Ofte stilte spørsmål – bruk av importverktøy

Hvordan importerer jeg adresser?

 1. Velg Mine innstillinger fra verktøylinjen, og velg deretter Importer adresser fra ønsket adressebok.
 2. Hvis du vil importere en ny fil, skriver du inn banen eller plasseringen og navnet på filen eller blar gjennom for å finne en fil som skal importeres. Når du har funnet filen, velger du Åpne for å plassere filen i stedet og tekstboksen for navn på fil.
 3. Velg om du vil legge til de importerte adressene i listen din eller overskrive den nåværende listen. Når du overskriver den nåværende listen din, erstattes de nåværende adressebøkene med de du importerer. Velg Importer.

Merk: Importerte filer må ha følgende tre egenskaper:

 • De må være av filtypen CSV.
 • De må være i et format adskilt med komma
 • De må bruke komma som skilletegn, selv i valgfrie felt


For mer informasjon om krav til filformat, se Importer filformat for adresser i dette avsnittet.

Tilbake til toppen

Hvordan importerer jeg steder?

Velg Administrasjon fra venstre side på siden, velg Administrer steder, og velg deretter Importer steder.

Følg denne fremgangsmåten for å importere en ny fil:

 1. Skriv inn banen eller stedet og navnet på filen, eller bla gjennom for å finne en fil som skal importeres.
 2. Når du har funnet filen, velger du Åpne for å plassere filen i stedet og tekstboksen for navn på fil.
 3. Velg Importer, så blir de importerte stedene lagt til i den nåværende listen din.

Merk: Importerte filer må ha følgende tre egenskaper:

 • De må være av filtypen CSV.
 • De må være i et format adskilt med komma
 • De må bruke komma som skilletegn, selv i valgfrie felt

For mer informasjon om krav til filformat, se Importer filformat for plasseringer i dette avsnittet.

Tilbake til toppen

Hvordan importerer jeg referansenumre?

Velg Administrasjon fra venstre side på siden, velg Administrer referansenumre, og velg deretter Importer referansenumre.

Følg denne fremgangsmåten for å importere en ny fil:

 1. Skriv inn banen eller stedet og navnet på filen, eller bla gjennom for å finne en fil som skal importeres.
 2. Når du har funnet filen, velger du Åpne for å plassere filen i stedet og tekstboksen for navn på fil.
 3. Velg om du vil legge til de importerte referansenumrene i listen eller overskrive den nåværende listen. Hvis du overskriver de nåværende referansenumrene dine, erstattes de nåværende referansenumrene med de du importerer.
 4. Velg Importer.

Merk: Importerte filer må ha følgende tre egenskaper:

 • De må være av filtypen CSV.
 • De må være i et format adskilt med komma
 • De må bruke komma som skilletegn, selv i valgfrie felt


For mer informasjon om krav til filformat, se Importer filformat for referansenumre i dette avsnittet.

Tilbake til toppen

Hvordan importerer jeg brukere?

Velg Administrasjon i området til venstre, velg Administrere brukere og deretter Importer brukere.

Følg denne fremgangsmåten for å importere en ny fil:

 1. Skriv inn banen eller stedet og navnet på filen, eller bla gjennom for å finne en fil som skal importeres.
 2. Når du har funnet filen, velger du Åpne for å plassere filen i stedet og tekstboksen for navn på fil.
 3. Hvis du vil importere brukerne, velger du Importer. De importerte brukerne blir lagt til i den nåværende listen.

Merk: Importerte filer må ha følgende tre egenskaper:

 • De må være av filtypen CSV.
 • De må være i et format adskilt med komma
 • De må bruke komma som skilletegn, selv i valgfrie felt


For mer informasjon om krav til filformat, se Importer filformat for brukere i dette avsnittet.

Tilbake til toppen

Hvordan retter jeg opp importfeil?

Alternativet Importverktøy tilrettelegger for at data kan importeres fra en .csv-fil til UPS CampusShip-systemet. Dersom en spesiell post mangler validering under importen vil systemet opprette en feilfil med de postene systemet ikke kunne importere. Se gjennom følgende tabell for eventuelle feil og løsninger. Når feilen er rettet kan du prøve å importere igjen.

For mer informasjon om krav til filformater, se vanlige spørsmål om import av filformat i dette avsnittet.

FeilmeldingOppløsning
Land/territorium Bekreft land med riktige lands-/territoriumkoder og prøv igjen
Dobbel oppføring Endre oppføringen til en unik verdi og prøv på nytt.
Dobbel innlogging Endre innloggingsnavnet til en unik verdi og prøv på nytt.
Maksimalt antall oppføringer oversteget UPS CampusShip-systemet kan ikke registrere innloggingsnavnet hos API-et (Application Programming Interface). Vennligst prøv igjen senere.
IMS-feil Antall importfiloppføringer overskrider systemets grenser, slett noen oppføringer og prøv på nytt.
Feltlengdefeil Verifiser feltlengden opp mot korrekt filformat og prøv på nytt.
Ugyldig datatype Verifiser datatype i korrekt filformat og prøv på nytt: Alfanumerisk.
Ugyldig e-post Bekreft e-postformatet og prøv på nytt.
Merk: E-postadresser må inneholde @.
Ugyldig faksnummer Verifiser faksnummerformatet og prøv på nytt.
Ugyldig sted Stedsnavnet er ikke gyldig, verifiser navnet og prøv på nytt.
Ugyldig innlogging Verifiser innloggingsnavnet og prøv på nytt.
Ugyldig telefonnummer Verifiser telefonformatet og prøv på nytt.
Ugyldig postnummer Verifiser postnummeret og prøv på nytt.
Ugyldig oppføringsparametertelling Verifiser at importfilen inneholder alle oppføringene i filen.
Merk: Alle feltene (inkludert tomme felter) må avgrenses med komma i importfilen.
Ugyldig brukertype Bekreft brukertypeverdien og prøv på nytt.
Merk: Gyldige oppføringer er verdiene 0 eller 1.
Obligatorisk felt er ikke fylt ut Fyll ut tomme felter og prøv igjen.
Provins er ikke gyldig Verifiser provins opp mot korrekte provinskoder og prøv på nytt.
Delstat er ikke gyldig Verifiser delstat opp mot korrekte delstatskoder og prøv på nytt.
Tilbake til toppen

Hva er det korrekte filformatet for import av adressebøker?

Filformat for personlige og firmaadressebøker

Se gjennom denne tabellen som viser formatet for importfiler for den personlige eller firmaadresseboken din. Alle filer må lagres med en .csv filtypebetegnelse med et kommategn som skilletegn mellom felt. Bruk et kommategn for å skille informasjon for hvert felt. Hvis et felt er tomt, er et kommategn nødvendig for å «hoppe» til neste felt. Dermed kan formatet inneholde flere komma i rekkefølge uten mellomrom, som vist i eksempelet «kun nødvendige felt» under.

Merk: Ulike filer har begrensninger som er spesifisert i Tips for effektiv filimport. Kolonneoverskrifter skal ikke inkluderes.

 • Eksempelpost med bare obligatoriske felt:
  TestCompany,,,123 Main Street,,,Atlanta,GA,30350,US,4,,,,
 • Eksempelpost med alle obligatoriske felt:
  TestCompany,TestNickname,JoeTester,123 Main Street,4th Floor, Accounting Department,Atlanta,GA,30350,US,770-555-1234,1234,joe@somecompany.com,770-555-4321,1,1234567891,0

Feltnavn

Felttype

Maksimum feltlengde

Obligatorisk

Gyldige verdier

Firma eller navn

Alfanumerisk

35

Ja

Firmanavn eller navn på adressen

Kallenavn

Alfanumerisk

35

Nei

Identifikator som brukes for å lagre og hente adressen (Beskrivende tekst for adressebok)

Kontakt

Alfanumerisk

35

Nei

Kontaktnavn på mottaker

Adresse 1

Alfanumerisk

35

Ja

Gateadresse for mottaker

Adresse 2

Alfanumerisk

35

Nei

Ytterligere adresseinformasjon (rom, etasje, bygning)

Adresse 3

Alfanumerisk

35

Nei

Ytterligere adresseinformasjon (avdeling)

Sted

Alfanumerisk

30

Ja

Mottakerens by

Delstat/provins

Alfanumerisk

5

Betinget

Mottakers delstat eller provins for USA og Canada. Se tabell over delstater/provinser for gyldige koder. Nødvendig for adresser i USA og Canada.

Postnummer

Alfanumerisk

9

Betinget

Mottakers postnummer. Vil bli validert for USA og Canada

Land

Alfanumerisk

2

Ja

Mottakers land/territorium: Se tabellen over lands-/territoriumkoder for gyldige koder

Telefon

Alfanumerisk

15

Nei

Mottakers telefonnummer

Linje

Alfanumerisk

4

Nei

Mottakers direktenummer

E-postadresse

Alfanumerisk

50

Nei

Mottakers e-postadresse, for eksempel: jdoe@somecompany.com

Faksnummer

Numerisk

15

Nei

Mottakerens faksnummer

Privatadresse

Numerisk

1

Ja

Oppgi 1 bare hvis mottakers adresse er en privatadresse
Oppgi 0 hvis adressen ikke er en privatadresse

Steds-ID

Alfanumerisk

10

Nei

En unik identifikator, opprettet av en Quantum
View-administrator, for å indikere mottakers avdeling i en
bygning med flere mottakerområder.

Mottakerindikator

Numerisk

1

Nei

Oppgi 1 hvis adressen er fakturerbar til mottaker
Oppgi 0 hvis adressen ikke er fakturerbar til mottaker

Mottakers UPS-konto:

Alfanumerisk

10

Nei

Tredjeparts kontonummer for fakturering
Postnummer for mottakers UPS-konto

Alfanumerisk

9

Betinget

Hvis mottakers UPS-kontonummer er oppgitt, og hvis mottakerens land/territorium krever et postnummer
Indikator for postboks Numerisk 1

Betinget

Oppgi 1 bare hvis adressen er en postboksadresse. Oppgi 0 hvis det ikke er en postboksadresse

Format for UPS WorldShip internasjonale adressebøker
Gå gjennom denne tabellen for importfilformatet til adressebokfilen hvis den ble opprettet med UPS WorldShip. Alle filer må lagres med en .csv filtypebetegnelse med kommategn som skilletegn mellom felt. Importfilen må inkludere kommategnet som skilletegn også for valgfrie felt.

For å importere en Worldship International adressebok til CampusShip må du følge disse trinnene:

 1. I eksportfildelen av Worldship International, velger du Mottakere som eksportinformasjon
 2. Velg «komma» som eneste skilletegn
 3. Velg «overskriv», ikke legg til
 4. Velg bare følgende felter i den spesifikke rekkefølgen som spesifisert her.

  Firmanavn eller Navn, Kontakt, Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3, Sted, Land, Postnummer, Delstat/Provins, Privatadresse, Telefon, Steds-ID, E-postadresse

  Merk: Kolonneoverskrifter skal ikke inkluderes. Det anbefales også at du tar vare på layouten av eksportfilen for fremtidig bruk.
 5. Eksporter filen
 6. Åpne tekstfilen som er opprettet, og bekreft at layouten ser riktig ut. Bare kommategn skal være i filen – den skal ikke inneholde anførselstegn eller semikolon
 7. Lukk filen og ikke lagre noen endringer
 8. Endre filtypebetegnelsen fra .txt til .csv
 9. Importer .csv-filen til CampusShip. Merk: Husk å velge Worldship International som importfilformat.
Filformat for WorldShip-adresser

Gå gjennom tabellen over importfilformater for adressebøker opprettet i UPS Worldship-format. Alle filer må lagres med en .csv filtypebetegnelse med et kommategn som skilletegn mellom felt før du kan importere dem.

Feltnavn

Felttype

Maksimum feltlengde

Obligatorisk

Gyldige verdier

Firma eller navn

Alfanumerisk

35

Ja

Mottakers firmanavn

Kontakt

Alfanumerisk

35

Nei

Navnet på kontakten på mottakerens adresse

Adresse 1

Alfanumerisk

35

Ja

Første linje av mottakers adresse

Adresse 2

Alfanumerisk

35

Nei

Andre linje av mottakers adresse

Adresse 3

Alfanumerisk

35

Nei

Tredje linje av mottakers adresse

Sted

Alfanumerisk

30

Ja

Mottakers by eller sted

Land

Alfanumerisk

2

Ja

Mottakers land/område

Postnummer

Alfanumerisk eller numerisk

9

Betinget

Mottakers postnummer

Delstat/provins

Alfanumerisk

5

Betinget

Mottakers delstat, provins eller fylke

Privatadresse

Numerisk

1

Ja

Skal brukes hvis mottakeren er på en privatadresse. 1 = Privatadresse 0 = Ikke privatadresse

Telefon

Numerisk

15

Betinget

Påkrevd for internasjonale destinasjoner og tjenesten UPS Next Day Air Early

Steds-ID

Alfanumerisk

10

Nei

En unik identifikator, opprettet av en Quantum View-administrator, for å indikere mottakers avdeling i en bygning med flere mottakerområder.

E-postadresse

Alfanumerisk

50

Nei

E-postadressen hvor en e-post sendes med varsel til kunden om at forsendelsen har blitt sendt. For elektronisk returetikett, er dette e-postadressen hvor UPS sender etiketten

Tilbake til toppen

Hva er riktig filformat for import av steder?

Gå gjennom tabellen over importfilformater for import av steder. Alle filer må lagres med en .csv filtypebetegnelse med kommategn som skilletegn mellom felt. Importfilen må inkludere kommategnet som skilletegn også for valgfrie felt.

Filformat for import av steder

Se følgende rettledning for korrekte filformater:

Feltnavn

Felttype

Maks feltlengde

Obligatorisk

Gyldige verdier

Stedsnavn

Alfanumerisk

35

Ja

Navn på sted som må være unikt for hvert firma

Kontaktnavn for sted

Alfanumerisk

35

Ja

Primær kontaktperson for sted

Adresse 1

Alfanumerisk

35

Ja

Stedets gateadresse

Adresse 2

Alfanumerisk

35

Nei

Ytterligere adresseinformasjon (rom, etasje, bygning)

Adresse 3

Alfanumerisk

35

Nei

Ytterligere adresseinformasjon (avdeling)

Sted

Alfanumerisk

30

Ja

Stedsnavn for sted

Delstat/provins

Alfanumerisk

5

Betinget

Delstat eller provins for sted Se tabell over delstater/provinser for gyldige koder (nødvendig for USA og Canada)

Postnummer

Alfanumerisk

9

Betinget

Postnummer for sted

Land

Alfanumerisk

2

Ja

Stedets land eller territorium

Telefon

Alfanumerisk

15

Ja

Telefonnummer for sted

Utvidelse

Alfanumerisk

4

Nei

Internnummer for sted

E-postadresse

Alfanumerisk

50

Nei

E-postadresse for sted, for eksempel: jdoe@somecompany.com

Faksnummer

Alfanumerisk

15

Nei

Faksnummer for sted

UPS-kontonummer

Alfanumerisk

10

Ja

UPS-kontonummer for sted

Supporttelefon

Alfanumerisk

15

Nei

Brukerstøtte-telefonnummer for sted

E-postadresse for brukerstøtte

Alfanumerisk

50

Nei

E-postadresse for brukerstøtte for sted

Innstilling for pristype

Alfanumerisk

1

Nei

P = publiserte priser, A = forhandlede priser. Hvis denne verdien ikke er oppgitt, brukes publiserte priser (P) som standard.

Tilknyttet adressegruppe

Alfanumerisk

35

Nei

Tilknyttet adressegruppe for sted

Tilbake til toppen

Hva er det riktige importfilformatet for referansenumre?

Se gjennom Importer fileformat-tabellen for referansenummerimportfilen. Alle filer må lagres med en .csv filtypebetegnelse med kommategn som skilletegn mellom felt. Importfilen må inkludere kommategnet som skilletegn også for valgfrie felt.

Merk: Maksimal filstørrelse for én enkel import av referansenummer er 4 MB. Det kombinerte antallet poster som er lagret i de tre referansenummerfeltene, kan ikke overskride 900 000.

Se gjennom importfilformattabellen nedenfor for spesifikk informasjon om hvert informasjonsfelt. Alle filer må lagres med en .csv-filtypebetegnelse med et kommategn som skilletegn mellom felt. Hvis du vil ha mer informasjon om å lagre .cvs-filer, kan du se Samle inn hovedinformasjon under avsnittet Før du begynner.

Bruk av komma som skilletegn i felt:

Når du importerer informasjon, bruker du et komma til å skille informasjonen for hvert felt. Hvis et felt er tomt, er det nødvendig med et komma for å «hoppe» til neste felt.

 • Eksempelpost med bare obligatorisk felt:
 • Referansenummerverdi,
 • Eksempelpost med alle felt:
 • Referansenummerverdi,Referansebeskrivelse


Merk: Ulike importfiler har begrensninger som er spesifisert i Tips for effektiv filimport i denne veiledningen.

FELTNAVN

FELTTYPE

MAKSIMUM FELTLENGDE

OBLIGATORISK

GYLDIGE VERDIER

Referanseverdi

Alfanumerisk

35

Ja

Referanseverdi unik for selskap

Referansebeskrivelse

Alfanumerisk

50

Nei

Beskrivelse brukt til å identifisere referanseverdi

Tilbake til toppen

Hva er det korrekte filformatet for import av brukere?

Gå gjennom tabellen over importfilformater for import av brukere. Alle filer må lagres med en .csv filtypebetegnelse med kommategn som skilletegn mellom felt. Importfilen må inkludere kommategnet som skilletegn også for valgfrie felt.

Gå gjennom tabellen over importfilformater under for spesifikke detaljer om hvert informasjonsfelt. Alle filer må lagres med en .csv filtypebetegnelse med et kommategn som skilletegn mellom felt. For mer informasjon om lagring av .csv filer, se Innhente nøkkelinformasjon under kapitlet Før du begynner.

Bruke et komma som skilletegn mellom felt:
Når du importerer informasjon, bruk et komma for å skille informasjonen for hvert felt. Hvis et felt er tomt, er et kommategn nødvendig for å «hoppe» til neste felt. Dermed kan formatet inneholde flere komma i rekkefølge uten mellomrom, som vist i eksempelet «kun nødvendige felt» under.

 • Eksempelpost med bare nødvendige felt:
  John Doe,jdoe,jdoe123,1,TestLocation,jdoe@company.com,,,Test Shipping Privilege Set,,,,,,,
 • Eksempelpost med alle felt:
  John Doe,jdoe,jdoe123,1,TestLocation,jdoe@company.com,770 555 1212,1000,Test Shipping Privilege Set,Refenence 1,003,0,1,770 555 1234,0,

Merk: Diverse importfiler har begrensninger spesifisert i Begrensninger for filimport under kapitlet Innhente nøkkelinformasjon i denne rettledningen.

Feltnavn

Felttype

Maksimum feltlengde

Obligatorisk

Gyldige verdier

Navn

Alfanumerisk

35

Ja

Brukerens for- og etternavn

Påloggingsnavn

Alfanumerisk

16

Ja

Brukerens påloggingsnavn. Må være unikt i hele systemet

Sted

Alfanumerisk

35

Ja

Navn på brukerens sted. Sted må opprettes før brukerimport

E-postadresse

Alfanumerisk

50

Ja

Brukerens e-postadresse: example jdoe@somecompany.com

Telefon

Numerisk

15

Nei

Brukerens telefonnummer

Linje

Numerisk

4

Nei

Brukerens internnummer

Angitt navn på sendingsprivilegier for bruker

Alfanumerisk

50

Ja

Sendingsprivilegium for bruker. Sendingsprivilegium må opprettes før brukerimport

Standardreferanse 1

Alfanumerisk

35

Nei

Standardreferanse 1

Standard tjenestenivå

Alfanumerisk

3

Nei

Standard tjenestenivå. Se koder under

Reisende bruker

Alfanumerisk

1

Nei

Oppgi 1 hvis brukeren skal være en reisende bruker.
Oppgi 0 hvis brukeren skal være en ikke-reisende bruker

Bestilling av materialer

Numerisk

1

Nei

Oppgi 1 hvis brukeren har autoritet til å bestille UPS-materialer
Oppgi 0 hvis brukeren ikke har autoritet til å bestille UPS-materialer

Faksnummer

Alfanumerisk

15

Nei

Brukerens faksnummer

Indikator for stedsadministrator

Alfanumerisk

1

Nei

Oppgi 1 hvis brukeren er en stedsadministrator
Oppgi 0 hvis brukeren ikke er en stedsadministrator

Ikke tillat brukeren å endre på verdien i Referanse nr. 1

Alfanumerisk

1

Nei

Oppgi 1 hvis det er avkrysset for ikke å tillate brukeren å endre verdi i Referanse nr. 1. Oppgi 0 hvis det ikke er avkrysset for å tillate brukeren å endre verdi i Referanse nr. 1.

Filformatet for import av brukere inneholder et felt kalt Standard tjenestenivå. Dette er et felt med 3 tegn. Kodene brukes for å identifisere UPS sine innenlands- og internasjonale tjenester. Gyldige koder for dette feltet er:

Filformatet for import av brukere inneholder et felt kalt Standard tjenestenivå. Dette er et felt med 3 tegn. Kodene brukes for å identifisere UPS sine innenlands- og internasjonale tjenester. Gyldige koder for dette feltet er:

UPS innenlandstjenester

UPS sine internasjonale tjenester

014=UPS Next Day Air Early A.M.

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Select

003=UPS Ground Service

Tilbake til toppen

Hva er statskodene for importfilene?

Følgende tabell inneholder en oversikt over de tosifrede statskodene som kreves for importfilene for global adresse og plassering. Oppføringer med en ugyldig statskode vil ikke bli importert.

STATSKODER OG KANADISKE PROVINSKODER

The following table lists the codes for states in the U.S. and provinces in Canada.

STATER

KODE

Alabama

AL

Alaska

AK

Arkansas

AR

Arizona

AZ

California

CA

Colorado

CO

Connecticut

CT

Delaware

DE

District of Columbia

DC

Florida

FL

Georgia

GA

Hawaii

HI

Idaho

ID

Illinois

IL

Indiana

IN

Iowa

IA

Kansas

KS

Kentucky

KY

Louisiana

LA

Maine

ME

Maryland

MD

Massachusetts

MA

Michigan

MI

Minnesota

MN

Mississippi

MS

Missouri

MO

Montana

MT

Nebraska

NE

Nevada

NV

New Hampshire

NH

New Jersey

NJ

New Mexico

NM

New York

NY

Nord-Carolina

NC

Nord-Dakota

ND

Ohio

OH

Oklahoma

OK

Oregon

OR

Pennsylvania

PA

Rhode Island

RI

Sør-Carolina

SC

Sør-Dakota

SD

Tennessee

TN

Texas

TX

Utah

UT

Vermont

VT

Virginia

VA

Washington

WA

West Virginia

WV

Wisconsin

WI

Wyoming

WY

Kanadiske provinser

KODE

Alberta

AB

British Columbia

BC

Manitoba

MB

New Brunswick

NB

Newfoundland

NF

Northwest Territory

NT

Nova Scotia

NS

Nunavut

NU

Ontario

ON

Prince Edward Island

PE

Québec

QC

Saskatchewan

SK

Yukon Territory

YT

Tilbake til toppen

Hva er lands- eller territoriumkodene for importfilene?

Følgende tabell inneholder en oversikt over de riktige tosifrede lands-/territoriumkodene som kreves for importfilene for global adresse og plassering. Oppføringer med en ugyldig lands-/territoriumkode vil ikke importeres.

LANDS-/TERRITORIUMKODE

Følgende tabell viser en list over land- eller territoriumkoder.

Land/territorium

KODE

Albania
Algerie
Amerikansk Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua og Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Østerrike
Aserbajdsjan
Azorene

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
PT

Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Hviterussland
Belgia
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia og Herzegovina
Botswana
Brasil
De britiske Jomfruøyene (BVI)
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

Kambodsja
Kamerun
Canada
Kanariøyene
Kapp Verde
Caymanøyene
Den sentralafrikanske republikk
Tsjad
Channel Islands
Chile
Fastlands-Kina
Colombia
Cookøyene
Costa Rica
Elfenbenskysten
Kroatia
Curacao
Kypros
Den tsjekkiske republikk

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CD
CL
CN
CO
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

Dem Rep of Congo
Danmark
Djibouti
Dominica
Den dominikanske republikk

ZR
DK
DJ
DM
DO

Ecuador
Øst-Timor
Egypt
El Salvador
England
Ekvatorial-Guinea
Eritrea
Estland
Etiopia

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

Færøyene
Fiji
Finland
Frankrike
Fransk Guyana
Fransk Polynesia

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

Gabon
Gambia
Georgia
Tyskland
Ghana
Gibraltar
Hellas
Grønland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
CD
GN
GW
GY

Haiti
Nederland
Honduras
Hongkong SAR, Kina
Ungarn

HT
NL
HN
HK
HU

Island
India
Indonesia
Irak
Israel
Italia

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

Jamaica
Japan
Jersey
Jordan

JM
JP
CD
JO

Kasakhstan
Kenya
Kiribati
Kosrae
Kuwait
Kirgisistan

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

Laos
Latvia
Libanon
Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

Macao SAR, Kina
Makedonia
Madagaskar
Madeira
Malawi
Malaysia
Maldivene
Mali
Malta
Marshalløyene
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mexico
Mikronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Marokko
Mosambik

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

Namibia
Nepal
Nederland
De nederlandske Antillene
Ny-Kaledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norfolk Island
Nord-Irland
Nord-Marianene
Norge

NA
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

Oman

OM

Pakistan
Palau
Panama
Papua Ny-Guinea
Paraguay
Peru
Filippinene
Polen
Ponape
Portugal
Puerto Rico

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

Qatar

QA

Kongo, republikken
Irland
Jemen
Reunion
Romania
Rota
Russland
Rwanda

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

Saba
Saipan
Samoa
San Marino
Saudi-Arabia
Skottland
Senegal
Serbia
Seychellene
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomonøyene
Sør-Afrika
Sør-Korea
Spania
Sri Lanka
St. Barthelemy
St. Christopher
St. Croix
St. Eustatius
St. John
St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Maarten
St. Martin
St. Thomas
St Vincent/Grenadine
Surinam
Swaziland
Sverige
Sveits
Syria

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

Tahiti
Taiwan, Kina
Tadsjikistan
Tanzania
Thailand
Tinian
Togo
Tonga
Tortola
Trinidad og Tobago
Chuukøyene
Tunisia
Tyrkia
Turkmenistan
Turks- og Caicosøyene
Tuvalu

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

Uganda
Ukraina
Union Island
De forente arabiske emirater
Storbritannia
USA (Amerikas forente stater)
Uruguay
De Amerikanske Jomfruøyer
Usbekistan

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

Vanuatu
Vatikanstaten
Venezuela
Vietnam
Virgin Gorda

VU
VA
VE
VN
VG

Wales
Wallis- og Futunaøyene

GB
WF

Yap

FM

Zambia
Zimbabwe

ZM
ZW

Tilbake til toppen

Kontakt UPS

For spørsmål angående UPS CampusShip, ta kontakt med din UPS CampusShip-administrator. For teknisk support for UPS CampusShip, velg koblingen nedenfor.

Teknisk support for UPS CampusShip: