av
  • Service impacts related to Coronavirus … Mer
Hopp til hovedinnhold

Internasjonale faktureringsalternativer

Velg det internasjonale faktureringsalternativet som passer best for bedriften din

UPS' internasjonale faktureringsalternativer gir kundene fleksibilitet til å fakturere avgifter på den måten som passer best for deres forretningsmodell. Uansett hvilket alternativ du velger kan du være trygg på at UPS vil fakturere de internasjonale avgiftene dine nøyaktig.

Alternativer

  • Avgiftene kan faktureres til avsender, mottaker eller en tredjepartsbetaler.
  • Avgiftene for internasjonale forsendelser inkluderer som regel frakt, toll og skatter. 
  • Kunder som bruker UPS' automatiske sendingssystemer kan velge å få forsendelseskostnadene fakturert til én part, mens toll og skatter faktureres til en annen. Via alternativet "Skill toll og moms" (SDV) kan kundene fakturere toll og frakt til én part og moms/VAT til en annen.*Her følger noen av UPS' internasjonale faktureringsalternativer kundene kan velge mellom:

  • Avsender betaler forsendelseskostnadene, mottaker betaler toll og skatt
  • Mottaker betaler alle avgifter (også kalt "Freight Collect")
  • Avsender betaler alle avgifter (også referert til som "Free Domicile")
  • Avsender betaler forsendelseskostnadene, en tredjepart (kan befinne seg i et annet land) betaler toll og skatt**

Med mindre noe annet er indikert faktureres forsendelseskostnadene til avsenderens UPS-kontonummer, og mottakeren betaler toll og skatt.  *UPS' papirfraktbrev støtter ikke SDV-faktureringsalternativet.  **Ikke alle faktureringsalternativer er tilgjengelig til/fra alle land. Sjekk den gjeldende tjenestehåndboken eller kontakt ditt lokale UPS-senter for landsspesifikk faktureringsinformasjon.

MERK: Et "Ekspedisjonsgebyr for toll og skatter" vil bli ilagt når avsenderen ber om at toll og skatter skal faktureres til en betaler utenfor destinasjonslandet. I slike tilfeller er UPS-kontonummeret til tredjeparten påkrevd.

Hvor finner jeg mer informasjon