van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Ondersteuning bij het installeren van een UPS thermische printer

De onderstaande instructies leiden u moeiteloos door het installatieproces van de UPS thermische printer.

Voordat u de UPS thermische printer installeert

UPS.com ondersteunt thermische printers van verschillende merken en modellen. Klik op de onderstaande link om na te gaan of uw printer ondersteund wordt.

Thermische printers voor UPS Internet Shipping


Voor gebruikers van Windows® (zonder Google Chrome) :  Ga als volgt te werk om uw thermische etikettenprinter in te stellen voor het afdrukken van etiketten wanneer u verzendt met UPS Internet Shipping of CampusShip met een Windows-pc:

 1. Download en installeer de stuurprogramma's van de UPS thermische printer (onderstaande link).
 2. Schakel de UPS printer app in
 3. Stel de pop-upblokkering van uw browser zo in dat de pop-upvensters van ups.com toegestaan zijn. UPS Internet Shipping en CampusShip gebruiken pop-upvensters om af te drukken etiketten weer te geven.

Voor gebruikers van Mac® of Windows Google Chrome: Ga als volgt te werk om uw thermische etikettenprinter in te stellen voor het afdrukken van etiketten wanneer u verzendt met UPS Internet of CampusShip met een Mac-pc:

 1. Installeer uw thermische printer.
 2. Schakel de UPS printerapplet in.
 3. Stel de pop-upblokkering van uw browser zo in dat de pop-upvensters van ups.com toegestaan zijn. UPS Internet Shipping en CampusShip gebruiken pop-upvensters om af te drukken etiketten weer te geven.

Terug naar boven

Het stuurprogramma voor de UPS thermische printer installeren

Als u een besturingssysteem van Windows® zonder de browser Google Chrome gebruikt om af te drukken met een thermische printer van Eltron of Zebra, moet u de onderstaande stuurprogramma's installeren. Het stuurprogramma dat bij uw printer geleverd wordt, werkt niet met UPS Internet Shipping of CampusShip. Als u een andere thermische printer gebruikt, moet u de stuurprogramma's gebruiken die bij uw printer geleverd werden en hoeft u de stuurprogramma's voor thermische printers van UPS niet te installeren.

Opmerking:  Sluit uw printer niet aan op de computer totdat het programma u vraagt dat te doen.

Aan de hand van de volgende instructies kunt u de stuurprogramma's voor thermische printers van UPS downloaden in de geselecteerde map.

 • Schakel de printer uit.
 • Selecteer de onderstaande link Stuurprogramma's voor UPS thermische printers downloaden.
 • Afhankelijk van uw besturingssysteem en veiligheidsinstellingen is het mogelijk dat u een of meerdere van de volgende vensters ziet. Volg de instructies voor elk venster:


VensterActie
Bestanddownload - Beveiligingswaarschuwing (meestal met de knoppen Start, Opslaan en Annuleren)Selecteer Start
Veiligheidswaarschuwing voor onbekende uitgevers: "Bent u zeker dat u deze software wilt starten?"Selecteer Start

 • Selecteer Unzip om de bestanden uit te pakken.  Wanneer de bestanden uitgepakt zijn, selecteert u de gepaste knoppen om het venster te sluiten.
 • Klik met de rechtermuisknop op het menu Start en kies Verkennen of Windows Verkenner openen, ga naar C:\Drivers en dubbelklik op het bestand setup.exe om de installatie te starten.
 • Afhankelijk van uw besturingssysteem en veiligheidsinstellingen is het mogelijk dat u een of meerdere van de volgende vensters ziet. Volg de instructies voor elk venster:


VensterActie
Klantennummer gebruikerSelecteer Ja
Installatie van stuurprogramma van Zebra-printerSelecteer Zebra-printer installeren

 • U wordt gevraagd uw printermodel te kiezen uit een lijst.
 • Klik op Volgende wanneer u uw printermodel heeft gekozen.
 • Afhankelijk van uw besturingssysteem en veiligheidsinstellingen is het mogelijk dat u een of meerdere van de volgende vensters ziet. Volg de instructies voor elk venster:


VensterActie
Kies de poort van de printer

Selecteer uw poort en klik op Volgende of Voltooien.

Opmerking: Zebra ZP 450 printers worden geleverd met een USB-printerkabel, dus kunt u een beschikbare USB-poort kiezen, bijvoorbeeld USB001.

Bevestig de naam van de printerVerander de naam niet; klik op Volgende.
Stuurprogramma printer gevondenKies Bestuurprogramma bijwerken en klik op Volgende.
Windows beveiligingKies Deze software toch installeren
Assistent voor programmacompatibiliteitKies Dit programma is correct geïnstalleerd

 • Sluit de printer aan op uw computer en zet de printer op. Wacht tot het groene lampje brandt. Uw printer is nu klaar.
 • De thermische printer is nu geïnstalleerd. Stel uw thermische printer in volgens de instructies van de handleiding van de printer.
 • Als de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt, klikt u op Annuleren en installeert u de software niet.
 • Zie hieronder voor instructies voor het gebruik van de UPS printer app.

Terug naar boven

Stuurprogramma voor de UPS Thermal Printer downloaden

TOOL DOWNLOADEN
BESTANDSNAAMTYPE BESTANDGROOTTE BESTANDDOWNLOADEN
Zebra
File Format:
File Size:11.3MB
Download:
11.3MB
Bixolon voor Windows
File Format:
File Size:8MB
Download:
8MB
Bixolon voor Mac
File Format:
File Size:3.6MB
Download:
3.6MB
Terug naar boven

Uw thermische printer op een Mac installeren

De applet voor UPS thermische printers is geschikt voor afdrukken op een thermische printer vanaf uw Mac, met de volgende voorwaarden:

Installatie MAC thermische printer

 • Sluit uw thermische printer aan op uw MAC met behulp van de USB-kabel
  • Zet uw thermische printer aan, zodat het lampje aan de bovenkant groen blijft branden
 • Download het installatiepakket van UPS voor thermische printers via deze link
 • Dubbelklik op het UPS Thermal Printing-3.0.0.dmg-pakket
  • Sleep de UPS Thermal Printing.app naar de map met toepassingen
 • Open de Launch Pad (Beginscherm) en klik op de UPS Thermal Printing.app om de toepassing uit te voeren

Het kan zijn dat de veiligheidsinstellingen van MAC bijgewerkt moeten worden, zodat de toepassing niet wordt afgewezen. Om dit probleem op te lossen:

 • Open System Preferences (Systeemvoorkeuren)
 • Open Security & Privacy (Veiligheid en privacy)
  • Selecteer het tabblad General (Algemeen)
  • Onderaan verschijnt de geblokkeerde toepassing
  • Selecteer ‘Anywhere’ ('Overal')
 • Klik op Approve (Goedkeuren), Allow (Toestaan) of Run (Uitvoeren) wanneer dat op uw scherm verschijnt

Het kan zijn dat de interface voor de CUPS MAC-printerconfiguratie niet wordt geladen. Om de interface handmatig te laden, opent u een willekeurige browser en typt u localhost:631 in de adresbalk: 

 • De standaardbrowser met de interface voor de MAC CUPS-printerinstallatie wordt geopend
  • Bekijk de geïnstalleerde printers
  • Klik op het tabblad Administration (Beheer)
  • Klik op de knop Add Printer (Printer toevoegen)
  • Selecteer uw thermische printer in het gedeelte Local Printers (Lokale printers)
  • Klik op de knop Continue (Doorgaan)
  • Verwijder de eventueel vooraf ingevulde inhoud en vul de velden in.
  • Voer de 'Naam' van de printer in
   • Bijvoorbeeld 'ZP450'
  • Voer de beschrijving in
   • Voorbeeld 'Thermische printer'
  • Voer de locatie in
   • Voorbeeld 'Office, Mac1'
   • Naam van de documentlocatie voor toekomstige raadpleging.
  • Klik nogmaals op Continue (Doorgaan) op het volgende scherm
  • Klik op de knop Select Another Make/Manufacturer (Selecteer een ander model/andere fabrikant)
  • Ga door naar de volgende stap
  • Selecteer Raw als de Make (het Model)
  • Klik op Continue (Doorgaan)
  • Selecteer Raw Queue(en) als de Make (het Model)
  • Klik op Add Printer (Printer toevoegen)
  • Selecteer Set Default Options (Standaardopties instellen)
  • De volgende mededeling verschijnt op het scherm: "the printer default options have been set successfully" (de standaardopties voor de printer zijn met succes ingesteld)
  • Volg dan de onderstaande instructies op om de klasse toe te voegen

Instructies om de klasse toe te voegen

 • Klik op het tabblad Administration (Beheer)
 • Klik op de knop Add Class (Klasse toevoegen)
 • Verwijder de eventueel vooraf ingevulde inhoud en vul de velden in.
 • Voer een 'Naam' in voor de klasse. (Voer niet de naam van de PRINTER in. De naam voor de PRINTER en KLASSE zijn hoofdlettergevoelig.)
  • Bijvoorbeeld: ZebraKlasse
 • Voer een 'Beschrijving' in van de KLASSE.
  • Bijvoorbeeld: Zebra printerklasse

Opmerking: Gebruik NIET de woorden Eltron of UPS in de Velden 'Naam' of 'Beschrijving'.

 • Voer een 'Locatie' in voor de KLASSE.

We raden aan om hiervoor dezelfde naam in te voeren als voor de naam van de Locatie van de PRINTER.

  • Bijvoorbeeld: Mac1
 • Selecteer de printer in de ledenlijst.
 • Klik op de knop Add Class (Klasse toevoegen).
 • Een bevestigingsvenster zal kort verschijnen, gevolgd door het venster "Beheer".

Instellen dat er moet worden ingelogd om de thermische printertoepassing van UPS op te starten

 • Selecteer System Preferences (Systeemvoorkeuren) in het Apple-menu
 • Selecteer Users & Groups (Gebruikers en groepen) en selecteer het tabblad Login Items (Items voor inloggen)
 • Klik op het '+' symbool om een toepassing toe te voegen
 • Selecteer de UPS Thermal Printing.app en klik op Add (Toevoegen)

OPMERKING: zodra de toepassing is toegevoegd, kunt u dit venster sluiten

De UPS Thermal Printing.app in Chrome, Firefox en Opera gebruiken

 • Log in bij ups.com
 • Druk een thermisch etiket af

De UPS Thermal Printing.app in Safari gebruiken

 • Log in bij ups.com
 • Probeer een thermisch etiket af te drukken
  • Als het bericht Missing Plugin (Ontbrekende invoegtoepassing) verschijnt
   • Klik op Missing Plugin (Ontbrekende invoegtoepassing)
   • Klik op More Info (Meer info) om de Java Download for OS X (Java-download voor OS X) te bekijken
   • Klik op Agree and Start Free Download (Akkoord en beginnen met gratis downloaden)
   • Selecteer het bestand jre.dmg en installeer Java

Voorkeuren instellen in Safari

 • Selecteer Preferences (Voorkeuren) in het Safari-menu
 • Selecteer Websites in de menubalk
 • Selecteer Java in het Plugin-gedeelte (Invoegtoepassingen) op de navigatiebalk aan de linkerzijde
 • Selecteer ups.com in het venster Configured Websites (Geconfigureerde websites) aan de rechterkant
 • Houd de toets Option (Optie) ingedrukt en klik op de pijl van het vervolgkeuzemenu naast ups.com
 • Vink Run in Safe Mode (In veilige modus uitvoeren) uit
  • Als het bericht Trust ups.com to run 'Java' (ups.com vertrouwen om Java uit te voeren) verschijnt, selecteert u Trust (Vertrouwen)
  • Als er, na het afdrukken van een etiket, een pop-upbericht over veiligheidsrisico's verschijnt, vinkt u het vakje aan om de Terms and Conditions (Algemene voorwaarden) te accepteren en selecteert u Run (Uitvoeren)
Terug naar boven

Afdrukken met de applet voor UPS thermische printers

De applet voor UPS thermische printers is geschikt om af te drukken op elke ondersteunde thermische printer, vanaf elke browser of elk besturingssysteem. Om de applet te gebruiken, moet u versie 7 van Java op uw pc hebben. Ga na welke versie u hebt op http://www.java.com.

Thermische printers voor UPS Internetverzending


Ga als volgt te werk om de applet voor UPS thermische printers te installeren:VensterActie
Digitale handtekeningKlik op "Inhoud van deze uitgever altijd vertrouwen"
Java uitbreidingKlik op Inschakelen
VeiligheidKlik op Inschakelen en daarna op Start

De applet voor UPS thermische printers gebruiken

 • Installeer de driver voor UPS thermische printers met behulp van de stappen die eerder op deze pagina werden gegeven
 • Log in bij ups.com.
 • Ga met de muis over het tabblad Verzenden, boven aan de pagina en selecteer Voorkeuren instellen in het keuzemenu
  Opmerking: Als u een CampusShip-gebruiker bent, klikt u op de knop Mijn instellingen en selecteert u Verzendvoorkeuren bewerken
 • Selecteer Bekijken/bewerken in de sectie Afdrukvoorkeuren
 • Vink de vakjes aan bij thermische etiketten:
  • Gebruik mijn thermische printer om etiketten af te drukken
  • Gebruik mijn UPS thermische printer om ontvangstbewijzen af te drukken
 • Klik op Print a Sample Label (Een voorbeeldetiket afdrukken)
  Het venster verschijnt met: Do you want to run this application? (Wilt u deze applicatie starten?)
 • Vink het vakje aan bij: Do not show this again for apps from the publisher and language above. (Niet meer weergeven voor apps van de uitgever en de bovenstaande taal.)
 • Klik op Run (Uitvoeren)
 • Het venster verschijnt met: Allow access to the following application form (Toegang tot het volgende aanvraagformulier verlenen). Vink het vakje aan bij: Do not show this again for this app and website (Niet meer weergeven voor deze app en website). Klik op OK.
 • Het venster verschijnt met: Applet has requested access to the printer (Applet vraagt om toegang tot printer). Vink het vakje aan bij: Always allow this applet to access the printer (Altijd toegang tot de printer verlenen aan deze applet). Klik op OK.
 • Wacht een momentje totdat de printerselectie verschijnt in het venster: Print Label (Etiket afdrukken). Selecteer uw printernaam. Het etiket wordt afgedrukt.

De eerste keer dat u een etiket afdrukt, kunt u een of meer van de volgende vensters te zien krijgen. Voer de actie in de onderstaande tabel uit:


Problemen oplossen:

 • Als u geen pop-upvenster met het etiket ziet, dient u te controleren of uw browser de pop-ups van ups.com toestaat.
 • Als u niet over versie 7 van Java beschikt, zal het etiket niet afgedrukt worden. Ga naar www.java.com om een actuele versie van Java te installeren.
 • Als u de correcte versie van Java hebt, kunt u de tijdelijke internetbestanden van uw browser wissen en het opnieuw proberen.

Terug naar boven

UPS Thermal Printing met Google Chrome (versies 45 en verder) en sommige andere browsers.

Probeer de volgende alternatieve methodes wanneer u een boodschap krijgt dat deze functie niet mogelijk is met uw browser:

Windows gebruikers: Download de installer (link hieronder), deze zal de UPS Thermal Printer App in de Startup folder plaatsen zodat deze automatisch verschijnt wanneer u uw computer herstart.

Download installerOpen de link in een nieuw venster

Terug naar boven

Support

Don't see what you're looking for? Get information about other services and tools.

Go to Support Home

Order Supplies