Eksportdokumenter FAQ

What kind of invoice should I provide for my international shipment?

All shipments containing non-documents require a commercial invoice.

Three copies of the commercial invoice or pro forma invoice (if a commercial invoice is not available) are required for all your non-document shipments. Business or personal stationery may be used for these invoices if it contains all the required shipment information that is on your invoice.

Note: UPS Connect generates export documentation automatically.

The Commercial Invoice should include:

 • Name and address of shipper (seller) as shown on the address label, including a contact person and telephone number
 • Name and address of consignee (ship to), including destination country and postal code, as shown on the address label. To help ensure prompt delivery, a contact person and telephone number must be included.
 • Invoice date
 • Purchase order or invoice number, if applicable
 • Name and address of purchaser (importer) if different from the consignee, including a contact name and telephone number
 • Complete description of each item being shipped
 • Information about what the item is made of and what it is used for (include Customs Harmonized Codes, if known)
 • Country of origin. Where was the item manufactured?
 • Number of units, unit value and total value of each item. For samples and articles with no commercial value, a nominal or fair-market value must be stated for Customs purposes
 • Transportation and Declared Value or insurance charges
 • Total value of the shipment, including currency of settlement
 • Reason for export. For example: sale, repair, inter-company
 • Terms of Sale (Incoterm) that define the charges included in the total value on the invoice. For example: CIF is cost, insurance and freight
 • Number of packages and total weight of packages
 • Shipper's signature and date

Tilbake til toppen

Et NAFTA-opprinnelsessertifikat brukes av Canada, Mexico, Puerto Rico og USA til å fastsette om importerte varer skal ha redusert toll eller kan innføres tollfritt i henhold til North American Free Trade Agreement (NAFTA).

For skjemaer som fylles ut online gjelder denne søknaden kun varer som har USA eller Puerto Rico som opprinnelsesland. NAFTA-opprinnelsessertifikatet er også tilgjengelig som et elektronisk dokument, som kan overføres elektronisk som en del av en Paperless Invoice-forsendelse (om tilgjengelig). Ved sending fra USA eller Canada må en originalfaktura og to kopier av fakturaen klargjøres. Ved sending fra Puerto Rico må en originalfaktura og en kopi klargjøres.

NAFTA-opprinnelsessertifikatet må legges ved fakturaen dersom forsendelsen har en høyere verdi enn:

 • US$ 1,000 og sendes fra Canada eller USA til en destinasjon i Mexico.
 • CAD 2,500 (canadiske dollar) og sendes fra Mexico eller USA til en destinasjon i Canada.
 • US$ 2,500 og sendes fra Canada eller Mexico til en destinasjon i USA.


Det er ikke nødvendig med et NAFTA-opprinnelsessertifikat for forsendelser med lavere verdi enn de ovenstående beløpene. Kunden bør i stedet skrive følgende erklæring på fakturaen for forsendelsen:

"Jeg erklærer herved at varen som dekkes av denne forsendelsen kvalifiserer som en opprinnelsesvare med formål om særskilt tollbehandling under NAFTA."

For særskilt tollbehandling må dokumentet fylles ut i sin helhet og i lesbar tilstand (maskinskrevet eller trykt) av eksportøren, og være importøren i hende på tidspunktet deklarasjonen finner sted. Dokumentet kan også fylles ut frivillig av produsenten for eksportørens bruk.

Tilbake til toppen

Where can I access forms for my international shipments?

UPS TradeAbilityTM offers a variety of forms for your international shipments. You can complete some forms online or browse the library of downloadable documents. Supply shipment information once and apply it to multiple forms as needed. The following forms can be completed online:

 • Invoice
 • NAFTA Certificate of Origin


To access international forms, go to the CampusShip Resources tab and select Use International Tools. From this page, select Access International Forms. This link takes you to a page where you can download sample forms or complete forms online.

Tilbake til toppen

When do I need a U.S. FDA Food Imports Prior Notice Form?

New U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations require more information in order for food imports to clear the U.S. Bureau of Customs and Border Protection and the FDA.

Based on your shipment's Ship From and Ship To addresses, the shipping application may display a link to this form near the bottom of the Complete a Shipment page. Select the link to complete the Complete Prior Notice Form online.

Tilbake til toppen

Pakkelisten, som inneholder detaljer om det spesifikke innholdet i hver pakke, er et valgfritt dokument som du kan velge å inkludere i forsendelsen. Det ligner, men erstatter ikke, Handelsfaktura, som brukes av tollenfor å beregne avgifter og gebyrer. Siden Pakkeliste ikke omfatter opplysninger om kostnaden eller verdien på innholdet, kan den brukes når innholdet skal videresendes til en tredjepart, for eksempel en kunde eller leverandør.

Tilbake til toppen