van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Overzicht bijkomende kosten

UPS ‘Piek/Demand-toeslagen’

We blijven ervoor zorgen dat de verzendbehoeften van bedrijven en klanten beantwoord kunnen blijven wanneer de vraag naar luchtvrachtcapaciteit verandert. We beoordelen en passen de ‘Piek/Demand-toeslag’ indien nodig aan om in te spelen op marktomstandigheden.

Met ingang van 19 juni 2022, tot nader order, zullen de ‘Piek/Demand-toeslagen’ die van toepassing zijn op zendingen vanuit India naar 19 landen in Europa stijgen.

‘Piek/Demand-toeslagen’ voor 2022Open de link in een nieuw venster

Terug naar boven

Kosten voor ontbrekend of ongeldig klantennummer

Een klantennummer is ongeldig als het niet het juiste klantennummer is voor de te factureren partij, of als het het klantennummer is voor een ontvanger of derde die weigert de verzendkosten te betalen.

 • Een bedrag per verzending wordt in rekening gebracht voor binnenlandse (indien beschikbaar) en internationale verzendingen met een ontbrekend of ongeldig klantennummer. Daarnaast worden de oorspronkelijke verzender weigeringkosten plus de verzendkosten in rekening gebracht als de ontvanger of derde de verzendkosten niet betaalt.

Terug naar boven

Boven de maximumlimieten

Pakketten met een werkelijk gewicht van meer dan 150 pond (70 kg), of langer dan 108 inches (274 cm) of met een totale lengte en omvang groter dan 157 inches (400 cm), zoals gemeten bij het bepalen van het te factureren gewicht, worden niet geaccepteerd voor vervoer. Als zij in het UPS-systeem voor kleine pakketten worden aangetroffen, dan wordt de toeslag "boven de maximumlimieten" aangerekend, bovenop alle andere kosten van toepassing.Pakketten waarvan de som van de lengte en de omvang groter is dan 157 inches (400 cm) zullen ook de grootpakkettoeslag krijgen.

Terug naar boven

Adrescorrectie

Als er een fout is gemaakt in het adres, zullen wij ons naar redelijkheid inspannen om het juiste adres te achterhalen en de zending af te leveren binnen hetzelfde land van bestemming. De bijkomende kosten voor deze service worden gefactureerd aan de verzender. De kosten voor adrescorrectie kunt u opzoeken in de tabel met bijkomende kosten.

 

Terug naar boven

Douaneservices

UPS douaneservices zijn voor routinematige inklaringsprocedures geheel gratis. We stellen ons ten doel een naadloos, ononderbroken proces met snelle douane-inklaring te realiseren, zodat alle pakketten in dezelfde zending gelijktijdig kunnen worden afgeleverd. De douaneafhandeling begint al terwijl uw zending nog onderweg is, dankzij de mogelijkheid vooraf berichten te sturen via het UPS netwerk. Overheidswetgeving vereist bepaalde documentatie voor internationale zendingen en UPS verleent deskundige services voor het gereedmaken van volledige en juiste exportdocumentatie. We bieden aanvullende douaneservices aan om u te helpen onverwachte vertraging van uw zendingen te voorkomen. Voor sommige van deze services worden kosten in rekening gebracht. Zie voor deze kosten de tabel met bijkomende kosten.

Bijkomende kosten die in rekening kunnen worden gebracht voor douaneprocedures zijn onder meer:

 • In- en uitklaringsprocedures waarbij een andere overheidsinstantie is betrokken dan de douane
 • Transitprocedure
 • Opslag
 • Douanecontrole
 • Kosten grenscontrolepost
 • Zendingen ingeklaard door derden


Voor details kunt u contact opnemen met uw UPS-vertegenwoordiger. Alle extra en aanvullende kosten zijn exclusief btw.

Terug naar boven

Afhandelingskosten

UPS rekent een toeslag aan voor elke importzending die een douaneaangifte vereist.

Terug naar boven

Rapportage toeslag

UPS zal een toeslag rekenen voor elke verstuurde rapportage of verzending van data op verzoek van de klant.

Terug naar boven

Administratiekosten

UPS zal administatiekosten in rekening brengen voor elke uitzonderlijke brokerage taak die gedaan wordt op verzoek van de klant.

Terug naar boven

Plaatsing SAD-toeslag

UPS zal kosten in rekening brengen voor elk SAD (Single Administrative Document) die op verzoek van de klant verzonden wordt naar de klant.

Terug naar boven

Altijd contact op verzoek van de klant

Op verzoek van de importeur zal UPS voor elke inklaring contact opnemen met de importeur.

Terug naar boven

UPS carbon neutral

UPS carbon neutral is een optie voor verzenders die zich bewust zijn van hun invloed op het klimaat en die daar iets aan willen doen. Door te verzenden met UPS carbon neutral toont u dat u geeft om de klimaatverandering en zorgt u ervoor dat u en de ontvangers van uw pakketten zich werkelijk kunnen inzetten. Indien u UPS carbon neutral selecteert, wordt een vast bedrag per pakket aan uw factuur toegevoegd.

Terug naar boven

Wisselkoers

Kosten in een buitenlandse munteenheid voor rekening van een betaler worden geconverteerd naar de valuta van de betaler via een wekelijkse wisselkoers die gegarandeerd wordt door grootbanken.

Terug naar boven

Voorschotsprovisies

Importzendingen zijn onderhevig aan invoerrechten en BTW. In het geval dat UPS invoerrechten, BTW en andere overheidskosten vooraf betaalt namens de betalende partij, brengen we kosten in rekening op basis van de intrinsieke waarde van de verzonden goederen en het voorgeschoten bedrag.

Terug naar boven

Toeslagen voor afgelegen gebied en verafgelegen gebied

Toeslag voor afgelegen gebied
UPS biedt een afhaling- en afleveringservice in zowel afgelegen als stedelijke gebieden. Voor het afhalen of afleveren van zendingen in uitgestrekte gebieden gelden bijkomende kosten.

Toeslag voor verafgelegen gebied
Deze toeslag wordt aangerekend voor aflevering of afhaling in een zone buiten de afgelegen gebieden van UPS, die minder goed bereikbaar is voor aflevering en afhaling (binnenlandse en internationale services).

Terug naar boven

Kosten bij laattijdige betaling

UPS stuurt u een factuur voor de verleende diensten. Indien een factuur na de vervaldatum nog niet is voldaan, kan UPS kosten voor late betaling in rekening brengen. Het betreffende bedrag verschijnt op uw volgende UPS factuur. Deze kosten komen boven op eventuele rente en incassokosten voor zover deze geheven mogen worden door UPS.

Terug naar boven

Een afhaling plannen

U kunt uw zending thuis of op kantoor laten afhalen door online een afhaling te plannen op ups.com of door te bellen naar 020 5040 500. UPS zal alle pakketten afhalen met één enkele aanvraag voor afhaalservice.  Een afhaalservice kan voor dezelfde dag of een toekomstige dag gepland worden.
Een toeslag voor de service afhaling op afroep is van toepassing voor Electronic Return Label, Print Return Label, normale afhalingen en afhalingen op alternatieve adressen. Contante betaling is mogelijk voor de service afhaling op afroep.Toeslagen verschillen afhankelijk van het type aanvraag voor afhaalservice:
- Zelfde dag telefonisch
- Zelfde dag online
- Toekomstige dag telefonisch
- Toekomstige dag online

Deze toeslag is niet van toepassing op:
 - Afhalingen van retourpakketten inbegrepen in de services UPS 1 Attempt en UPS 3 Attempts Returns Plus.
 - Afhalingen waarbij internationale zendingen naar bestemmingen buiten de Europese unie in de afhaalstop inbegrepen zijn

Om te voorkomen dat u afhalingskosten krijgt berekend voor een internationale zending, dient u het tracking nummer in te vullen in het ‘optionele’ veld als u online een afhaling inboekt. Zonder tracking nummer kunnen er afhalingskosten in rekening worden gebracht.

Let op: UPS Worldwide Express Freight® -afhaling of -aanlevering kan gepland worden via ups.com of door te bellen met UPS. UPS Worldwide Express Freight-afhalingen kunnen niet gecombineerd worden met afhalingen van UPS Standard of Express-pakketten (small package).

 

Terug naar boven

Toeslag voor extra grote pallets

Afhankelijk van herkomst en bestemming, kan deze toeslag van toepassing zijn op bepaalde UPS Worldwide Express Freight zendingen. Om te bepalen of een bepaalde herkomst of bestemming een extra grote palletbeperking heeft, ga naar www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Terug naar boven

Ontvanger of Derde weigert te betalen

Als de ontvanger of een derde is geselecteerd voor betaling van de vervoerskosten, en het klantennummer voor facturering is onjuist of ontbreekt, zoekt UPS in zijn bestanden het juiste klantennummer. Los van de vraag of het klantennummer wel of niet gevonden is, wordt per zending een bedrag voor het verwerken aan de verzender gefactureerd.

Terug naar boven

Aflevering op privé-adres

UPS biedt afleverservice op zowel privé-adressen als zakelijke adressen. Een aflevering op een privé-adres wordt gedaan op een huisadres, inclusief een zaak aan huis. Voor elke aflevering op een privé-adres wordt een extra kost per zending aangerekend.

Terug naar boven

Handtekening van volwassene vereist

Gebruik "Handtekening van volwassene vereist" om te voorkomen dat minderjarigen afleveringen aannemen, om wettelijke of andere redenen. Dit kan van toepassing zijn op alcoholische dranken en tabakproducten, maar ook op goederen waarvan u liever wilt dat een volwassene ze in ontvangst neemt.

Terug naar boven

Handtekening vereist

Normaal vraagt UPS voor alle afleveringen om de handtekening van de ontvanger. Als uitzondering zijn afleveringen in bepaalde landen toegestaan onder "Driver Release" (aflevering op een vooraf bepaalde plaats op het terrein van de ontvanger zonder dat een handtekening voor aflevering noodzakelijk is) of onder "Letter Box Release". Letter box release is het beveiligd achterlaten door een dienstverlener waardoor bepaalde zendingen voor private adressen zonder handtekening in een veilige brievenbus worden achtergelaten, zodat de levering voltooid kan worden zonder dat de ontvanger beschikbaar moet zijn om het pakket te ontvangen.

Gebruik Handtekening vereist om te vermijden dat "Driver Release" of "Letter Box Release" gebruikt wordt in landen waar dit van toepassing is.

Terug naar boven

Speciale behandeling van niet-afleverbare zendingen

Wanneer UPS maatregelen heeft getroffen voor de aflevering van wereldwijde zendingen, maar hierin niet is geslaagd, zullen wij uw zending verwerken volgens uw instructies. Voor de verwerking van elke niet-afleverbare zending worden de verzender transportkosten plus een toeslag in rekening gebracht. Zie de tabel Bijkomende kosten voor prijsinformatie.

Voor alle zendingen binnen de EU en binnen uw land, retourneren wij uw zending automatisch via de UPS Standard service (waar beschikbaar). Voor retourzendingen worden transport- en brandstofkosten aangerekend.

Terug naar boven

Belastingen en btw

Alle bijkomende kosten en kosten van optionele services worden vermeld exclusief btw en eventuele andere belastingen. Waar van toepassing wordt er btw geheven over het standaardtarief.

Terug naar boven

Wekelijkse servicekosten

Een UPS-chauffeur zal u één keer per werkdag bezoeken om uw zendingen af te halen. Een wekelijkse servicekost zal in rekening gebracht worden.

Terug naar boven

Papieren Factuurkosten

U ontvangt uw invoices van UPS op de manier die u heeft aangegeven. Vanaf 6 Augustus 2018 zult u, als u een UPS accountnummer heeft en niet heeft gekozen voor electronische invoices, een toeslag ontvangen voor elke papieren invoice die u ontvangt.

Terug naar boven

Kosten voor extra afhandeling

Extra afhandeling met de daaruit voortvloeiende kosten is van toepassing op:

 • Elk voorwerp met een buitenverpakking van hout of metaal.
 • Elk cilindervormig item, zoals een ton, verfbus, emmer, drums of een band die niet volledig verpakt is in een kartonnen doos.
 • Elk pakket waarvan de langste zijde langer is dan 100 cm of waarvan de op een na langste zijde langer is dan 76 cm.
 • Elk pakket met een werkelijk gewicht van meer dan 32 kg (70 lbs).
 • Elk pakket in een zending waar het gemiddelde gewicht per pakket meer is dan 32 kg (70 lbs) en waarvan het gewicht van elk afzonderlijk pakket niet specifiek is vermeld op het brondocument of in het gebruikte automatische UPS-verzendsysteem.

UPS behoudt zich ook het recht voor om extra afhandelingskosten aan te rekenen voor elk pakket waarvan UPS naar eigen inzicht vindt dat het een speciale behandeling behoeft.

Met het oog op de extra behandeling die vereist is van onze kant en de vertraging voor de verwerking van deze zendingen die dat vervolgens kan opleveren, biedt UPS hiervoor geen geldteruggarantie. UPS zal de verzendkosten derhalve niet terugbetalen als zendingen die extra behandeling vereisen niet op de tijd geleverd worden die doorgaans gepland staat voor dergelijke zendingen.

Terug naar boven

Grootpakkettoeslag

Een pakket wordt beschouwd als een “groot pakket” wanneer de som van de lengte plus omvang [omvang = (2 x breedte) + (2 x hoogte)] meer dan 300 cm bedraagt, maar niet meer is dan het UPS-maximum van 400 cm. Voor grote pakketten geldt een minimum factureerbaar gewicht van 40 kg. Bovendien is de grootpakkettoeslag van toepassing.

Er worden geen extra afhandelingskosten aangerekend indien de grootpakkettoeslag van toepassing is.

Britse grens vergoeding

Met ingang van 01/01/2021 wordt een toeslag in rekening gebracht voor alle zendingen (met uitzondering van brieven en documenten) die worden geëxporteerd en geïmporteerd tussen landen van de Europese Unie en Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales), evenals voor zendingen tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Deze toeslag dekt de bijkomende transport- en afhandelingskosten als gevolg van aanpassingen aan ons netwerk. Het omvat geen aanvullende brokerage diensten.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?