Direct naar hoofdinhoud

Batterijen of apparaten met batterijen verzenden

Nieuwe internationale regelgeving voor lithium batterijen

2016: De internationale regelgeving van toepassing op luchtvervoer van lithiumbatterijen is gewijzigd. De raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) heeft wijzigingen goedgekeurd aan de ICAO technische instructies voor lithium batterijen. De nieuwe regelgeving moet verplicht worden nageleefd vanaf 1 april 2016. Deze wijzigingen zijn van toepassing op :

 • Verbod voor lithium en ionbatterijen in burgerluchtvaart: alle zendingen van losse lithiumbatterijen zijn verboden als vracht voor burgerluchtvaart. Daarom moeten alle lithium en ionbatterijen voorzien zijn van het label Cargo Aircraft Only. Aangezien UPS gebruik maakt van passagiersvluchten voor sommige delen in het netwerk, zal deze wijziging beperkingen met zich meebrengen voor de beschikbaarheid van landen van herkomst en bestemming voor dergelijke zendingen met lithium en ionbatterijen. Deze beperking geldt niet voor lithium en ionbatterijen verpakt of in apparatuur.
 • Limieten op laadstatus: een limiet van 30% laadstatus (SOC) voor lithium-ioncellen en -batterijen, met inbegrip van Sectie II cellen en batterijen . Dit is niet van toepassing voor batterijen die samen met of in toestellen verpakt zijn.
 • Beperkingen op hoeveelheid pakketten: een verzender mag niet meer dan 1 pakket van Sectie II (alleen batterijen) per zending aanbieden.
 • Beperkingen op extra grote verpakkingen: extra grote verpakkingen mogen niet meer dan 1 pakket van Sectie II bevatten- 8 cellen of 2 batterijen - (enkel batterijen)
 • Gescheiden batterijpakketten: een verzender moet de zendingen met lithiumbatterijen (enkel batterijen) gescheiden van andere vracht aanbieden.


Deze wijzigingen worden in detail besproken in een geupdate rapport dat u kan terug vinden op de website van de International Air Transport Association (IATA): http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/lithium-battery-update.pdf.

2015: Internationale regelgeving voor luchttransport van lithium-metaal batterijen is gewijzigd. Naleving van deze nieuwe regelgeving is verplicht vanaf 1 januari 2015.

De regelgeving, gepubliceerd door de internationale luchtvaartorganisatie IATA, verbiedt het transport van lithium-metaalbatterijen (verzonden zonder apparatuur) op passagiersvliegtuigen. Naar aanleiding hiervan zal UPS het transport van dergelijke zendingen in zijn internationale gevaarlijke goederen-netwerk (IDG) beperken.

Internationale regelgeving voor lithium batterijenOpen de link in een nieuw venster

Terug naar boven

Pre-approval verzender lithium-metaalbatterijen

Vanaf 1 juli 2015 zullen alle bestaande en nieuwe klanten die lithium-metaal batterijen zonder apparatuur (UN3090) wensen te verzenden via UPS Air services, pre-approval moeten verkrijgen van UPS Airlines.

Deze vereiste is van toepassing op alle verzendingen met lithium-metaal batterijen, inclusief deze die beschouwd worden als licht gereguleerd (zoals kleine cellen of batterijen), alsook deze die volledig gereguleerd zijn. Volledig gereguleerde verzendingen zullen ook verzenddocumenten voor gevaarlijke goederen vereisen en een afzonderlijke UPS gevaarlijke goederen-overeenkomst.

Verzenders kunnen onmiddellijk beginnen met het verkrijgen van pre-approval. Gelieve onderstaand PDF-formulier te downloaden, in te vullen in het Engels en het te mailen naar dangerousgoods@ups.com. Na beoordeling van uw verzoek ontvangt uw bijkomende instructies in een e-mail van dangerousgoods@ups.com.

Download het formulier voor pre-approval (Alleen Engels)Open de link in een nieuw venster

Terug naar boven

Typen batterijen

Er is tegenwoordig een groot aantal verschillende batterijen/accu's beschikbaar en een aantal daarvan wordt voor transport beschouwd als gevaarlijke goederen. Deze mogen alleen worden verzonden in contractverzending binnen het goedgekeurde servicegebied voor gevaarlijke goederen van UPS.

Zuur-loodaccu's: Deze worden vaak gebruikt in rolstoelen, bepaalde continue spanningsbronnen voor computers en andere apparatuur. Deze accu's bevatten een uiterst bijtend zuur en kunnen bij kortsluiting brand veroorzaken.

 • Geteste, bewezen niet-lekkende accu's/batterijen mogen volgens de internationale regels worden vervoerd als niet-gevaarlijke materialen als ze niet lekken bij een hoge temperatuur wanneer de behuizing beschadigd is. Batterijen/accu's en verpakkingen zijn mogelijk voorzien van het opschrift "NONSPILLABLE" of "NONSPILLABLE BATTERY".


Lithiumbatterij: Er zijn twee soorten lithiumbatterijen: lithium-ion en lithium-metaal. Ze kunnen vlam vatten wanneer ze vallen, ingedrukt worden of bij kortsluiting. Deze batterijen zijn onderhevig aan speciale voorschriften. Lithium-ionbatterijen worden gebruikt voor mobiele telefoons en laptops. Lithium-metaalbatterijen worden gebruikt voor zaklampen, horloges en rekenmachines. Zendingen waarvoor documenten voor gevaarlijke goederen vereist zijn, worden alleen aangenomen van verzenders die een contract hebben binnen het UPS service-gebied gevaarlijke goederen. Bepaalde lithiumbatterijen zijn mogelijk niet geschikt voor de gevaarlijke goederenservice van UPS.

Lithium-ionbatterijen (links) en lithium-metaalbatterijen (rechts).

Andere batterijen: Hoewel droge-celbatterijen (bijvoorbeeld AA-, C-, D-batterijen) wellicht niet worden beschouwd als gevaarlijke materialen, kunnen alle batterijen brand veroorzaken door kortsluiting wanneer de batterijen en hun polen niet worden afgeschermd.

Terug naar boven

Bescherm batterijen en polen

Wanneer u batterijen vervoert, moet u de polen beschermen tegen kortsluiting door ze volledig te bedekken met een isolerend materiaal (bijvoorbeeld met isolatieband of door elke batterij afzonderlijk in een plastic zak te verpakken.

 • Kortsluiting kan brand veroorzaken.
 • Verpak de batterijen om ze te beschermen tegen beknelling of beschadiging en voorkom dat ze gaan schuiven tijdens de afhandeling.
 • Houd metalen objecten of andere materialen die kortsluiting kunnen veroorzaken aan de polen van batterijen altijd veilig uit de buurt van batterijen - bijvoorbeeld door een afzonderlijke binnenverpakking te gebruiken voor de batterijen.

Terug naar boven

Brandpreventie

Apparaten voorzien van batterijen mogen niet inschakelen tijdens het transport. Bescherm schakelaars die per ongeluk geactiveerd kunnen worden. Zelfs de meest eenvoudige apparaten zoals zaklantaarns of oplaadbare schroevendraaiers kunnen een gevaarlijk hoeveelheid warmte genereren wanneer ze per ongeluk worden ingeschakeld.

Terug naar boven

Ingenomen of gerecyclede batterijen

Verzend nooit ingenomen of gerecyclede batterijen als luchtvracht.

 • Internationale luchtvaartservices zijn onder meer UPS Express, UPS Worldwide Express Freight en UPS Expedited.
 • Andere luchtvaartservices zijn UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air® en  3 Day SelectSM.

Terug naar boven

Elektronische items voor reparatie

Als het gaat om apparatuur die voor reparatie verzonden wordt, zoals computers en mobiele telefoons of andere toestellen die op batterijen werken, en het risico bestaat dat het toestel oververhit geraakt, dan hoort dit zonder batterijen verzonden te worden.

Terug naar boven