UPS vil kjøpe opp en multinasjonal leverandør av helsesektorlogistikk, Bomi Group

Oppkjøpet forbedrer ende-til-ende-funksjonen for global helsesektorlogistikk, og utvider skalaen og ekspertisen i Europa og Latin-Amerika

En kvinne i en UPS Healthcare-uniform sorterer ordrer

UPS (NYSE: UPS) kunngjorde i dag planer om å kjøpe opp Bomi Group, en bransjeledende leverandør av multinasjonal helsesektorlogistikk. Transaksjonen vil tilføye temperaturkontrollerte fasiliteter i 14 land og nesten 3 000 høyt kvalifiserte Bomi Group-teammedlemmer til UPS Healthcare-nettverket i Europa og Latin-Amerika.

«Som et ledende globalt logistikkselskap innen helsesektoren, forbedrer Bomi vår portefølje av tjenester og akselererer vår reise mot å bli den fremste leverandøren av kompleks helsesektorlogistikk», sier EVP og president for UPS International, Healthcare and Supply Chain Solutions, Kate Gutmann. «UPS Healthcare og Bomi Group-ansatte deler lignende verdier, og kulturene våre er godt forankret i et utrettelig fokus på kvalitet. Kombinasjonen av våre to team vil forbedre våre helsesektorkunders evne til å fortsette å utvikle og levere livreddende innovasjoner.»

Bomi Group har siden 1985 levert verdifulle tjenester til Medtech- og Pharma-sektorene med en tilpasset og skreddersydd tilnærming. Det er et kvalitetsfokusert selskap viet til helsesektoren som har bygget solide og langvarige forretningsforhold med mer enn 150 multinasjonale kunder over hele verden.

Viktige ledere i Bomi-gruppen, inkludert CEO Marco Ruini, vil fortsette i rollene sine for å levere sømløs service til Bomi Groups kunder etter at transaksjonen avsluttes. Bomi Groups ansatte vil også fortsette å spille viktige roller i den kombinerte organisasjonen.

«Med over 35 år i logistikkbransjen innen helsesektoren, har teamet vårt utviklet tjenester som er best i klassen, designet for å møte og overgå behovene til våre medisinsk teknologi-kunder og farmasøytiske kunder,», sa Ruini. «Å bli med i UPS-teamet vil utvide disse mulighetene og skape et enda mer integrert og kraftig globalt nettverk for kundene våre.»

Oppkjøpet vil tilføye mer enn 350 temperaturkontrollerte kjøretøy og fire millioner kvadratfot (391 000 m2) til UPS Healthcares globale fotavtrykk, noe som gir kunder tilgang til raskere forsendelsestider, større produksjonsfleksibilitet og tilbud for å hjelpe dem med å tiltrekke seg ny virksomhet. Oppkjøpet vil spille en viktig rolle i leveringen av neste generasjons farmasøytiske og biologiske behandlinger, som i økende grad krever tidskritisk og temperatursensitiv logistikk.

«Vi er fokusert på å bygge logistikkmuligheter og -tjenester for helsesektoren som gjør det mulig for kundene våre å levere de nyeste innovasjonene innen helsesektoren», sier UPS Healthcare President, Wes Wheeler. «Vi er glade for å kombinere Bomis talent, ekspertise og kapabiliteter med UPS Healthcare. Sammen vil vi tilby uovertrufne løsninger til våre kunder, drevet av UPS' integrerte, globale smarte logistikknettverk.»

Oppkjøpet av Bomi er en del av UPS Healthcares fortsatte utvidelse av nettverket og tjenestene for å møte økende etterspørsel. Ved å inkludere Bomi, har UPS Healthcare doblet sitt globale fotavtrykk siden 2020. Nylige utvidelser inkluderer nybygde dedikerte, toppmoderne logistikkanlegg for helsesektoren som snart vil åpne i Tyskland og Australia, og utvidede campuser i Ungarn og Nederland.

UPS Healthcare forbedret også nylig UPS Premier, en teknologiledet tjeneste som kan prioritere og spore kritiske forsendelser innen 10 fot (omtrent 3 meter) fra hvor som helst i UPS' globale nettverk. UPS Premier bringer verdensomspennende oversikts-, kontroll-, pålitelighets- og produktgjenopprettingsfunksjoner til UPS Healthcare-kunder.

Disse utvidelsene og nye tjenestene oppfyller de komplekse og varierte behovene til UPS Healthcares kunder, og hjelper dem med å gjøre logistikk om til et konkurransefortrinn.

Transaksjonen forventes å avsluttes innen utgangen av året, underlagt vanlig regulatorisk gjennomgang og godkjenning. Transaksjonens verdi og vilkår blir ikke offentliggjort på dette tidspunktet. J.P. Morgan Securities LLC var finansrådgiver for UPS.

Hvis du vil ha mer informasjon om UPS Healthcares innovasjoner og kundedrevne løsninger, går du til Healthcare.ups.com og about.ups.com.

Om UPS

UPS (NYSE: UPS) er ett av verdens største selskaper, med 2021 omsetning på USD 97,3 milliarder, og tilbyr et bredt spekter av integrerte logistikkløsninger for kunder i mer enn 220 land og territorier. Ved å fokusere på formålserklæringen, «Flytte vår verden fremover ved å levere det som betyr noe», omfavner selskapets mer enn 500 000 ansatte en strategi som er enkelt fremlagt og mektig utført: Kunde først. Ledet av mennesker. Drevet av innovasjon. UPS er forpliktet til å redusere sin påvirkning på miljøet og støtte lokalsamfunnene vi betjener rundt om i verden. UPS har også en sterk og urokkelig holdning om å støtte mangfold, likestilling og inkludering. Du finner mer informasjon på www.ups.com, about.ups.com og www.investors.ups.com.

Om UPS Healthcare

UPS Healthcare leverer uovertruffen ekspertise innen helsesektorlogistikk til sine kunder over hele verden. UPS Healthcare har over 11 millioner kvadratfot med cGMP- og GDP-kompatibel helsedistribusjonsplass globalt. Tjenestene inkluderer lagerhåndtering, kjølekjedeemballasje og -forsendelse, lagring og levering av medisinsk utstyr, samt logistikk for laboratorier og kliniske studier UPS Healthcares globale infrastruktur, dens UPS® Premier-synlighetstjeneste, dens sporingsteknologi, og det globale kvalitetssystemet er velegnet til å oppfylle dagens komplekse logistikkbehov for legemidler, medisinsk utstyr og laboratoriediagnostikk. Besøk Healthcare.ups.com for mer informasjon.

Om Bomi Group

BOMI GROUP er et ledende italiensk multinasjonalt selskap innen integrert logistikk som betjener helsesektoren. Bomi er logistikkpartner for mer enn 150 kunder over hele verden, inkludert store aktører innen medisinsk utstyr, in vitro-diagnostikk, biomedisinske og farmasøytiske sektorer. Gruppen er til stede gjennom sine datterselskaper og tilknyttede selskaper i 14 land over hele verden, med spesielt fokus på Europa og Sør-Amerika, sysselsetter over 3 000 mennesker og har sin egen kjøretøypark for daglige leveranser til sykehus, klinikker, laboratorier, apotek og hjemmepasienter. For mer informasjon, besøk bomigroup.com.

Fremoverskuende uttalelse

Denne frigivelsen og våre registreringer hos Securities and Exchange Commission inneholder og kan i fremtiden inneholde «fremoverskuende uttalelser» innenfor betydningen i Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Uttalelser som gjelder annet enn det nåværende eller historiske, og alle uttalelser som er ledsaget av begreper som «vil», «tror», «prosjekt», «forventet», «anslag», «anta», «forutse», «mål», «plan» og lignende uttrykk, er ment å være fremoverskuende uttalelser. Fremoverskuende uttalelser er underlagt Safe Harbor-bestemmelsene i føderale verdipapirlover i henhold til paragraf 27A i Securities Act of 1933 og paragraf 21E i Securities Exchange Act of 1934.

Fra tid til annen inkluderer vi også skriftlige eller muntlige fremoverskuende uttalelser i andre offentliggjorte materialer. Fremoverskuende uttalelser kan være relatert til vår hensikt, oppfatning, prognoser eller nåværende forventninger om vår strategiske retning, potensielle kunder, fremtidige resultater eller fremtidige hendelser. De er ikke strengt knyttet til historiske eller nåværende fakta. Ledelsen mener at disse fremoverskuende uttalelsene er rimelige på tidspunktet de legges frem. Det bør imidlertid utvises forsiktighet slik at uberettiget tillit ikke baseres på fremoverskuende uttalelser, fordi slike uttalelser av sin egen karakter kun gjelder for datoen da de ble lagt frem og i fremtiden, og ikke kan forutsies med sikkerhet.

Fremoverskuende uttalelser er underlagt visse risikoer og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra vår historiske erfaring og våre nåværende forventninger eller forventede resultater. Disse risikoene og usikkerhetene inkluderer, men er ikke begrenset til, virkningen av: vår manglende evne til å fullføre det ventende oppkjøpet på de forventede vilkårene, eller i det hele tatt, uansett grunn, inkludert vår manglende evne til å motta regulatoriske godkjenninger; fortsatt usikkerhet knyttet til COVID-19-pandemien i vår virksomhet og drift, økonomiske resultater og likviditet, våre kunder og leverandører, og på den globale økonomien; endringer i generelle økonomiske forhold, i USA eller internasjonalt; bransjeutvikling og betydelig konkurranse; endringer i våre relasjoner med våre vesentlige kunder; vår evne til å tiltrekke og beholde kvalifiserte ansatte; økte eller mer komplekse fysiske krav eller krav til datasikkerhet, eller brudd på datasikkerhet; streik, arbeidsstans eller gå-sakte-aksjoner fra våre ansatte; resultater av forhandlinger og ratifiseringer av arbeidskontrakter; vår evne til å opprettholde vårt merkeimage og bedriftsomdømme; forstyrrelser i vår infrastruktur for informasjonsteknologi; global klimaendring; avbrudd i eller innvirkning på virksomheten vår fra naturlige eller menneskeskapte hendelser eller katastrofer, inkludert terrorangrep, epidemier eller pandemier; eksponering for endringer i økonomi, politisk og sosial utvikling i internasjonale markeder; vår evne til å realisere de forventede fordelene fra oppkjøp, disposisjoner, fellesforetak eller strategiske allianser; endrende energipriser, inkludert bensin, diesel og jetdrivstoff, eller avbrudd i forsyninger av disse råvarene; endringer i valutakurser eller renter; vår evne til å nøyaktig forutse våre fremtidige kapitalinvesteringsbehov; betydelige utgifter og finansieringsforpliktelser knyttet til ansattes helse, helse- og/eller pensjonsytelser; vår evne til å administrere forsikrings- og kravsutgifter; endringer i forretningsstrategi, offentlige reguleringer, eller økonomiske forhold eller markedsforhold som kan resultere i svekkelser av våre aktiva; potensielt ytterligere amerikanske eller internasjonale skatteforpliktelser; stadig strengere lover og forskrifter, inkludert knyttet til klimaendringer; potensielle krav eller rettssaker knyttet til arbeid og ansettelse, personskade, skade på eiendom, forretningspraksis, miljøansvar og andre forhold; og andre risikoer som diskuteres i våre innsendinger hos Securities and Exchange Commission fra tid til annen, inkludert vår årsrapport for skjema 10-K for året som ble avsluttet31. desember, 2021, vår kvartalsrapport på skjema 10-Q for kvartalet som ble avsluttet31. mars, 2022, og påfølgende innsendte rapporter. Du bør ta i betraktning begrensningene for, og risikoene knyttet til, fremoverskuende uttalelser og ikke overdrevent stole på nøyaktigheten av forutsigelsene i slike fremoverskuende uttalelser. Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere fremoverskuende uttalelser for å reflektere hendelser, omstendigheter, endringer i forventninger eller forekomst av uventede hendelser etter datoen for disse uttalelsene.

Smilende kvinner

La oss slå av en prat

Vi vil gjerne vite mer om dine forretningsbehov.

Kontakt oss for å finne ut hvordan en tilpasset logistikkplan kan hjelpe deg med å oppnå suksess.

Spør en ekspert