van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over exportdocumenten

Welk soort factuur moet ik verstrekken bij internationale zendingen?

Voor alle zendingen die goederen ("niet-documenten") bevatten is een handelsfactuur vereist.

Voor alle niet-documentzendingen zijn er drie kopieën vereist van de handelsfactuur (of de pro-formafactuur, als er geen handelsfactuur beschikbaar is). Voor deze facturen mag privé- of bedrijfsbriefpapier worden gebruikt, zolang dit maar alle vereiste verzendgegevens bevat die op uw factuur staan.

Opmerking: UPS Connect maakt de exportdocumenten automatisch aan.

De handelsfactuur dient de volgende gegevens te bevatten:

 • Naam en adres van de verzender (verkoper) zoals vermeld op het adresetiket, inclusief de contactpersoon en het telefoonnummer
 • Naam en adres van de ontvanger (bestemmeling), inclusief het land van bestemming en de postcode, zoals vermeld op het adresetiket. Voor een stipte aflevering is het tevens belangrijk dat een contactpersoon en een telefoonnummer worden vermeld.
 • Factuurdatum
 • Inkooporder- of factuurnummer, indien van toepassing
 • Naam en adres van de koper (importeur) indien dit niet dezelfde is als de geadresseerde, inclusief contactpersoon en telefoonnummer
 • Volledige beschrijving van elk verzonden item
 • Informatie over het materiaal en het gebruiksdoel van het item (gebruik douanecodes van het geharmoniseerde systeem, als u deze kent)
 • Land van herkomst. Waar is het item gemaakt?
 • Aantal stuks, waarde per stuk en totale waarde van elk item. Bij monsters en artikelen zonder handelswaarde moet voor de douane de nominale of vrijemarktwaarde worden opgegeven.
 • Vervoerskosten en aangegeven waarde of verzekeringskosten
 • Totale waarde van de zending, inclusief valuta van betaling
 • Reden voor export. Bijvoorbeeld: verkoop, herstel, inter-company
 • Verkoopbepalingen (Incoterm) die de kosten aangeven die zijn opgenomen in de totale waarde op de factuur. Bijvoorbeeld: CIF staat voor Cost, Insurance en Freight (kostprijs, verzekering en vervoer).
 • Aantal en totaalgewicht van de pakketten
 • Handtekening van de verzender en datum

Terug naar boven

When do I need to provide a U.S. Certificate of Origin?

Voor bepaalde landen en bepaalde goederen is er een Certificaat van Herkomst (Certificate of Origin, CO) vereist. Het doel van dit certificaat is aan te geven wat het land van herkomst is van de goederen die worden verzonden.

Voor formulieren die online worden ingevuld, is dit programma uitsluitend bedoeld voor goederen die vanuit de V.S. of Puerto Rico worden verzonden.

Het certificaat kan verplicht zijn in verband met bestaande internationale verdragen, wisselende invoerrechten, of een voorkeursbehandeling bij de bepaling van invoerrechten op basis van de herkomst van de zending.

Het Certificaat van Herkomst geeft aan in welk land de goederen zijn gefabriceerd. Of er een CO vereist is, hangt af van het artikel dat wordt geëxporteerd en de bestemming van dat artikel. In veel landen gelden er beperkingen voor de import uit bepaalde landen of voor de hoeveelheid goederen die geïmporteerd mag worden, of geldt er een voorkeur voor goederen die in de Verenigde Staten zijn vervaardigd.

Dit formulier moet worden ondertekend door of namens de secretaris van de plaatselijke Kamer van Koophandel en moet het zegel van die organisatie dragen.

Als de goederen kunnen worden beschreven als "Van Noord-Amerikaanse Herkomst" ("North American Origin"), gebruik dan het Certificaat van Herkomst voor het North American Free Trade Agreement (NAFTA) voor zendingen tussen Canada, Mexico en de V.S. (inclusief Puerto Rico). (Zie NAFTA Certificate of Origin hieronder.)

Opmerking: De regels die bepalen in welke gevallen er een CO vereist is, veranderen vaak. Controleer daarom altijd welke criteria er gelden voordat u uw zending daadwerkelijk verzendt. De beschrijvingen en aantallen op het certificaat moeten overeenkomen met die op de factuur.

Terug naar boven

Het NAFTA Certificate of Origin wordt door Canada, Mexico, Puerto Rico en de Verenigde Staten gebruikt om te bepalen of er voor de goederen die in hun landen worden geïmporteerd verlaagde of tot nul gereduceerde invoerrechten worden gehanteerd zoals bepaald in de North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Voor formulieren die online worden ingevuld, geldt dat dit programma uitsluitend bedoeld is voor goederen die vanuit de V.S. of Puerto Rico worden verzonden. Het NAFTA Certificate of Origin is ook beschikbaar als papierloos document, dat elektronisch kan worden doorgestuurd als deel van uw papierloos factureringspakket (indien beschikbaar). Als u een pakket verzendt vanuit de V.S. of Canada, maak dan één origineel en twee kopieën van de factuur. Verzendt u een pakket vanuit Puerto Rico, maak dan één origineel en één kopie.

Het NAFTA Certificate of Origin moet aan een factuur worden bevestigd indien de waarde van de zending hoger is dan:

 • US$ 1000 en de zending vanuit Canada of de V.S. wordt verstuurd naar een bestemming in Mexico.
 • CA$ 2500 (Canadese dollars) en de zending vanuit Mexico of de V.S. wordt verstuurd naar een bestemming in Canada.
 • US$ 2500 en de zending vanuit Canada of Mexico wordt verstuurd naar een bestemming in de V.S.


Voor zendingen met een lagere waarde dan de bovengenoemde bedragen is geen NAFTA Certificate of Origin vereist. In plaats daarvan dient de klant de volgende verklaring op de factuur van de zending te typen:

"Hierbij bevestig ik dat de goederen in deze zending gekwalificeerd kunnen worden als oorspronkelijke goederen die in aanmerking komen voor een voorkeurstartief onder NAFTA."

Om in aanmerking te komen voor een voorkeursbehandeling voor tarieven moet dit document leesbaar en volledig door de exporteur zijn ingevuld (getypt of geschreven in blokletters) en, op het moment dat de aangifte wordt gedaan, in het bezit zijn van de importeur. Dit document kan ook vrijwillig worden ingevuld door de producent voor gebruik door de exporteur.

Terug naar boven

Waar vind ik formulieren voor mijn internationale zendingen?

UPS TradeAbilityTM biedt een groot aantal formulieren voor uw internationale zendingen. U kunt sommige formulieren on line invullen of door de bibliotheek met downloadbare documenten bladeren. U kan informatie over de zending één keer invullen en vervolgens indien nodig gebruiken voor meerdere formulieren. De volgende formulieren kunt u on line invullen:

 • Factuur
 • NAFTA Certificate of Origin


Ga voor internationale formulieren naar de tab Middelen in CampusShip en selecteer International Tools gebruiken. Selecteer op deze pagina Toegang tot Internationale formulieren. Deze link brengt u naar een pagina waarop u voorbeeldformulieren kunt downloaden of on line formulieren kunt invullen.

Terug naar boven

Wanneer heb ik een Formulier voorafgaande melding voedselimport U.S. FDA nodig?

Door de nieuwe regels van de U.S. Food and Drug Administration (FDA) is er meer informatie vereist voor de afhandeling door de douane (U.S. Bureau of Customs and Border Protection) en de FDA van importzendingen die voedsel bevatten.

Afhankelijk van uw adressen van herkomst- en bestemming geeft de verzendtoepassing onderaan de pagina Zending voltooien een link naar dit formulier weer. Selecteer de link om het Formulier voorafgaande melding on line in te vullen.

Terug naar boven

What is a Shipper's Export Declaration (SED)?

Note: Applies only to shipments from the U.S. and Puerto Rico.

The Shipper´s Export Declaration (SED) is used by the U.S. Census Bureau to compile trade statistics and to help prevent illegal exports. The SED and instructions on how to fill it out are available from UPS CampusShip, UPS.com, and a variety of sources, including the U.S. Government Printing Office (202-512-0000) and the U.S. Census Bureau's home page (http://www.census.gov/foreign-trade/).

You can select from three filing options for your SED:

 • Print a blank SED, fill it out manually, and attach it to your shipment.
 • File your SED through UPS for a US$10 fee.
 • File online using ACE. To use ACE, exporters must register with ACE (https://ace.cbp.dhs.gov/). See details below in "What is ACE?"

To obtain a blank SED form to complete and attach to your package, select the Resources tab, and then Export Documentation.

Note: SEDs are not required for UPS Letter shipments.

An SED is required when the value of a single Schedule B commodity is valued at more than US$2,500 or for which an export license or license exemption is required. It is also required when the destination is a controlled territory. A controlled territory can be a country experiencing strained relations with the U.S. (e.g., Cuba, Iraq, Iran, Libya, and North Korea).

For customers using UPS CampusShip for exporting, instructions for setting your SED Preferences are available from UPS CampusShip Help. You can access the instructions by selecting Help directly on the Shipper´s Export Declaration Preferences page. To access your SED preferences, select the My Settings tab and go to Edit Shipper's Export Declaration Preferences.

For customers using UPS CampusShip for exporting, instructions for filing a SED electronically are available from UPS CampusShip Help. You can access the instructions by selecting the Help directly on the Shipper's Export Declaration page.

Terug naar boven

De paklijst is een opsomming van de specifieke inhoud van elk pakket en is een document dat u optioneel bij uw zending kunt voegen. Dit document lijkt op de Handelsfactuur (maar vervangt deze niet), die door de douane gebruikt wordt om de invoerrechten en kosten te bepalen. Omdat de paklijst geen informatie over de kosten of waarde van de inhoud bevat, kan hij gebruikt worden wanneer de inhoud naar een derde partij, zoals een klant of leverancier, verzonden wordt.

Terug naar boven

What is ACE?

The U.S. Census Bureau uses the Automated Commercial Environment (ACE) to capture and store U.S. export data electronically. The U.S. Census Bureau provides ACE free of charge to all exporters for electronic filing of Shipper's Export Declaration (SED) data via the ACE Web site.

UPS CampusShip can help you file your SEDs with ACE. To take advantage of this feature, you must register with ACE online at https://ace.cbp.dhs.gov/. ACE requires that you take a brief tutorial on filing SEDs, so allow adequate time for registering. For more information about ACE, call 1-877-715-4433.

Terug naar boven