer seg

Slik beskytter du pakkekantene for å forhindre at de bøyer seg

Vurder å øke styrken til esken eller å bruke vinklede hjørner (V-brett) for å øke bjelkestyrken til pakken. Begge alternativene vil sørge for at hjørnene og kantene ikke bøyer seg.

Merk: Denne siden inneholder generelle retningslinjer for pakking som illustrerer minimum anbefalte trinn for å beskytte innholdet i pakken. Avhengig av innholdet i pakken, kan ytterligere trinn være nødvendige for å sikre at pakkene er tilstrekkelig og trygt pakket, innpakket og støtdempet for transport.

Få mer emballasjestøtte

Tilbake til toppen

Relevante koblinger

Pakkeforberedelser

Du finner mer informasjon om forberedelse av pakker for sending her:

Veiledning om emballasje

Retningslinjer for pakkeforberedelser