van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Vereisten wijn exporteren of importeren met UPS

Alcoholische dranken verzenden.

UPS biedt verzendservices voor alcoholische dranken aan voor goedgekeurde klanten. Klik op de onderstaande koppelingen voor meer informatie over onze service.

Belangrijke updates

Van kracht op 17 april 2017

In het kader van het 'International Special Commodities'-programma (ISC) voegt UPS nieuwe internationale bestemmingen toe voor het verzenden van wijn en andere specifieke soorten alcoholische dranken.

UPS verstrekt de ISC-service in overeenstemming met de UPS-handleiding voor het internationaal verzenden van alcohol. UPS behoudt zich het recht voor om alle vereisten inzake het internationaal verzenden van wijn en/of alcohol en/of de UPS-handleiding voor het internationaal verzenden van alcohol te allen tijde unilateraal te wijzigen of aan te passen, en dit zonder voorafgaande goedkeuring en voor om het even welke reden, inclusief om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. De geldende versies van dergelijke aanpassingen en de UPS-handleiding voor het internationaal verzenden van alcohol zijn op deze pagina terug te vinden. De consument draagt de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van, en te blijven voldoen aan, eventuele wijzigingen die zo nu en dan worden aangebracht aan de documentatie, etiketten, verpakkingen of andere vereisten of beperkingen die in de UPS-handleiding voor het internationaal verzenden van alcohol staan vermeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om alle geldende internationale wetten en reglementen te kennen en na te leven.

UPS-handleiding voor het verzenden van alcohol bekijken

Wie mag alcoholische dranken verzenden?

Wie mag alcoholische dranken verzenden via UPS-services?

UPS biedt de verzending van alcoholische dranken (wijn, bier, schuimwijn, sterke drank) uitsluitend aan op contractbasis. Voor zendingen die alcoholische dranken bevatten, moeten verzenders een goedgekeurde UPS-overeenkomst voor het vervoer van alcohol ondertekenen en sluiten, voor zover van toepassing. Ook moeten ze over een vergunning beschikken en bevoegd zijn om krachtens de geldende wetgeving alcohol te verkopen te en verzenden. 

Terug naar boven

UPS-vereisten

Wat zijn de vereisten om alcoholische dranken te verzenden met UPS?

Uitsluitend contractservice  
Alle verzenders die alcoholische dranken willen verzenden, moeten de IDG-verzendaddendum inzake alcohol ondertekenen. UPS AANVAARDT GEEN ZENDINGEN VAN WIJN NAMENS VERZENDERS DIE GEEN VAN BEIDE OVEREENKOMSTEN HEBBEN GESLOTEN.

Vereisten inzake verzendoplossingen

Alle zendingen van wijn moet worden verwerkt voor zending met een UPS compatibele verzendoplossing, zoals WorldShip of CampusShip of een goedgekeurd extern leverancierssysteem.

Pakketvoorbereiding

Verpakkingsvereisten

Alle UPS-zendingen moeten aan de UPS-verpakkingsvereisten voor wijn voldoen.  UPS accepteert gevormd polystyreenschuim (EPS), gevouwen trays van golfkarton of gevormde vezelplaten trays als intern verpakkingsmateriaal.  Elk component van de verpakking houdt de flessen in het midden en weg van de zijkanten van de verzendcontainer.  Voor de externe verpakking zijn stevige containers van golfkarton vereist.  U kunt contact opnemen met een verkoopvertegenwoordiger van UPS voor gecertificeerde wijnverpakkingen van UPS

Afleveringsbevestiging - Met handtekening van meerderjarige

Voor alle wijnzendingen is de UPS-service Afleveringsbevestiging - Met handtekening van meerderjarige verplicht. 

Zie wat de meerwaarde is van Quantum View Notify voor uw wijnzendingen aan particulieren waarvoor een Afleveringsbevestiging - Met handtekening van meerderjarige nodig is.

Terug naar boven

Quantum View Notify

  • UPS beveelt wijnverzenders aan Quantum View Notify® te gebruiken om een afleveringsbevestiging te ontvangen
  • Handtekening van meerderjarige vereist voor wijnzendingen.
  • UPS stuurt de ontvanger een bevestigingse-mail voor de zending waarin staat wanneer de wijnzending zal worden afgeleverd zodat er een volwassene van minstens 21 jaar oud aanwezig kan zijn om de aflevering af te ronden.

Quantum View Notify wordt zonder extra kosten aangeboden.

 

Terug naar boven