van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Verzendticket - FAQ

Wat is een verzendticket?

Met behulp van verzendtickets is het mogelijk onvolledige zendingen op te geven en de gegevens op te slaan zodat ze later kunnen worden verwerkt door uzelf of door iemand anders, afhankelijk van de machtigingen die door uw CampusShip-beheerder zijn toegekend. Nadat u een deel van de gegevens heeft opgegeven, slaat u die gegevens op en drukt u een verzendticket voor uw pakket af. Iemand die gemachtigd is, kan het aan het pakket gehechte verzendticket dan gebruiken om de opgeslagen zendingsgegevens weer op te roepen en het verzendetiket af te drukken om de zending te voltooien.

Terug naar boven

Hoe maak ik een verzendticket?

Als de CampusShip-beheerder u heeft gemachtigd om verzendtickets te maken, geeft u de zendingsgegevens op de de pagina Pakket Verzenden op dezelfde manier op als normaal. Als u alle gegevens heeft opgegeven die u voor een zending heeft, kunt u die gegevens opslaan en een verzendticket maken. Dit maakt het mogelijk dat de zending later wordt voltooid. Kies daartoe de link Verzendticket opslaan en afdrukken.

Wanneer het verzendticket is afgedrukt, hecht u het aan het pakket zodat het later kan worden verwerkt en de zending kan worden voltooid. U kunt ook een verzendticket maken op de pagina Aanvullende Verzendopties en de pagina Exportformulieren Selecteren (waar van toepassing).

Opmerking: De link Verzendticket is alleen beschikbaar voor diegenen aan wie door de beheerder de machtiging voor Verzendtickets is toegekend.

Terug naar boven

Hoe verwerk ik een verzendticket?

Om een verzendticket te verwerken, kiest u Verzendticket verwerken in het gebied aan de linkerkant. Vervolgens kunt u óf de streepjescode op het verzendticket scannen óf het verzendticket-ID typen. Kies daarna Indienen. U ziet alle zendingsgegevens die bij het verzendticket horen. Verstrek de ontbrekende zendingsgegevens.

Afhankelijk van de machtigingen die de beheerder aan u heeft toegekend, kunt u verschillende sets gegevens invullen:

  • Alle bevoegdheden: Als u deze machtiging heeft, kunt u alle zendingsgegevens wijzigen.
  • Alleen gewicht: Als u deze machtiging heeft, kunt u alleen het gewicht van de pakketten in de zending opgeven.


Ongeacht uw bevoegdheden, kunt u kiezen of u het verzendticket alleen wilt wijzigen (met de optie Bijwerken) of dat u de zending wilt voltooien en de verzendetiketten afdrukken (met Nu verzenden). Als u kiest voor het wijzigen van het ticket, worden de nieuwe gegevens opgeslagen maar wordt er geen verzendetiket afgedrukt. Als u Nu verzenden kiest, wordt de zending voltooid en kunt u de verzendetiketten afdrukken. Met deze optie wordt het verzendticket tevens verwijderd uit de Verzendticketgeschiedenis.

Terug naar boven

Hoe kan ik de status van een verzendticket controleren?

Om een lijst op te roepen van de verzendtickets die u heeft gemaakt, kiest u Verzendtickets bekijken in het gebied aan de linkerkant. Opmerking: U kunt alleen een lijst van verzendtickets oproepen als de CampusShip-beheerder u de machtiging voor het maken van verzendtickets heeft verleend. Op de pagina Verzendticketgeschiedenis worden alle verzendtickets afgebeeld die u heeft gemaakt en die nog niet zijn verwerkt. Als een verzendticket eenmaal is verwerkt en er dus een zending is ontstaan, wordt dat ticket niet meer afgebeeld in de Verzendticketgeschiedenis. Bovendien worden de verzendtickets na 30 dagen van deze pagina verwijderd.

U kunt de zendingsgegevens voor elk verzendticket bekijken en wijzigen (kies Bekijken/Wijzigen) of één of meer verzendtickets in hun geheel wissen (kies Wissen). U kunt ook Zending herhalen kiezen; daarmee wordt er een nieuwe zending gemaakt met dezelfde gegevens. Als het nodig is het feitelijke verzendticket van een bepaalde zending opnieuw af te drukken (bijvoorbeeld omdat het origineel beschadigd is geraakt of verloren is gegaan), selecteert u het desbetreffende ticket en kiest u Tickets opnieuw afdrukken.

Terug naar boven

Kan ik exportdocumenten toevoegen aan mijn verzendticket?

Ja, als er exportdocumenten vereist zijn, kunt u die zonder meer toevoegen aan uw verzendticket. Maak de vereiste documenten eenvoudig binnen het proces Pakket Verzenden en kies Verzendticket opslaan en afdrukken. Denk er echter aan dat, indien het nodig is om de exportdocumenten aan te passen wanneer het verzendticket wordt verwerkt, alleen iemand met volledige bevoegdheden voor verzendtickets de wijzigingen kan aanbrengen.

Terug naar boven