Opprett en forsendelse

UPS CampusShip gir deg tilgang til nyttige forsendelsesverktøy. Sendingsprosessen gjør det mulig raskt og effektivt å opprette pakkeetiketter ved hjelp av adressebøker, distribusjonslister, sendingspreferanser og verdier forhåndsinnstilt av administratoren din. For maksimal fleksibilitet kan du endre eller skrive over de fleste forhåndsinnstilte verdiene direkte på sendingssiden.

Merk: Enkelte UPS CampusShip-tjenester og -funksjoner må tildeles av UPS CampusShip-administratoren din. Velg knappen Administratorsøk (hvis tilgjengelig) eller Firmabrukerstøtte nederst på siden Opprett en forsendelse. 

Kom i gang


Bruke adressebøker

Du har flere alternativer for å fylle ut adressefeltet Send til:

  • Oppgi navn på en mottaker eller en distribusjonsliste. En liste med oppføringer som passer vil vises etter hvert som du skriver.
  • Velg en adresse eller distribusjonsliste fra nedtrekkslisten med dine personlige adresser.
  • Velg en adresse eller distribusjonsliste fra ditt firmas adressebok.
  • Velg en adresse fra en ekstern adressebok.
  • Oppgi en ny adresse ved å velge Oppgi ny adresse.

Pakke-, tjeneste- og betalingsinformasjon

Emballasje
Gå gjennom emballasjevalget og endre det etter behov. Hvis du har en forhåndsvalgt emballasjepreferanse, vil denne preferansen vises i nedtrekkslisten for emballasje.

Velg antall pakker (opptil 20) i forsendelsen fra rullegardinsmenyen. Standardinnstillingen er én pakke.

Oppgi totalvekten for forsendelsen din.

  • Hvis du velger UPS Envelope som emballasje er vekt ikke nødvendig.
  • Hvis du velger Annen emballasje, oppgi total volumvekt for forsendelsen din.

Hvis forsendelsen din består av mer enn en pakke, vil du ha muligheten til å spesifisere ulike verdier for hver pakke, eller du kan bruke de samme verdiene for alle pakkene. Hvis du velger Nei for å Bruke samme verdier for alle pakkene, kan du oppgi detaljer på pakkenivå for hver pakke i forsendelsen på neste side. For å slette en pakke fra forsendelsen din, velg Slett ved siden av pakkeinformasjonen.

Kontroller valget av sendingstjeneste, og endre det hvis nødvendig. Hvis du er usikker på hva som er best for forsendelsen din, velg koblingen Sammenligne tjenestealternativer ved siden rullegardinmenyen for Tjenester for mer informasjon om valgene dine. Hvis du har en forhåndsvalgt sendingstjenestepreferanse, vil denne preferansen vises i nedtrekksmenyen Tjeneste.

Oppgi referansenumre
Oppgi hvilke som helst ønskede eller nødvendige referansenumre. (Enkelte referansenumre kan kreves og tilbys av din administrator.) Hvis administratoren har forhåndsangitt standard referansenumre, vises referansenummerverdien som tekst du ikke kan redigere eller søke etter.

Betalingsmetode
Betalingsmetoden din blir mest sannsynlig satt som standard til en UPS-konto for ditt sendingssted, eller du kan ha satt en sendingspreferanse (f.eks. et betalingskort eller tredjeparts kontonummer) som vises i sendingsskjemaene dine. For å endre betalingsmetoden for nåværende forsendelse, velg fra rullegardinmenyen Fakturer forsendelseskostnader til.

For å se dine forsendelsesdetaljer, velg avkrysningsboksen for Se gjennom sendingsdetaljene, inklusiv pris, før du fullfører denne forsendelsen. For å fullføre forsendelsen din og skrive ut pakkeetiketter, velger du Neste.

Tilbake til toppen