Batch-filsending

Hjelp for sending med batch-filer

Med filformatet .csv (semikolondelt) kan du med en batch-filsending opprette opptil 250 sendinger i en fil. Opprinnelsesadressen må være den samme for alle forsendelsene, men destinasjonsadressene kan være forskjellige.

Sending med batch-filer støtter kun enkeltkolliforsendelser hvor betalingen skjer via en UPS-avsenderkonto (forhåndsbetalt) eller tredjepartsbetaling. Etter bekreftelse av returner til-adressen og betalingsmetoden kan du sende pakkene dine. Verifiser utskriftsinnstillingene dine før du behandler filen. Når prosessen er ferdig vil du få beskjed om hvor mange pakker som ble suksessfullt behandlet

Tabellen nedenfor inneholder en eksempelfil til veiledningsformål.

FilnavnFilformatOpprettelsesdatoLast ned
Eksempelfil
07/11/2010


Format for batch-importfil

Merk: Importfilen bruker et komma/semikolon som feltskiller. Importfilen må inkludere komma/semikolon som skilletegn, også for valgfrie felter. Kolonneoverskrifter skal ikke inkluderes.

Dersom en spesiell post mangler validering under importen vil systemet opprette en feilfil med postene som systemet ikke kunne importere. Se gjennom rapporten og foreta eventuelle korrigeringer. Når feilen er rettet, kan du prøve importprosessen igjen.

FORMAT FOR BATCH-IMPORTFIL
Formatet for batch-importfilen har en .csv/.ssv-forlengelse.
FELTNAVNFELTTYPEMAKSIMAL FELTLENGDEOBLIGATORISKGYLDIGE VERDIER
Kontaktnavn Alfanumerisk eller numerisk 35 JA (for en internasjonal bevegelse eller en UPS Next Day Air Early-tjeneste) Mottakers navn (# satt inn foran det første feltet fører til feil)
Firma eller navn Alfanumerisk eller numerisk 35 JA Firma eller navn på mottaker
Land Alfanumerisk eller numerisk 2 JA Mottakerens land (se tabell med lands-/territoriumkode for gyldige koder.)
Adresse 1 Alfanumerisk eller numerisk 35 JA Adresse 1 for mottaker (obligatorisk)
Adresse 2 Alfanumerisk eller numerisk 35 NEI Adresse 2 for mottaker (valgfritt)
Adresse 3 Alfanumerisk eller numerisk 35 NEI Adresse 3 for mottaker (valgfritt)
Sted Alfanumerisk eller numerisk 30 JA Mottakerens by
Delstat/Provins/Annet Alfanumerisk eller numerisk 30 Betinget Påkrevd for visse destinasjonsland (se delstat-/provinskodetabellen for gyldige koder.)
Postnummer Alfanumerisk eller numerisk 10 Betinget Obligatorisk for enkelte destinasjonsland
Telefon Alfanumerisk eller numerisk 15 Betinget Påkrevd for internasjonale destinasjoner og tjenesten UPS Next Day Air Early
Forlengelse Alfanumerisk eller numerisk 5 NEI Mottakers direktenummer
Indikator på privatadresse 0/1 1 NEI 1=Boligområde, 0=Handelsområde
E-postadresse Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI Mottakers e-postadresse
Emballasjetype Alfanumerisk eller numerisk 2 JA Se tabell for emballasjetype for gyldige koder
Tollverdi Antall 15 Betinget Obligatorisk for forsendelser fra USA til Canada, og fra USA til Puerto Rico. Valuta angitt i USD. Desimaler er tillatt.
Vekt Antall 5 Betinget Obligatorisk for en emballasjetype av annen emballasje =2. Vekt er akseptert for emballasje av typen brev/konvolutt. Bruk komma i numeriske felter, som f.eks. vekt (10,0) som vil måtte omslutte feltet i doble anførselstegn.
Lengde Antall 4 NEI Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter.
Bredde Antall 4 NEI Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter.
Høyde Antall 4 NEI Angitt i tommer for USA/Puerto Rico, centimeter for alle andre steder. Canada har valg mellom tommer og centimeter.
Måleenhet LB/KG 2 NEI Angitt i pund/lb (USA/Puerto Rico) eller kilogram/kg. Canada har valg mellom lb/kg.
Varebeskrivelse Alfanumerisk eller numerisk 35 Betinget Obligatorisk når send til- / send fra-land eller -territorier ikke er de samme
Dokumenter uten kommersiell verdi 0/1 1 NEI Indikerer at forsendelsen ikke inneholder tollpliktige artikler
Varer som ikke er i fri omsetning (GNIFC, Goods not in Free Circulation) 0/1 1 Betinget Obligatorisk for forsendelser innenfor EU på tollpliktige varer
Gebyr for tilleggsbeskyttelse Antall 7 NEI Må være mindre enn 1000 USD eller tilsvarende valuta. Betegnelse vil bli angitt i valuta tilsvarende opprinnelseslandet for forsendelsen. UPS' erstatningsansvar for tap eller skade på pakke. Desimaler ikke tillatt.
Tjeneste Antall 2 JA Se tabell for tjeneste for gyldige verdier.
Leveringsbekreftelse Alfanumerisk eller numerisk 1 NEI Se tabell for leveringsbekreftelse for gyldige verdier.
Frigivelse fra avsender / Levere uten signatur 0/1 1 NEI En avsender kan bestille avlevering av en pakke ved første forsøk, uten signatur, fra UPS. UPS er ikke ansvarlig overfor avsendere eller andre tredjeparter for skader som måtte oppstå på pakken etter avlevering. (Gjelder ikke utenfor USA)
Retur av dokument 0/1 1 NEI Kun til bruk ved innenriks forsendelser i Polen.
Lørdagslevering 0/1 1 NEI Tilgjengelig med enkelte tjenester (se tjenestehåndboken for mer informasjon.)
UPS carbon neutral 0/1 1 NEI Bestill valgmulighet for å redusere klimainnvirkningene fra denne forsendelsen.
Stor pakke 0/1 1 NEI Anvendt når lengde pluss omkrets (2* bredde) + (2* høyde) kombinert overgår 118 tommer, men er mindre enn 157 tommer. Tilleggsgebyr anslått. (Utenfor USA er begrensningen for stor pakke 400 cm.)
Tilleggshåndtering Antall 4 NEI For USA: Anvendt når en artikkel er omsluttet i en sendingscontainer av metall eller tre, for pakker som overgår 32 kg eller 70 lb, med lengste side lengre enn 150 cm. For mer informasjon, se tjenestehåndbok. Utenfor USA: Hvis vekten overgår 32 kg eller den lengste siden overgår 150 cm, vil tilleggshåndtering automatisk bli lagt på.
Referanse 1 Alfanumerisk eller numerisk 35 NEI Brukt til å registrere informasjon om en pakke
Referanse 2 Alfanumerisk eller numerisk 35 NEI Brukt til å registrere informasjon om en pakke
Referanse 3 Alfanumerisk eller numerisk 35 NEI Kun brukt til UPS CampusShip emballasjenivå (USA, Puerto Rico og Canada)
E-postvarsel 1 – Adresse Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 1 – Forsendelse 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 1 – Unntak 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 1 – Levering 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postvarsel 2 – Adresse Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 2 – Forsendelse 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 2 – Unntak 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 2 – Levering 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postvarsel 3 – Adresse Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 3 – Forsendelse 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 3 – Unntak 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 3 – Levering 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postvarsel 4 – Adresse Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 4 – Forsendelse 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 4 – Unntak 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 4 – Levering 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postvarsel 5 – Adresse Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI E-postadresse som vil motta spesifisert varsel (forsendelse, unntak eller levering)
E-postvarsel 5 – Forsendelse 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når pakken er sendt
E-postvarsel 5 – Unntak 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt når finnes et unntak mht. levering av pakken
E-postvarsel 5 – Levering 0/1 1 NEI E-postvarsel blir sendt ved levering av pakke
E-postmelding Alfanumerisk eller numerisk 150 NEI Ytterligere meldinger eller spesielle instruksjoner vil bli oppgitt i e-postvarselet
E-post feil adresse Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI E-postadressen som vil motta varsel om levering hvis e-posten til mottakeren mislyktes
Steds-ID Alfanumerisk eller numerisk 10 NEI Unik identifikator for en alternativ leveringsplassering, for eksempel et UPS Access Point-sted
Meldingstype Alfanumerisk eller numerisk 2 NEI Se medietypetabellen for gyldige verdier.
Varslingsspråk Alfanumerisk eller numerisk 6 NEI En liste over gyldige land/språkpar. Standardverdi basert på opprinnelsen/destinasjonen til forsendelsen. Se varselspråktabellen for gyldige verdier
Varslingsadresse Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI E-postadressen eller mobilnummeret som brukes til å motta leveringsvarsel for forsendelsen som leveres til en annen leveringsadresse
ADL COD-verdi Antall/Penger 10 NEI Pengebeløpet som skal samles inn på UPS Access Point-stedet må spesifiseres i valutaen til det stedet. Desimaler er tillatt.
ADL lever til mottaker 0/1 1 NEI 0= valget ble ikke forespurt 1 = Lever til-adresse er det eneste forespurte valget
Medietype til ADL-avsender Alfanumerisk eller numerisk 2 NEI Se medietypetabellen for gyldige verdier.
Språk til ADL-avsender Alfanumerisk eller numerisk 6 NEI En liste over gyldige land/språkpar. Standardverdi basert på opprinnelsen/destinasjonen til forsendelsen. Se varselspråktabellen for gyldige verdier.
Varsel fra ADL-avsender Alfanumerisk eller numerisk 50 NEI E-postadressen eller mobilnummeret avsenderen bruker til å motta varsel når pakken har ankommet på UPS Access Point-stedet og når den er hentet.
KODER FOR EMBALLASJETYPE
Importer batch-filbehandlingsformat har et felt med navnet Emballasjetype. De gyldige kodene for dette feltet er:
1=UPS brev/konvolutt
4=UPS PAK
3=UPS-rør
S=UPS Express-eske (liten)
M=UPS Express-eske (middels)
L=UPS Express eske (Stor)
21=UPS eske
25=UPS 10 KG eske
24=UPS 25 kg eske
2=Annen emballasje
30=Lastepall (gjelder kun for Polen-til-Polen)
KODER FOR TJENESTETYPE
Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Tjeneste. De gyldige tosifrede kodene for dette feltet er:
14=UPS Next Day Air Early (USA / Puerto Rico) 54=UPS Express Plus
01=UPS Next Day Air (USA / Puerto Rico) 07=UPS Express
13=UPS Next Day Air Saver (USA / Puerto Rico) 08=UPS Expedited
59=UPS 2nd Day Air A.M. (USA / Puerto Rico) 11=UPS Standard
02=UPS 2nd Day Air (USA / Puerto Rico) 65=UPS Express Saver
12=UPS 3 Day Select
03=UPS Ground Service (USA / Puerto Rico)
82=UPS Today Standard (Polen-til-Polen)
83=UPS Dedicated Courier (Polen-til-Polen)
85=UPS Today Express (Polen-til-Polen)
86=UPS Today Express Saver (Polen-til-Polen)
KODER FOR LEVERINGSBEKREFTELSE
Hvis du ikke ønsker leveringsbekreftelse, la feltet stå tomt. Hvis du ønsker leveringsbekreftelse, må du skrive inn en gyldig kode. De gyldige kodene for dette feltet er:
S=Signatur er obligatorisk
N=Leveringsbekreftelse uten signatur
A=Signatur av myndig person obligatorisk
V=Muntlig sertifisering
MEDIETYPE
Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Medietype. De gyldige kodene for dette feltet er:
01=Tale
03=E-post
12=SMS-tekst
GYLDIGE SPRÅKKODER:
Importer batch-filbehandlingsformatet har et felt med navnet Gyldige språkkoder. De gyldige kodene for dette feltet er:
"DAN_97"=Dansk
"DEU_97"=Tysk
"ENG_CA"=Canadisk engelsk
"ENG_GB"=Queen's English
"ENG_US"=Amerikansk engelsk
"FIN_97"=Finsk
"FRA_97"=Canadisk fransk
"FRA_CA"=Fransk fra Frankrike
"ITA_97"=Italiensk
"NLD_97"=Nederlandsk fra Nederland
"NOR_97"=Norsk
"POL_97"=Polsk
"SPA_97"=Spansk
"SPA_MX"=Meksikansk spansk
"SPA_PR"=Puerto Rico-spansk
"SWE_97"=Svensk

Kontakt UPS

For spørsmål angående UPS CampusShip, ta kontakt med din UPS CampusShip-administrator. For teknisk support for UPS CampusShip, velg koblingen nedenfor.

Teknisk support for UPS CampusShip: