van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Verzendvoorkeuren instellen in UPS CampusShip®

Dankzij het gebruik van adresboeken, vooraf ingestelde verzendservices en verpakkingsgegevens uit uw verzendvoorkeuren is UPS CampusShip ideaal voor het efficiënt en eenvoudig verzenden van pakketten.

Verzendopties

De module Verzendopties bevat twee keuzelijsten: een voor de verzendservice en een voor het type pakket.

Opmerking: Bepaalde services en functies van UPS CampusShip moeten worden toegewezen door uw UPS CampusShip beheerder. Om contact op te nemen met uw beheerder selecteert u de knop Beheerder opzoeken (indien beschikbaar) of Bedrijfsondersteuning onderaan de pagina Zending maken. Meer informatie vindt u in het gedeelte Middelen op UPS.com.

Service: Als u een voorkeur voor een UPS Verzendservice instelt, is dat de standaardkeuze in de keuzelijst Verzendservice op de pagina Zending maken. De vooraf ingestelde service kan bij het opgeven van een zending naar believen worden gewijzigd.

Verpakking: Als er een voorkeur voor de Verpakking is ingesteld, is die voorkeur de standaardkeuze in de keuzelijst Verpakking op de pagina Zending maken. Bepaalde verpakkingstypes zijn mogelijk niet geldig voor de gekozen service.

Om gewijzigde voorkeuren voor Service of Verpakking op te slaan, kiest u Bijwerken. Meer informatie over verpakkingen vindt u in de sectie Verpakking van deze gids.

Terug naar boven

Opties voor referentiewaarden

In de sectie Referentiewaarden kunt u referentienummers opgeven die standaard worden afgebeeld wanneer er een verzendformulier wordt geopend. Daar kunt u de waarden behouden of ze overschrijven.

Referentienummers worden gebruikt om bijvoorbeeld inkoopordernummers, factuurnummers etc. aan te geven. Referentienummers hebben een waarde (letters, cijfers of alfanumeriek) en een beschrijving.

Beheerders kunnen referentienummers definiëren of importeren en ze opslaan in lijsten. Dit maakt het mogelijk dat verzenders binnen het bedrijf referentienummers selecteren in lijsten met bekende waarden. Om de lijsten te doorzoeken en een specifieke referentiewaarde te selecteren, kiest u Zoeken naast een referentienummerveld.

Om de gewijzigde voorkeuren voor referentienummers op te slaan, kiest u Bijwerken.

Terug naar boven

Opties voor de betalingsmethode

In de sectie Betalingsmethode kunt u opgeven welke betalingsmethode er standaard wordt afgebeeld wanneer u zendingen opgeeft. Voor de standaard betalingsmethode kunt u kiezen uit een UPS klantennummer geassocieerd aan uw verzendlocatie of een betaalkaart (debetkaart of creditcard, indien van toepassing).

Om gewijzigde betaalvoorkeuren op te slaan, kiest u Bijwerken.

Opmerking: Welke betalingsopties er voor u beschikbaar zijn, wordt ingesteld door de bedrijfsbeheerder. Meer informatie over betalingsmethoden vindt u in het gedeelte Betalingsmethoden van deze gids.

Terug naar boven

Opties voor de verzendgeschiedenis

De module Verzendgeschiedenis bepaalt hoe de overzichtgegevens van vorige zendingen worden weergegeven.

Om andere velden te kiezen voor de kolommen in de tabel doet u het volgende:

 1. Maak het keuzevakje in Standaardinstellingen geschiedenistabel gebruiken leeg.
 2. Om het aantal weergegeven dagen te wijzigen, selecteert u 1 dag, 7 dagen, 30 dagen of aangepast datumbereik in de keuzelijst.

  Om andere informatie weer te geven, selecteert u een keuzelijst Weergave wijzigen voor de betreffende kolom. Geef aan welk veld er in elk van de kolommen van de tabel moet worden weergegeven. Controleer of hetzelfde veld niet voor meerdere kolommen is gekozen.

  Om aan te geven hoe de kolommen van de tabel gesorteerd moeten worden, selecteert u een van de kolommen in de keuzelijst Tabel Sorteren Op. U kunt de tabelinhoud in stijgende of dalende volgorde weergeven door op de overeenkomstige knop te klikken.


Om de standaardinstellingen van de kolommen te herstellen, selecteert u het keuzevakje Standaardinstellingen geschiedenistabel gebruiken. Dit herstelt de oorspronkelijke instellingen van de pagina UPS CampusShip Verzendgeschiedenis wanneer u de weergave-instellingen van de kolommen hebt gewijzigd en de standaardkolommen en -volgorde wilt herstellen.

Om gewijzigde voorkeuren van de verzendgeschiedenis op te slaan, kiest u Bijwerken.

Terug naar boven

Opties voor afhalen, afdrukken en adresboek

Met de module UPS Afhaaltijden kunt u aangeven op welke tijd de pakketten, waarvoor u een afhaalopdracht opgeeft, standaard gereed zijn om te worden afgehaald. Tevens kunt u aangeven wat het laatste tijdstip is waarop de pakketten nog kunnen worden afgehaald.

De module Afdrukvoorkeuren maakt het mogelijk de standaardinstellingen aan te geven voor het afdrukken van etiketten en ontvangstbewijzen als onderdeel van het aanmelden van zendingen.

 • Selecteer Ontvangstbewijs afdrukken om te zorgen dat het ontvangstbewijs beschikbaar is voor het afdrukken op het moment dat u een zending voltooit.
 • Selecteer de vakjes voor de thermische printer als u wilt dat de etiketten en ontvangstbewijzen worden afgedrukt door uw UPS Thermal Printer in plaats van door een laserprinter. Opmerking: Deze optie werkt alleen als er een UPS Thermal Printer geïnstalleerd is. Om een UPS Thermal Printer te installeren, kiest u de link voor het downloaden van de printerstuurprogramma's.
 • Als u een printer (thermisch of laser) wilt testen, kiest u Een voorbeeldetiket afdrukken.

Met de module Adresboek kunt u een voorkeur aangeven om tijdens het aanmelden van zendingen in UPS CampusShip, nieuwe adressen automatisch op te slaan in het UPS Adresboek.

Om uw gewijzigde voorkeuren op te slaan, kiest u Bijwerken.

Terug naar boven