Direct naar hoofdinhoud

Verboden artikelen voor import

Verboden artikelen

De volgende artikelen worden door ons niet vervoerd:

 • Alcoholische dranken
 • Dierenhuiden (niet van huisdieren)
 • Artikelen van ongewoon hoge waarde (bijv. kunstwerken, antiek, edelstenen, goud en zilver)
 • Gevaarlijke goederen en stoffen
 • Vuurwapens
 • Bont
 • Ivoor en ivoorproducten
 • Levende dieren
 • Geld en waardepapieren
 • Bederfelijke waar
 • Persoonlijke artikelen (behalve naar de Verenigde Staten)
 • Planten
 • Pornografisch materiaal
 • Zaden
 • Postzegels van bijzondere waarde
 • Tabak en tabaksproducten
 • Niet-begeleide bagage

In bepaalde andere landen zijn er nog meer artikelen die verboden zijn voor verzending of waarvoor beperkingen gelden. Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om zich te houden aan de geldende, toepasselijke wet- en regelgeving in alle landen in kwestie. De verzender wordt geadviseerd de lijst van verboden artikelen voor export van elk land te raadplegen.

UPS behoudt zich het recht voor om het vervoer te weigeren of op te schorten van enig pakket waarvoor geen gedetailleerde contactgegevens voor de verzender en de ontvanger zijn opgegeven, alsmede van goederen die, naar onze mening, niet geschikt zijn voor transport of niet zodanig zijn beschreven, geclassificeerd, of verpakt en geëtiketteerd dat ze geschikt zijn voor transport en vergezeld gaan van de vereiste documentatie.

UPS vervoert geen goederen die verboden zijn krachtens enige wet of regel van enige federale of plaatselijke overheid in het land van herkomst of bestemming, of die een inbreuk vormen op enige toepasselijke import-, export- of andere wet, die de veiligheid van onze werknemers, agenten, contractanten of vervoersmiddelen in gevaar brengen, die, naar onze mening, andere goederen of uitrusting kan vervuilen, besmetten of anderszins beschadigen of die vanuit economisch of operationeel oogpunt onpraktisch zijn voor vervoer.

Via UPS verboden artikelen verzenden op contractbasis:

Bepaalde artikelen die wij aanmerken als "verboden", worden door UPS wel op contractbasis geaccepteerd voor verzenders met een geregeld volume en de mogelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Niet alle goederen kunnen naar alle landen worden verzonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de UPS-klantendienst.

Contact opnemen met UPS