Hulp bij het importeren van batchbestanden

Hulp bij het verzenden met batchbestand
Met het verzenden van batchbestanden kunt u tot 250 zendingen aanmaken door een .csv (kommagescheiden) of .ssv (puntkommagescheiden) bestandsformaat te gebruiken. Het adres van herkomst moet hetzelfde zijn voor alle zendingen, maar de bestemming kan verschillend zijn.

De onderstaande tabel bevat een voorbeeldbestand ter referentie.
BestandsnaamAangemaakt op
07/12/2020


Formaat voor importeren van batchbestand

Opmerking: In het importbestand worden komma's of puntkomma's gebruikt als veldscheidingstekens. De komma of puntkomma moet ook worden gebruikt tussen optionele velden in het importbestand. Er mogen geen kolomheaders in de bestanden voorkomen.

Als een bepaald record tijdens het importeren niet door de controle komt, genereert het systeem een foutenbestand met de records die niet konden worden geïmporteerd. Bekijk het rapport en maak de nodige correcties. Zodra de fouten zijn verholpen, kunt u het importproces opnieuw starten.

Formaat voor importeren van batchbestand
Het formaat voor het importeren van een batchbestand heeft een .csv-/.ssv-extensie.
Naam veldType veldMaximale veldlengteVerplichtGeldige waarden
Naam contactpersoon Alfanumeriek 35 Ja (voor internationaal transport of een UPS Next Day Air Early service) Naam van ontvanger (# aan begin van eerste veld geeft een fout)
Bedrijf of naam Alfanumeriek 35 Ja Bedrijf of naam van ontvanger
Land Alfanumeriek 2 Ja Land van ontvanger (zie tabel met land- en regiocodes voor geldige codes.)
Adres 1 Alfanumeriek 35 Ja Adres 1 voor ontvanger (verplicht)
Adres 2 Alfanumeriek 35 Nee Adres 2 voor ontvanger (optioneel)
Adres 3 Alfanumeriek 35 Nee Adres 3 voor ontvanger (optioneel)
Woonplaats Alfanumeriek 30 Ja Stad van ontvanger
Staat/Provincie/Andere Alfanumeriek 30 Voorwaardelijk Verplicht voor bepaalde landen van bestemming (Zie Staat-/Provinciecode-tabel voor geldige codes.)
Postcode Alfanumeriek 10 Voorwaardelijk Verplicht voor bepaalde landen van bestemming
Telefoon Alfanumeriek 15 Voorwaardelijk Verplicht voor internationale bestemmingen en UPS Next Day Air Early service
Toestel Alfanumeriek 5 Nee Toestelnummer van ontvanger
Indicator privéadres 0/1 1 Nee 1=Privéadres; 0=Commercieel
E-mailadres Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres van ontvanger
Verpakkingstype Alfanumeriek 2 Ja Zie tabel met verpakkingstypes voor geldige codes
Waarde voor de douane Numeriek 15 Voorwaardelijk Verplicht voor transport van VS naar CA en van VS naar PR. Munteenheid is standaard USD. Decimalen toegestaan.
Gewicht Numeriek 5 Voorwaardelijk Verplicht indien het verpakkingstype van Andere verpakking = 2. Gewichten zijn optioneel voor het verpakkingstype Brief/Envelop. Gebruik komma's in numerieke velden, zoals gewichten (10,0) ze moeten dat veld tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.
Lengte Numeriek 4 Nee Standaard in inch voor VS/PR; in centimeter voor alle andere landen. CA kan kiezen tussen inch en centimeter.
Breedte Numeriek 4 Nee Standaard in inch voor VS/PR; in centimeter voor alle andere landen. CA kan kiezen tussen inch en centimeter.
Hoogte Numeriek 4 Nee Standaard in inch voor VS/PR; in centimeter voor alle andere landen. CA kan kiezen tussen inch en centimeter.
Maateenheid LB/KG 2 Nee Standaard in pond/lbs (VS/PR) of kilo/kg. CA kan kiezen tussen lbs/kg.
Omschrijving van goederen Alfanumeriek 35 Voorwaardelijk Alleen verplicht wanneer de landen van herkomst en bestemming verschillen
Documenten zonder handelswaarde 0/1 1 Nee Geeft aan dat de zending geen belastbare items bevat
GNIFC (Goederen die buiten het vrije verkeer vallen) 0/1 1 Voorwaardelijk Verplicht voor transport binnen de EU wanneer de goederen belastbaar zijn
Aangegeven waarde Numeriek 7 Nee Moet minder dan $ 1.000 of het plaatselijke equivalent zijn, indien ingevuld. De munteenheid is standaard die van het land van herkomst. De aansprakelijkheid van UPS bij verlies of beschadiging van het pakket. Geen decimalen toegestaan.
Service Numeriek 2 Ja Zie servicetabel voor de juiste waarde.
Afleveringsbevestiging Alfanumeriek 1 Nee Zie de tabel voor afleveringsbevestiging voor de juiste waarde.
Vrijgave verzender/Afleveren zonder handtekening 0/1 1 Nee Een verzender kan aan UPS vragen om een pakket vrij te geven bij de eerste afleverpoging, zonder handtekening. UPS is niet aansprakelijk t.o.v. verzenders of derden voor enige schade ten gevolge van de vrijgave van het pakket. (Niet ondersteund buiten de VS)
Retourzending document 0/1 1 Nee Enkel gebruikt voor transport binnen Polen.
Afleveren op zaterdag 0/1 1 Nee Beschikbaar bij bepaalde services (Zie de servicegids voor bijkomende informatie.)
UPS carbon neutral 0/1 1 Nee Vraag om de impact van uw zending op het klimaat te neutraliseren.
Groot pakket 0/1 1 Nee Toegepast wanneer de lengte plus de omvang (2 * breedte) + (2 * hoogte) meer dan 118 inch bedraagt, maar minder dan 157 inch. Toeslag in rekening gebracht. (Buiten de VS is de limiet voor grote pakketten 400cm.)
Extra afhandeling 0/1 4 Nee Voor de VS: Toegepast wanneer een artikel verpakt is in een buitenste verzendcontainer van metaal of hout, wanneer de pakketten meer dan 70 lbs of 32 kg wegen en de langste zijde meer dan 150 cm lang is. Zie de servicegids voor bijkomende informatie. Buiten de VS: Wanneer het pakket meer dan 32 kg weegt of de langste zijde meer dan 150 cm meet, wordt bijkomende afhandeling automatisch toegepast.
Referentie 1 Alfanumeriek 35 Nee Gebruikt om informatie over het pakket te registreren
Referentie 2 Alfanumeriek 35 Nee Gebruikt om informatie over het pakket te registreren
Referentie 3 Alfanumeriek 35 Nee Enkel gebruikt voor UPS CampusShip, voor verpakking op pakketniveau (VS, PR en CA)
E-mailbericht 1 - Adres Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 1 - Verzenden 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 1 - Uitzondering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 1 - Aflevering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht 2 - Adres Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 2 - Verzenden 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 2 - Uitzondering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 2 - Aflevering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht 3 - Adres Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 3 - Verzenden 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 3 - Uitzondering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 3 - Aflevering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht 4 - Adres Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 4 - Verzenden 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 4 - Uitzondering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 4 - Aflevering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht 5 - Adres Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 5 - Verzenden 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 5 - Uitzondering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 5 - Aflevering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht Alfanumeriek 150 Nee Bijkomende berichten of speciale instructies die moeten worden opgegeven in het e-mailbericht
Adres bij fout e-mail Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres dat een bericht ontvangt wanneer het e-mailbericht naar de ontvanger niet aankomt
UPS Premium Care 0/1 1 Nee Als 1, geeft aan dat de verzending afgehandeld wordt met UPS Premium Care
Locatie-ID Alfanumeriek 10 Nee Unieke identificatie voor een alternatieve afleveringslocatie, zoals een UPS Access Point™-locatie
Type media van bericht Alfanumeriek 2 Nee Zie tabel met type media voor de geldige waarden.
Taal berichten Alfanumeriek 6 Nee Een lijst van geldige land/taalcombinaties. Standaardwaarde op basis van herkomst/bestemming van zending. Zie tabel met talen voor berichten voor de geldige waarden
Adres berichten Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres of mobiel nummer gebruikt om bericht te ontvangen wanneer pakketten op een alternatieve afleveringslocatie worden afgeleverd
ADL COD-waarde Numeriek/geldwaarde 10 Nee Het geldbedrag dat geïnd moet worden in de UPS Access Point-locatie moet in de valuta van die locatie worden weergegeven. Decimalen toegestaan.
ADL Afleveren aan geadresseerde 0/1 1 Nee 0 = optie niet aangevraagd 1 = optie aangevraagd voor Alleen afleveren op adres
ADL Type media van verzender Alfanumeriek 2 Nee Zie tabel met type media voor de geldige waarden.
ADL Taal van verzender Alfanumeriek 6 Nee Een lijst van geldige land/taalcombinaties. Standaardwaarde op basis van herkomst/bestemming van zending. Zie tabel met talen voor berichten voor de geldige waarden.
ADL Bericht voor verzender Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres of mobiel nummer gebruikt voor de verzender om bericht te ontvangen wanneer het pakket is aangekomen op de UPS Access Point-locatie en wanneer het werd afgehaald.
ADL Direct Delivery Only 0/1 1 Nee Als 1, laat alleen toe dat het pakket afgeleverd wordt op het aangegeven prive of commercieel adres
Electronic Package Release Authentication Numeriek 4-6 Voorwaardelijk Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een Access Point, de code die de klant nodig heeft om het pakket op halen bij het Access Point.
Alleen lithium-ion 0/1 1 Nee Als de verpakking een lithium-ion-batterij bevat, wordt in de kolom 1 (ja) weergegeven, anders is deze leeg of 0
Lithium-ion in apparatuur 0/1 1 Nee Als de verpakking een lithium-ion-batterij in apparaat bevat, wordt in de kolom 1 (ja) weergegeven, anders is deze leeg of 0
Lithium-ion met apparatuur 0/1 1 Nee Als de verpakking een lithium-ion-batterij met apparaat bevat, wordt in de kolom 1 (ja) weergegeven, anders is deze leeg of 0
Alleen lithium-metaal 0/1 1 Nee Als de verpakking een lithium-metaal-batterij bevat, wordt in de kolom 1 (ja) weergegeven, anders is deze leeg of 0
Lithium-metaal in apparatuur 0/1 1 Nee Als de verpakking een lithium-metaal-batterij in apparaat bevat, wordt in de kolom 1 (ja) weergegeven, anders is deze leeg of 0
Lithium-metaal met apparatuur 0/1 1 Nee Als de verpakking een lithium-metaal-batterij met apparaat bevat, wordt in de kolom 1 (ja) weergegeven, anders is deze leeg of 0


OPMERKING: Als er meer dan 3 lithiumbatterijvelden zijn geselecteerd, wordt de verzending geweigerd en wordt het foutbericht aan het foutbestand toegevoegd.

NAAM VELD TYPE VELD MAXIMALE VELDLENGTE VERPLICHT GELDIGE WAARDEN
Commerciële weekendlevering 0/1 1 Nee Beschikbaar bij bepaalde services (Zie de servicegids voor bijkomende informatie.)


Het importformaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Verpakkingstype. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:

Codes voor verpakkingstype
Het formaat voor de verwerking van importbatchbestanden bevat een veld met de naam Verpakkingstype. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:
1=UPS Letter/Envelope
4=UPS PAK
3=UPS Tube
S=UPS Express Box (Klein)
M=UPS Express Box (Middelgroot)
L=UPS Express Box (Groot)
21=UPS Box
25=UPS 10 KG Box
24=UPS 25 KG Box
2=Andere verpakking
30=Pallet (enkel voor PL naar PL)

Het importformaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Service. Voor dit veld zijn de volgende codes van twee cijfers geldig:

CODES VOOR SERVICETYPE
01 = Next Day Air
02 = 2nd Day Air
03 = Ground
07 = International Express
08 = International Expedited
11 = International Standard
12 = 3 Day Select
13 = Next Day Air Saver
14 = Next Day Air Early
54 = International Express Plus
59 = 2 Day Air A.M
64 = UPS Express NA1
65 = UPS Saver
70 = UPS Access Point Economy
74 = UPS Express 12:00
82 = UPS Today Standard
83 = UPS Today Dedicated Courier
84 = UPS Today Intercity
85 = UPS Today Express
86 = UPS Today Express Saver
92 = SurePost Standard Parcel (not supported)
93 =SurePost Parcel Select
94 = SurePost Bound Printed Matter
95 = SurePost Media Mail

Het importformaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Afleveringsbevestiging. Laat het veld leeg als u geen afleveringsbevestiging wilt ontvangen of vul anders een geldige code in. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:

Codes voor afleveringsbevestiging

Het formaat voor de verwerking van importbatchbestanden bevat een veld met de naam Afleveringsbevestiging. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:
S=Handtekening vereist
N=Afleveringsbevestiging zonder handtekening
A=Handtekening van volwassene vereist
V=Mondelinge bevestiging

Het importformaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Type media. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:

Type media
01=Gesproken bericht
03=E-mail
12=SMS

Het importformaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Geldige taalcodes. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:

Geldige taalcodes:
Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:
"DAN_97"=Deens
"DEU_97"=Duits
"ENG_CA"=Canadees Engels
"ENG_GB"=Brits Engels
"ENG_US"=VS Engels
"FIN_97"=Fins
"FRA_97"=Canadees Frans
"FRA_CA"=Frankrijk Frans
"ITA_97"=Italiaans
"NLD_97"=Nederland Nederlands
"NOR_97"=Noors
"POL_97"=Pools
"SPA_97"=Spaans
"SPA_MX"=Mexicaans Spaans
"SPA_PR"=Puerto Ricaans Spaans
"SWE_97"=Zweeds