Gather Key Information

Slik samler du nøkkelinformasjon

Nedenfor er en liste over informasjonen du må ha for hånden for oppsett av UPS CampusShip.

Ansattdata
Samle viktige ansattdata: navn, brukernavn du har tildelt brukere av UPS CampusShip, steder, e-postadresser og telefonnummer. Grupper disse ansatte i henhold til senderettigheter (for eksempel brukerrettigheter). De må være virksomme og effektive. Disse gruppene vil utgjøre senderettighetssettene som du oppretter senere. Se avsnittet Senderettighetssett i denne guiden for å lære mer om rettighetssett for sending.
Merk: For ansatte som sender fra flere steder kan du tildele statusen Mobil bruker ved innstilling av rettigheter.

Kontonummer og adresser
Samle bedriftens UPS-kontonummer, opphentingsadresser og sendingssteder.

Referansenummer
Samle referansenummer som du ønsker å bruke til identifisering av hver pakke (for eksempel kode for kunde/sak, avdelingskoder, kostnadskoder, prosjektnummer, etc.). Fastlegg hvordan disse referansene skal merkes og avgjør om feltene trenger validering. (Pakken kan ikke behandles hvis feil informasjon er lagt inn.)
Merk: For informasjon (selskapets adressefiler, steder, referansenummer og brukere) som importeres i stedet for å skrives inn, må filen være i formatet .csv. Prosedyrer for import beskrives i Filimport.