Privacybeleid

Vanaf: 4 maart 2016

United Parcel Service, Inc. en onze dochtermaatschappijen en filialen (samen "UPS") respecteren uw bezorgdheid inzake privacy. Dit Privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die we over klanten verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze delen. Het beleid beschrijft ook de maatregelen die we nemen om persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast vertellen we u hoe u ons kunt verzoeken om (i) kennis te nemen van de persoonsgegevens die we over u bezitten of om ze te wijzigen, (ii) uw eerder verstrekte toestemming in te trekken, (iii) u niet langer bepaalde berichten te sturen en (iv) uw vragen aangaande onze privacypraktijken te beantwoorden. Dit beleid is niet van toepassing op de UPS Store of andere winkels. Dit beleid is niet van toepassing op een dochtermaatschappij of filiaal van United Parcel Service, Inc., dat zijn eigen privacybeleid heeft, waaronder The UPS Store of iedere andere detail locatie.

Onze privacypraktijken kunnen verschillen per land of regio waarin we werkzaam zijn, zodat we de lokale praktijken volgen en voldoen aan de wettelijke vereisten.

U kan bepaalde landspecifieke informatie zien door de link Addendum hieronder te selecteren.

Klik op één van de onderstaande links om naar het gewenste onderdeel te gaan:

Gegevens die we verzamelen


We kunnen persoonsgegevens over consumenten verzamelen (zoals naam, contactgegevens en betalingsgegevens) met betrekking tot diverse activiteiten, zoals (i) het gebruik van UPS websites en applicaties, (ii) verzendingsactiviteiten, inclusief het leveren en afhalen van verzendingen, (iii) verzoeken om verzendingen te traceren of vragen te beantwoorden, (iv) evenementen waaraan we deelnemen en (v) promoties en andere aanbiedingen.

De soorten gegevens die we verzamelen omvatten:

 • Individuele en zakelijke contactgegevens (zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres, e-mailadres en telefoon- of faxnummer)
 • Verzendgegevens (zoals (i) contactgegevens voor verzending, zoals de naam van de verzender en geadresseerde en/of buuradressen (Voor de UPS optie "achterlaten bij de buren") naam, fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummer, (ii) handtekening voor bewijs van levering, (iii) UPS-accountnummer en (iv) gegevens waarmee we toegang hebben tot locaties waar we diensten leveren) en gegevens die ons werden gegeven m.b.t. de inhoud van bepaalde verzendingen, maar slechts in die mate dat de inhoud aan een bepaalde persoon kan worden gekoppeld
 • Gegevens waarmee we de identiteit van een individu kunnen nagaan
 • Namen, e-mailadressen en telefoonnummers van anderen naar wie we informatie verzenden op verzoek
 • Gegevens verstrekt als antwoord op enquêtes
 • Gebruikersnaam, wachtwoord en andere legitimatiebewijzen gebruikt om toegang te krijgen tot UPS producten en diensten
 • Socialemediamiddelen, content en andere gegevens die op onze officiële socialemediapagina's of elders op internet worden geplaatst (zoals andere publieke locaties), en informatie (zoals e-mailadres en andere gegevens die u toestaat te delen) verzamelen wij via UPS-gerelateerde socialemedia-apps, tools, widgets en plug-ins (inclusief logindiensten van derden zoals "Login with Facebook")
 • De geografische locatie van uw mobiele apparaat als u bepaalde functies van onze apps gebruikt
 • Betalingsinformatie (waaronder gegevens over betaalkaarten of online betaaldiensten en factuuradres) en financiële informatie (zoals bankrekeningnummer)
 • Het fiscaal identificatienummer in het geval u om producten of diensten verzoekt waarvoor deze informatie is vereist of in verband met bepaalde promoties of sweepstakes
 • Andere persoonsgegevens die ons worden verstrekt om een product of dienst van UPS te verkrijgen


Wanneer we een verzending afhalen of leveren of andere diensten leveren, kunnen we fysieke locatiegegevens verzamelen. Deze omvatten bijvoorbeeld gegevens die de werkelijke locatie van een fysiek adres weergeven, door gebruik van informatie zoals GPS-gegevens, geocodes, informatie over lengte- en breedtegraad en afbeeldingen van de diverse locaties.

Daarnaast kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, onze apps gebruikt, of interactief bent met UPS-gerelateerde tools, widget of plug-ins door middel van onder meer cookies en webbakens. De gegevens die we op deze manier verzamelen omvatten het IP-adres, unieke apparaat-ID, de browsereigenschappen, toestel eigenschappen, het besturingssysteem, de voorkeurstaal, verwijzende URL's, informatie over de genomen acties en datum en tijdstip van de activiteit. Een "cookie" is een tekstbestand dat door websites naar de computer of een ander met het internet verbonden apparaat van een bezoeker wordt gestuurd om de browser van de bezoeker te identificeren of om gegevens of instellingen in de browser op te slaan. Een "webbaken", ook internettag, pixeltag of clear GIF genoemd, verbindt webpagina's of apps met webservers en kan worden gebruikt om informatie terug naar een webserver te sturen. Met deze automatische verzamelmethoden verkrijgen en bewaren we "zoekgeschiedenisgegevens", om ons gebruikspatronen te laten zien. We kunnen bepaalde gegevenselementen die we op automatische wijze hebben verzameld, zoals gegevens omtrent uw browser, koppelen aan andere gegevens die we over u hebben verkregen, zodat we bijvoorbeeld weten of u een e-mail hebt geopend die we u hebben gestuurd. We kunnen ook analyses van derden gebruiken die informatie verzamelen over bezoekersverkeer op onze websites of apps. Uw browser kan u vertellen hoe u kunt worden bericht wanneer u bepaalde soorten cookies krijgt of hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Zonder cookies is het echter mogelijk dat u niet alle functies op onze websites of apps kunt gebruiken. Zowel wij als anderen (zoals onze reclamenetwerken) kunnen persoonsgegevens verzamelen over de online activiteiten van onze bezoekers, door de tijd heen en op websites van derden, tijdens gebruik van onze websites en apps.

De providers van apps, tools, widgets en plug-ins van derden op onze websites en apps, zoals Facebook "Vind ik leuk" knoppen, kunnen eveneens geautomatiseerde middelen gebruiken om gegevens te verzamelen betreffende uw interacties met deze functies. Deze informatie is afhankelijk van het privacybeleid en mededelingen van deze providers.

Terug naar boven

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken


We kunnen de verzamelde gegevens gebruiken om:

 • Verzendingen af te halen, te leveren en te traceren
 • Producten en diensten aan te bieden die u wenst (zoals logistiek, beheer van de toevoerketen, in- en uitklaring bij douanediensten, makelarijdiensten en financiële diensten)
 • Betalingen te verwerken en innen
 • Ondersteuning te geven aan klanten en te antwoorden op en met u te communiceren over uw verzoeken, vragen en opmerkingen
 • Uw UPS-account aan te maken en te beheren (inclusief uw online account op UPS.com en de diverse functies zoals het adresboek en de UPS Billing Center)
 • U producten en diensten aan te bieden die u kunnen interesseren
 • Met u in contact te treden en uw deelname te beheren in speciale evenementen, programma's, onderzoeken, wedstrijden, sweepstakes en andere aanbiedingen of promoties Om te zorgen dat u berichten kunt plaatsen op onze blogs en in verbinding kunt staan met UPS via sociale media
 • Informatie te sturen naar uw contacten indien u ons daarom vraagt
 • Claims te verwerken die we krijgen in verband met onze diensten
 • Onze zakelijke activiteiten te beheren, evalueren en verbeteren (inclusief de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; communicatiebeheer; de doeltreffendheid van onze verkoop, marketing en reclamedoeleinden; onze producten, diensten, websites en apps analyseren en verbeteren; en de uitvoering van de boekhouding, audits, facturering, gelijktrekking en inning van facturen)
 • Gegevensanalyses uit te voeren (inclusief markt- en consumentenonderzoek, trendanalyse, financiële analyse en het anoniem maken van persoonsgegevens)
 • Bescherming te bieden tegen fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aanspraken en deze te identificeren en te voorkomen
 • Toepasselijke wettelijke vereisten en onze eigen beleidsregels na te leven


Daarnaast gebruiken we de gegevens die we online hebben verzameld met cookies, webbakens en andere automatische middelen voor doeleinden zoals (i) het op maat maken van het bezoek van onze gebruikers aan onze websites en apps, (ii) het aanbieden van inhoud (inclusief reclame) afgestemd op de interesses van onze gebruikers en de manier waarop onze gebruikers op onze websites en apps surfen en (iii) onze zakelijke activiteiten beheren. We kunnen automatisch verzamelde gegevens aanvullen met gegevens omtrent uw locatie (zoals uw ZIP of postcode) om u informatie aan te bieden die u kan interesseren. We gebruiken deze gegevens ook om technische en dienstverleningsproblemen vast te stellen, onze websites en apps te beheren, gebruikers van onze websites en apps te identificeren en demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. We gebruiken zoekgeschiedenisgegevens om gebruikspatronen vast te stellen en hoe we onze websites en apps kunnen aanpassen, zodat ze beter beantwoorden aan de behoeften van onze gebruikers. Onze websites en apps zijn niet bedoeld om te reageren op "do not track"-verzoeken van browsers.

We kunnen de over u verzamelde gegevens ook op andere manieren gebruiken, waarover u specifiek zal worden ingelicht op het moment dat de gegevens worden verzameld.

Terug naar boven

Op interesses gebaseerde reclame


Via onze websites en apps kunnen we gegevens verzamelen over uw online activiteiten, zodat we u reclame kunnen aanbieden over onze producten en diensten die afgestemd is op uw individuele interesses. Dit deel van ons Privacybeleid geeft informatie omtrent en legt uit hoe u uw keuzes kunt maken.

U kunt bepaalde reclame zien op andere websites, omdat we deelnemen aan reclamenetwerken. Via reclamenetwerken kunnen we met onze berichten gebruikers bereiken via demografische, op interesses gebaseerde en contextuele middelen. Deze netwerken traceren in de loop van de tijd uw online activiteiten door gegevens te verzamelen via automatische middelen, inclusief het gebruik van cookies, webserveroverzichten en webbakens. De netwerken gebruiken deze gegevens om u reclame aan te bieden die overeenstemt met uw individuele interesses. De gegevens die onze reclamenetwerken verzamelen omvatten informatie over uw bezoek aan websites die deelnemen in deze reclamenetwerken, zoals de pagina's of reclame die u bekijkt en de acties die u op websites onderneemt. Deze gegevensverzameling vindt plaats op zowel onze websites, als op websites van derden die deelnemen in de reclamenetwerken. Deze procedure stelt ons ook in staat om de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen te beoordelen. Klik hier om te weten te komen hoe u kunt afzien van deze op interesse gebaseerde reclame vanwege reclamenetwerken.

Terug naar boven

Gegevens die we delen


Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid. Om onze afhalings- en leveringsdiensten uit te voeren, delen we verzendinformatie met derden zoals expediteurs, geadresseerden, betalers en ontvangers. We delen persoonsgegevens ook met derden die namens ons diensten aanbieden volgens onze instructies. We geven deze derden geen toestemming om de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien nodig om diensten in onze naam uit te voeren of om wettelijke vereisten na te leven.

We kunnen de verzamelde persoonsgegevens ook delen met onze filialen, franchisehouders, doorverkopers en marketingpartners. Deze entiteiten, die hier "UPS Zakenpartners" genoemd worden, mogen deze gegevens gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven. We kunnen gegevens over fysieke locaties delen met onze UPS Zakenpartners en andere derden voor bijvoorbeeld het verbeteren van hun locatiegebonden diensten en het ontwikkelen van nauwkeurige en bijgewerkte kaarten. Daarnaast, zoals hieronder beschreven en tenzij u er bezwaar tegen heeft, kunnen we andere persoonsgegevens delen met derde partijen die geen UPS Zakenpartners zijn, voor de eigen doeleinden van die partijen, zoals het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren.

Gegevens verzameld via apps, tools, widgets en plug-ins van derden (zoals gegevens verkregen via logindiensten van derden of die gerelateerd zijn aan uw gebruik van een Facebook "Vind ik leuk"-knop) worden rechtstreeks verzameld door de providers van deze functies. Deze gegevens zijn afhankelijk van het privacybeleid van de providers van de functies, en UPS is niet verantwoordelijk voor de praktijken van gegevensverzameling van deze providers.

Een groot deel van onze klanten besteden alle of een groot deel van hun toevoerketens aan ons uit. Via onze expeditie- en logistieke bedrijven beheren we deze toevoerketens en richten ons op de optimalisatie van de toevoerketens, op het doorsturen van goederen en op internationale handel en op douanediensten voor onze klanten over de hele wereld (inclusief een breed scala aan vervoersoplossingen, zoals transport van goederen via lucht, over zee en over land). We bieden ook informatietechnologiesystemen en distributiefaciliteiten, aangepast aan de unieke toevoerketens van bepaalde industrieën zoals gezondheidszorg, technologiebedrijven en kleinhandelaren. In de loop van het aanbieden van verzendings- en logistieke diensten kunnen we persoonsgegevens over de klanten van onze klanten verkrijgen, gebruiken en openbaar maken. In deze omstandigheden verwerken we de gegevens gebaseerd op de overeenkomst met onze klant.

We kunnen ook gegevens over u openbaar maken (i) als de wet, regelgeving of juridische procedures (zoals een rechterlijk bevel of dagvaarding) ons daartoe verplichten, (ii) als antwoord op vragen van overheidsinstanties, zoals rechtshandhavingsautoriteiten, of (iii) wanneer we geloven dat openbaring nodig of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen in verband met een onderzoek naar een vermoedelijke of feitelijke illegale activiteit. We behouden ons het recht voor om uw gegevens waarover we beschikken over te dragen, in het geval dat we alle of een deel van onze zakelijke activiteiten of middelen verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of faillissement).

Terug naar boven

Uw opties


We bieden u bepaalde keuzes aangaande hoe we met u in contact treden en welke gegevens we over u verzamelen. U kan kiezen om niet langer commerciële e-mails te ontvangen van ons door op de link Uitschrijven in elke e-mail te klikken, de link Uitschrijven uit e-mail hieronder te kiezen, uw e-mailvoorkeurinstellingen te wijzigen of contact met ons opnemen zoals beschreven in de sectie "Hoe contact met ons opnemen" hieronder. U kunt ons ook vragen om u geen marketingberichten te sturen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven in "Ons contacteren" en we zullen uw verzoek respecteren. In lijn met de beschikbare keuzes in "Gegevens die we delen" , kunt u uw eerder verleende goedkeuring intrekken of u verzetten tegen het delen van bepaalde gegevens door hier te klikken. Daarnaast kunt u te allen tijde op wettelijke basis en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen vanaf dan uw voorkeuren toepassen.

Uitschrijven uit e-mail

Privacyvoorkeurencenter


Om meer te weten over hoe u zich kunt uitschrijven uit reclame gebaseerd o puw online interesses kunt u terecht op de opt-outpagina voor klanten op:

Bekijk de zelfregelende principes voor online gedrag i.v.m. reclame


Als u in de Amerikaanse staat Californië woont, kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens niet te delen met bepaalde van onze filialen en andere derden voor hun marketingdoeleinden. Stel ons op de hoogte van uw voorkeur door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven.

Terug naar boven

Toegang en correctie


Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, (i) kunt u een kopie krijgen van bepaalde persoonsgegevens die we over u bijhouden, deze bijwerken of onnauwkeurigheden in de gegevens verbeteren via uw My UPS-account op UPS.com, of (ii) heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden door contact met ons op te nemen, zoals beschreven in het onderdeel "Ons contacteren" van dit Privacybeleid. Om uw privacy te helpen beschermen en de beveiliging te verzekeren, zullen we stappen nemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang geven tot de gegevens. Mocht u daarnaast van mening zijn dat uw persoonsgegevens waarover wij beschikken onnauwkeurig zijn, dan heeft u, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, het recht om te verzoeken dat we de gegevens corrigeren of wijzigen door ons te contacteren, zoals hieronder beschreven.

Terug naar boven

Niet-UPS plaatsen en diensten


Voor uw gemak en informatie kunnen onze websites en apps links bevatten naar niet-USP-plaatsen die kunnen worden beheerd door bedrijven die niet aan UPS zijn verbonden. Deze bedrijven kunnen hun eigen privacybeleid of -berichten hebben. We raden u ten strengste aan deze te bekijken. Onze diensten kunnen ook aan u ter beschikking worden gesteld via platformen van derden (zoals providers van app stores) of via andere kanalen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van welke niet-UPS plaatsen of diensten dan ook.

Terug naar boven

Gegevensoverdracht


We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen doorsturen naar andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens als het land waarin u oorspronkelijk de gegevens verstrekte. Wanneer we uw gegevens doorsturen naar andere landen, zullen we die gegevens beschermen, zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij gebruiken contractuele beschermingen voor de overdracht van persoonsgegevens onder diverse jurisdicties (inclusief bijv. de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie).

Terug naar boven

Hoe we persoonsgegevens beschermen


We beschikken over administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om de door u geleverde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaring of gebruik. Hoewel we stappen nemen om de toegang tot onze faciliteiten en voertuigen te beperken voor onbevoegde personen, kunnen de gegevens op de buitenkant van een pakket of brief zichtbaar zijn voor anderen.

Terug naar boven

Wijzigingen aan ons Privacybeleid


Dit Privacybeleid kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt, om de wijzigingen in onze praktijken inzake de verwerking van persoonsgegevens weer te geven. We zullen een opvallend bericht plaatsen op onze websites om u in te lichten over elke belangrijke wijziging aan ons Privacybeleid en bovenaan het beleid vermelden wanneer het voor het laatst werd bijgewerkt.

Terug naar boven

Hoe kunt u ons bereiken?

Als u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring hebt, of als u wilt dat wij uw gegevens of voorkeuren aanpassen, gelieve ons via deze.

e-mail applicatie een bericht te sturen. U kunt ons ook schrijven via:

UPS Corporate Headquarters
T.a.v.: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Verenigde Staten

Als u zich in Europa bevindt, schrijf naar:

UPS Europe SA
T.a.v.: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
B-1200 Brussel

Terug naar boven

UPS: Privacybeleid - EER-bijlage


Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), gelden de volgende aanvullende EER-specifieke bepalingen bij onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor inwoners van de EER prevaleren de bepalingen van deze EER-bijlage boven tegenstrijdige bepalingen van het Privacybeleid.

Relevante gegevenscontroleur


Naast United Parcel Service, Inc., verzamelen onze dochterbedrijven en filialen gevestigd in de EER persoonsgegevens.

Gegevens die we verzamelen


Wij verwerken namen, e-mailadressen en telefoonnummers van andere personen naar wie wij informatie verzenden op verzoek en gaan er daarbij van uit dat de informatieverstrekker de informatie volgens de toepasselijke wetten ontvangen heeft. Als deze veronderstelling onjuist is, gelieve ons dan niet te verzoeken om namens u informatie naar derden te verzenden.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen wij eerst uw toestemming afzonderlijk bekomen alvorens op automatische wijze met behulp van cookies of vergelijkbare middelen gegevens te verzamelen. Om meer te weten te komen over de cookies en vergelijkbare middelen die we gebruiken, raadpleeg dan ons Cookiesbeleid.

Open de link in een nieuw venster


Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken


Als wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken (zoals beschreven in het Privacybeleid), kunt u gemakkelijk en kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden, op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld en op het ogenblik van de ontvangst van elke marketingcommunicatie. Wij zullen uw verzoek vervolgens inwilligen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

Toegang en Correctie


Behalve het recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens heeft u tevens het recht om uw gegevens te laten blokkeren of te laten verwijderen conform de toepasselijke wetgeving.

Terug naar boven