Veelvoorkomende items die gevaarlijk kunnen zijn

Bepaalde termen geven aan dat er gevaarlijke goederen en/of gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn.

Termen die wijzen op potentiële gevaren

De volgende termen kunnen duiden op gevaarlijke stoffen of goederen:

 • Zuur
 • Bijtend
 • Brandbaar Overdraagbaar
 • Samengeperst gas
 • Corrosief
 • Ontplofbaar
 • Explosief
 • Besmettelijk
 • Ontvlambaar
 • Gif
 • Radioactief
 • Gekoeld
 • Giftig
 • Vluchtig

Veelvoorkomende items die gevaarlijk kunnen zijn

Veelvoorkomende items en hun potentiële gevaar 
Specifiek item Mogelijk gevaar
Airbags Kan airbagopblazers, airbagmodules of gordelspanners bevatten.
Airconditioningtoestel Kan gas onder druk bevatten.
Vliegtuigonderdelen Kan voorwerpen bevatten zoals apparaten voor brandstofcontrole, die niet volledig brandstofvrij kunnen worden gemaakt en volgens de regelgeving moeten worden vervoerd.
Auto-onderdelen Kan carburatoren, gasleidingen of gastanks bevatten, die benzine kunnen bevatten.
Barometers

Kan wijzen op de aanwezigheid van kwik.

Batterijen Er bestaan verschillende maten en typen. Verschillende soorten batterijen zijn gereguleerd als gevaarlijke stoffen, waaronder potentieel lekkende loodaccu's, veel lithiumbatterijen, enz. Positieve bescherming tegen kortsluiting is essentieel, zelfs voor batterijen die niet onderworpen zijn aan de toepasselijke regelgeving voor gevaarlijke materialen. (Zie aanvullende batterijrichtlijnen hieronder)
Ademhalingsapparaten Kan verwijzen naar zuurstofcilinders onder druk.
Stiersperma Kan wijzen op de aanwezigheid van droogijs of vloeibaar gas.
Kampeeruitrusting Kan veel verschillende gevaarlijke items bevatten, zoals: munitie, batterijen, kookplaten, ontvlambaar gas, brandstimulerende pasta's, ontvlambare vloeistoffen, warmteproducerende pakketten, aanstekers, lucifers (zowel strijklucifers als veiligheidslucifers), lichtkogels, STERNO kook-/verwarmingsbrandstof (de structurele buizen op bepaalde rugzakken bevatten vloeibare brandstoffen).
Kettingzagen en ander aangedreven gereedschap Bevat waarschijnlijk brandstofresten.
Chemische zuurstof Kan wijzen op de aanwezigheid van een zuurstofgenerator.
Sigarettenaanstekers Inclusief aanstekers, aanstekervullingen of gasaanstekers, kan ontvlambaar gas of ontvlambare vloeistof bevatten.
Computerapparatuur Kan ononderbreekbare voeding bevatten met elektrische accu's, magneten in luidsprekers en drukinkt.
Bouwapparatuur Kan wijzen op de aanwezigheid van batterijen, CO2-patronen en andere elektrische apparaten, door benzine aangedreven zagen of generatoren en ruimteverwarmingstoestellen die allemaal mogelijk brandstof, gasbranders van vloeibare aardolie, verf, droogmiddelen en verdunners bevatten.
Cosmetica Kan ontvlambare vloeistoffen bevatten.
Cryogeen (vloeibaar) Verwijst naar een vloeibare brandstof op erg lage temperatuur dat volgens bepaalde voorschriften moet worden vervoerd.
Cilinder/laadkist/tank Kan ontvlambaar of niet-ontvlambaar samengeperst gas bevatten.
Tandheelkundige apparatuur Kan gevaarlijke chemicaliën bevatten, zoals hars, oplosmiddelen of brandstoffen.
Boor- en mijnapparatuur Kan springstoffen, zuren, smeermiddelen, kwik of andere gevaarlijke goederen bevatten.
Elektrische/elektronische apparatuur Kan krachtige magneten bevatten, kwik in schakelaars, om het even welk type batterij en ononderbreekbare voeding met elektrische accu's. (Zie aanvullende batterijrichtlijnen hieronder)
Elektrisch aangedreven apparaat Kan natte elektrische accu's of lithiumbatterijen bevatten. Zelfs als batterijen niet gereglementeerd zijn, moeten ze goed worden beschermd tegen kortsluiting.
Motoronderdelen Kan carburatoren, gasleidingen of gastanks bevatten, die brandstof of brandstofresten kunnen bevatten.
Meststof Ammoniumnitraat, kan een oxidatiemiddel bevatten.
Brandblusapparatuur of brandblusvoorziening Kan gas onder druk of toestellen met benzinemotor bevatten.
Diepvriesvoedsel Kan droogijs bevatten.
Gas Kan wijzen op de aanwezigheid van een ontvlambare vloeistof, zoals benzine, een ontvlambaar of niet-ontvlambaar gas.
Huishoudmiddelen Kan verf, bleekmiddelen, spuitbussen onder druk en talrijke andere gevaarlijke voorwerpen bevatten.
Jachtbenodigdheden Kan munitie voor kleine wapens en andere kampeerartikelen bevatten.
IJsmachine Kan gas onder druk bevatten.
Laboratorium- of testapparatuur Kan verschillende gevaarlijke stoffen bevatten.
Wasserijbenodigdheden Kan sterke bleekmiddelen of oxiderende textielbehandelingen bevatten.
Gazonapparaten Onder andere grasmaaiers en onkruidmaaiers, kan gevaarlijke stoffen bevatten zoals brandstoffen en/of batterijen.
Aanstekers Inclusief sigarettenaanstekers, aanstekervullingen of gasaanstekers, kan ontvlambaar gas of ontvlambare vloeistof bevatten.
Machineonderdelen Kan kleefstoffen, verf, dichtingsmiddelen, oplosmiddelen of andere chemicaliën en brandstoffen bevatten.
Medische artikelen Kan ontvlambare of bijtende chemicaliën, besmettelijke stoffen of radioactieve materialen bevatten.
Kwik Of de term "mercurial", kan duiden op een zending die gereguleerd is.
Gemotoriseerde apparatuur Kan benzine of elektrische batterijen bevatten.
MSDS of veiligheidsfiche Kan erop wijzen dat een product gevaarlijk is. Zorg dat de zending voor vertrek door een expert wordt geanalyseerd.
Kantoorartikelen Kan spuitbussen, ontvlambare en niet-ontvlambare drukinkt, ononderbreekbare voedingen met elektrische accu's bevatten.
Zuurstofgenerator Verwijst naar een verboden chemisch toestel dat zuurstof en veel hitte aanmaakt.
Passenger Service Unit (PSU) Kan wijzen op de aanwezigheid van een zuurstofgenerator zoals wordt gebruikt in een vliegtuig.
Parfum Kan ontvlambare vloeistoffen bevatten.
Farmaceutica Kan ontvlambare vloeistoffen, radioactieve geneesmiddelen of andere gevaarlijke chemicaliën bevatten.
Fotografieartikelen Kan zuren, bijtende materialen, bleekmiddelen of giftige stoffen bevatten.
Herlaadbare boren, schroevendraaiers en ander handgereedschap Kan lithiumbatterijen bevatten. (Zie Batterijen voor meer informatie)
Koeluitrusting Kan gas onder druk bevatten.
Reparatiekits Kan kleefstoffen, verf, oplosmiddelen, ontvlambare brandstoffen of andere gevaarlijke goederen bevatten.
Proefmonsters Kan een aantal gevaarlijke goederen bevatten.
Meetapparatuur Kan wijzen op de aanwezigheid van elektrisch materiaal, batterijen, stroompatronen en andere gereglementeerde materialen.
Chemicaliën of onderdelen voor zwembad, jacuzzi Kan oxidatiemiddelen of andere gevaarlijke goederen bevatten.
Thermometers Kan wijzen op de aanwezigheid van kwik.
Gereedschapskisten Kan springstoffen (klinkmachine), samengeperst gas (spuitbussen), ontvlambare kleefstoffen of verf, bijtende vloeistoffen, enz. bevatten.
Vaccins Kan verpakt zijn in droogijs.
Vergif (Vloeibaar, in poedervorm of enige andere vorm), kan giftig zijn.
Weerapparatuur Kan wijzen op de aanwezigheid van kwikhoudende apparaten.
Extra batterijgids
Typen batterijen Er zijn tegenwoordig veel soorten batterijen beschikbaar. Sommige zijn gereguleerd als gevaarlijke stoffen in transport die alleen mogen worden verzonden door contractuele verzenders van gevaarlijke stoffen.
Loodaccu's Deze worden vaak gebruikt in wagens, rolstoelen, bepaalde continue spanningsbronnen voor computers en andere apparatuur. Deze accu’s bevatten een uiterst bijtend zuur en kunnen bij kortsluiting brand veroorzaken.
Niet-lekkende batterijen Geteste en bewezen niet-lekkende batterijen mogen binnen de VS als ongevaarlijk worden verzonden. Batterijen en de verpakking moeten zijn gemarkeerd met "NONSSPILLABLE" of "NONSPILLABLE BATTERY".
Lithium- en lithium-ionbatterijen Zowel oplaadbare als niet-oplaadbare spanningsbronnen die veel worden gebruikt in computers, mobiele telefoons, camera’s en andere kleine elektronische apparatuur. Wanneer men ze laat vallen, kunnen deze batterijen een gevaarlijke hoeveelheid warmte afgeven en eventueel ontvlammen. Bovendien zijn ze gevaarlijk bij een brand. Voor het verzenden van deze batterijen gelden speciale voorschriften. Zendingen waarvoor verzendpapieren voor gevaarlijke stoffen nodig zijn, worden alleen geaccepteerd door gecontracteerde verzenders van gevaarlijke stoffen. Bepaalde lithiumbatterijen komen mogelijk niet in aanmerking voor UPS-service.
Andere batterijen Hoewel droge-celbatterijen (bijvoorbeeld AA-, C-, D-batterijen) wellicht niet worden beschouwd als gevaarlijke materialen, kunnen alle batterijen brand veroorzaken door kortsluiting wanneer de batterijen en hun polen niet worden afgeschermd.
Bescherm batterijen en polen Wanneer u batterijen vervoert, moet u de polen beschermen tegen kortsluiting door ze volledig te bedekken met een isolerend materiaal (bijvoorbeeld met isolatieband of door elke batterij afzonderlijk in een plastic zak te verpakken).
 • Kortsluiting kan brand veroorzaken.
 • Verpak de batterijen om ze te beschermen tegen beknelling of beschadiging en voorkom dat ze gaan schuiven tijdens het behandelen.
 • Houd metalen objecten of andere materialen die kortsluiting kunnen veroorzaken aan de polen van batterijen altijd veilig uit de buurt van batterijen – bijvoorbeeld door een afzonderlijke binnenverpakking te gebruiken voor de batterijen.
Brandpreventie Apparaten voorzien van batterijen mogen niet inschakelen tijdens het transport. Bescherm schakelaars die per ongeluk ingedrukt kunnen worden of neem de batterijen uit en scherm de polen af.
 • Zelfs de meest eenvoudige apparaten zoals zaklantaarns of herlaadbare boren kunnen een gevaarlijke hoeveelheid warmte genereren wanneer ze per ongeluk worden ingeschakeld.
Teruggeroepen of gerecyclede batterijen Verzend nooit teruggeroepen of gerecyclede batterijen als luchtvracht.

Luchtvaartservices omvatten UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day SelectSM, UPS Worldwide ExpressSM en UPS Worldwide ExpeditedSM.

Er mogen geen gerecyclede of teruggeroepen batterijen worden verzonden tussen continentaal VS en Alaska, Hawaii of Puerto Rico, waarvoor altijd vliegtuigen moeten worden gebruikt.
Elektronische items voor reparatie Reparatie-items, zoals computers en mobiele telefoons, moeten worden verzonden zonder batterijen.

Verwante links

Lijst met verboden items voor verzending

Meer informatie

Batterijen verzenden

Meer informatie