Kliniske forsøk

Før du går i gang med å opprette et klinisk førsøk, er det viktig at du har grunnleggende kunnskap om administrasjon av UPS CampusShip.

Les mer om administrering av UPS CampusShip

Hvordan oppretter jeg et forskningssted?

Organisasjonen din må først være anerkjent som et firma for kliniske forsøk, før du kan opprette et forskningssted. Dersom firmaet allerede er anerkjent, vil du finne seksjonen Kliniske forsøk nederst på skjermen for stedsdetaljer.

Velg deretter alternativet Dette er et Klinisk forsøkssted. Når dette er valgt, vil du få frem en rullegardinliste hvor du kan velge mellom én eller to mulige stedsbetegnelser for ditt forskningssted, enten et Forskningslaboratorium eller en Forskningsklinikk.

Når du har valgt stedsbetegnelse, kan innstillingen endres. Dersom du har behov for å endre innstillingen, må du slette stedet og starte på nytt.

Tilbake til toppen

Hvordan oppretter og tildeler jeg brukere til et forskningssted?

Brukere kan opprettes og bli tildelt et forskningssted fra brukerinformasjonsskjermen i Manage CampusShip-applikasjonen. Før du starter med å opprette brukere, bør du være oppmerksom på følgende:

  • Du må opprette et nytt forskningssted, før du kan tilordne brukere.
  • For hver bruker du oppretter, vil du bli nødt til å tilordne en gruppe senderettigheter (som inkluderer gyldige Sendingstjenester som kan brukes for Klinisk forsøk).
  • Det er obligatorisk å registrere telefonnummer på brukere ved forskningssted og klinisk forsøk.

Tilbake til toppen

Hvordan oppretter jeg egendefinerte firmapakketyper?

Velg Vis egendefinerte pakketyper, i applikasjonen. Du vil deretter bli videreført til samlingen for Egendefinerte firmapakketyper. Her vil du kunne endre en allerede eksisterende samling, eller opprette nye bestående av opptil 20 egendefinerte pakketyper for ditt firma. Pakketypene beskriver hvilke pakker firmaet ditt sender som en del av kliniske forsøk.

Du kan endre eller opprette en egendefinert pakketype fra sammendragssiden av samlingen. Velg Legg til ny egendefinert pakketype for å legge til en ny pakketype, eller for å velge en eksisterende pakketype som du ønsker å endre eller slette.

Dersom forsendelsen må fryses eller oppbevares på kjøl, må det oppgis informasjon om tilleggsvekt på separat tørris som skal sendes med pakken. Pakker som inneholder tørris blir sendt i henhold til IATA-reguleringene.

Tilbake til toppen

Hvordan oppretter jeg et Klinisk forsøk?

Når du oppretter et Klinisk forsøk i applikasjonen, vil du først bli bedt om å opprette et unikt ID-nummer for å identifisere forsøket. For å fullføre prosessen, vennligst følg instruksjonene på skjermen. Under er noen retningslinjer som du bør merke deg:

  • Det må tilføyes et beskrivende navn på det kliniske forsøket.
  • Når ID-nummeret er bekreftet som unikt for din bedrift, kan du deretter tilordne et forskningslaboratorium som vil behandle medisinske prøver, gyldige egendefinerte pakketyper for studien, UPS sendingstjenester, og ellers andre alternativer du har behov for.
  • Når det kliniske forsøket er opprettet, kan du tilordne det til forskningssteder eller opprette et nytt Klinisk forsøk.

Tilbake til toppen