Om UPS Healthcare

Helsesektoren endrer seg raskere enn noen gang, med medisiner og behandlinger som er personlig tilpasset, omsorg som beveger seg til hjemmet, og det man en gang trodde var umulig har blitt en realitet.

Hos UPS Healthcare har vi tatt vårt beste og gjort det bedre. Som et ledende logistikkselskap i helsesektoren har vi investert i den nyeste teknologien og utvidet vårt globale fotavtrykk, slik at vi kan være mer lydhøre og smidigere enn noensinne, og sikre at hver pasient får den nødvendige støtten de trenger, når de trenger den, der de trenger den.

Vi er kvalitetsfokuserte og pasientdrevne.

Hva vi gjør

UPS Healthcare tilbyr fullstendig ende-til-ende logistikkstøtte til sine kunder over hele verden, inkludert:

 • Kvalitetsledelsessystemer som er best i klassen
 • Prioriterte håndteringstjenester gjennom UPS® Premier
 • Digitalt aktivert,globalt helsenettverk med 114 helseinstitusjoner over hele verden
 • Tids- og temperatursensitive sendingsløsninger gjennom UPS Healthcares kjølekjede
 • Personlig tilpasset legemiddeltjeneste
 • Logistikkstøtte for kliniske studier
 • Ende-til-ende-logistikk for laboratorier, fra kitting, distribusjon og levering til temperaturfølsom oppbevaring og transport

I mer enn 20 år har UPS støttet helsevesenet og er betrodd med å administrere og levere livreddende utstyr, kritiske diagnostiske tester, legemidler, behandlinger og mer til kunder over hele verden.

2000
UPS kjøpte opp Livingston Healthcare Services Inc., som spesialiserer seg på administrasjon av forsyningskjeden for helsesektoren, selskaper for bioteknologi- og medisinsk utstyr.

2005
UPS bygde Healthcare Campus i Louisville i Kentucky og utvidet dens største dedikerte helsetjenesteområde for å tilby tredjeparts logistikktjenester.

2011
UPS åpnet distribusjonsentre for helsesektoren i Asia, Europa, Canada og USA, utformet for å betjene produsenter av farmasøytiske, bioteknologiske og medisinsk utstyr.

2014
UPS kjøpte opp Polar Speed, en britisk leverandør av temperaturfølsomme forsyningskjedeløsninger til sykehus, apotek, grossister, kirurgisentre og sluttpasienter.

2016
UPS kjøpte opp Marken, en global leverandør av forsyningskjedeløsninger til biovitenskapsindustrien og en leder innen kliniske studier, materialoppbevaring og distribusjon.

2019
UPS lanserte UPS® Premier, noe som gir nøyaktig oversikt over kritiske helseforsendelser over hele verden.

2020
UPS Healthcare lanseres som en dedikert helse- og biovitenskap-vertikal.

2021
UPS Healthcare fullførte leveringen av over 1 milliard COVID-19-vaksiner til mer enn 110 land med 99,9 % punktlig levering.

2022
UPS kjøpte Bomi Group, og forbedret sin globale helselogistikk-kapasitet, sitt fotavtrykk og sin ekspertise i Europa, Latin-Amerika og resten av verden.

Polar Speed-logo

Polar Speed

Polar Speed er Storbritannias fremste og raskest voksende leverandørkjede for helsesektoren og selskap for kliniske hjemmepleietjenester.

Selskapet bruker et nasjonalt GDP-kompatibelt distribusjonsnettverk for å sikre at legemidler, diagnostiske og andre medisinske produkter når pasienter i tide og i god stand.

Les mer

Marken

Marken tilbyr et toppmoderne GMP-kompatibelt depotnettverk og logistikkhuber for kliniske legemiddelprodukter og oppbevaring og distribusjon av biologiske prøver over hele verden, pasientsentrerte løsninger, som for eksempel direkte til/fra pasient og hjemmehelsetjenester, i tillegg til å støtte logistikktjenester for celle- og genterapi fra klinisk til kommersiell bruk.

Tilleggstjenester som inkluderer produksjon av biologiske sett, materialinnhenting, lagring og distribusjon, verifisering og kvalifikasjoner samt rådgivning knyttet til GDP, forskrifter og overholdelse.

Les mer
Marken-logo
Bomi Group-logo

Bomi Group

BOMI GROUP er et ledende multinasjonalt selskap innen integrert logistikk som betjener helsesektoren. Bomi Group er logistikkpartneren til mer enn 150 kunder over hele verden, inkludert store aktører innen medisinsk utstyr, in vitro-diagnostikk samt biomedisinske og -legemiddelsektorer.

Bomi er til stede gjennom sine datterselskaper og tilknyttede selskaper i 20 land over hele verden, med spesielt fokus på Europa og Sør-Amerika. Selskapet har over 3 000 ansatte og har sin egen bilpark for daglige leveranser til sykehus, klinikker, laboratorier, apotek og hjemmepasienter.

Les mer

Nyheter

 • En kvinne i en UPS Healthcare-uniform sorterer ordrer

  UPS vil kjøpe opp en multinasjonal leverandør av helsesektorlogistikk, Bomi Group

  Oppkjøpet vil forbedre ende-til-ende-funksjonen for global helsesektorlogistikk og utvide skala og ekspertise i Europa og Latin-Amerika.

  Les mer

 • Cedra Express medisinsk logistikkbygning

  Marken inngår avtale om å kjøpe opp Cedra Express sin medisinske kurérvirksomhet

  Oppkjøp vil styrke Marken-merket som en førsteklasses klinisk studie, samt leverandør av celle- og genlogistikk i regionen.

  Les mer

 • En UPS-pakke med UPS Premier-sporingssensor på transportbåndet

  UPS Healthcare revolusjonerer prioritert sending med forbedringer av UPS® Premier

  Oppgraderinger og global utvidelse betyr ytterligere kontroll, synlighet, pålitelighet og gjenoppretting for pasient-kritiske produkter som er sensitive for tid og temperatur.

  Les mer

Smilende kvinner

La oss slå av en prat

Vi vil gjerne vite mer om dine forretningsbehov.

Kontakt oss for å finne ut hvordan en tilpasset logistikkplan kan hjelpe deg med å oppnå suksess.

Spør en ekspert