van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Verzenden met batchbestand via UPS CampusShip®

Help voor Verzenden met batchbestand

Verzending met batch files geeft u de mogelijkheid om tot 250 zendingen te creëren met behulp van .csv (comma separated value) of .ssv (semicolon separated value) bestandsformaat. Het herkomstadres moet identiek zijn voor alle zendingen, maar het bestemmingsadres mag verschillen.

Verzenden met batchbestand ondersteunt enkel zendingen bestaande uit één stuk, met als betalingsmethode ofwel UPS klantennummer (vooraf betaald) of Derde. Als u het retouradres en de betalingsmethode hebt bevestigd, kunt u uw pakketten verzenden. Kijk de printerinstelling na voor u het bestand verwerkt. Wanneer het proces voltooid is, wordt u gemeld hoeveel pakketten correct verzonden zijn.

De onderstaande tabel bevat een voorbeeldbestand.

BestandsnaamBestandsformaatAangemaakt opDownloaden
Voorbeeldbestand
07/11/2010


Formaat voor importeren van batchbestand

Opmerking: In het importbestand worden komma's of puntkomma's gebruikt als veldscheidingstekens. De komma of puntkomma moet ook worden gebruikt tussen optionele velden in het importbestand. Er mogen geen kolomheaders in de bestanden voorkomen.

Als een bepaald record tijdens het importeren niet door de controle komt, genereert het systeem een foutenbestand met de records die niet konden worden geïmporteerd. Bekijk het rapport en maak de nodige correcties. Zodra de fouten zijn verholpen, kunt u het importproces opnieuw starten.

Formaat voor importeren van batchbestand
Het formaat voor het importeren van een batchbestand heeft een .csv-/.ssv-extensie.
Naam veldType veldMaximale veldlengteVerplichtGeldige waarden
Naam contactpersoon Alfanumeriek 35 Ja (voor internationaal transport of een UPS Next Day Air Early service) Naam van ontvanger (# aan begin van eerste veld geeft een fout)
Bedrijf of naam Alfanumeriek 35 Ja Bedrijf of naam van ontvanger
Land Alfanumeriek 2 Ja Land van ontvanger (zie tabel met land- en regiocodes voor geldige codes.)
Adres 1 Alfanumeriek 35 Ja Adres 1 voor ontvanger (verplicht)
Adres 2 Alfanumeriek 35 Nee Adres 2 voor ontvanger (optioneel)
Adres 3 Alfanumeriek 35 Nee Adres 3 voor ontvanger (optioneel)
Woonplaats Alfanumeriek 30 Ja Stad van ontvanger
Staat/Provincie/Andere Alfanumeriek 30 Voorwaardelijk Verplicht voor bepaalde landen van bestemming (Zie Staat-/Provinciecode-tabel voor geldige codes.)
Postcode Alfanumeriek 10 Voorwaardelijk Verplicht voor bepaalde landen van bestemming
Telefoon Alfanumeriek 15 Voorwaardelijk Verplicht voor internationale bestemmingen en UPS Next Day Air Early service
Toestel Alfanumeriek 5 Nee Verplicht voor internationale bestemmingen en UPS Next Day Air Early service
Indicator privéadres 0/1 1 Nee 1=Privéadres; 0=Commercieel
E-mailadres Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres van ontvanger
Verpakkingstype Alfanumeriek 2 Ja Zie tabel met verpakkingstypes voor geldige codes
Waarde voor de douane Numeriek 15 Voorwaardelijk Verplicht voor transport van VS naar CA en van VS naar PR. Munteenheid is standaard USD. Decimalen toegestaan.
Gewicht Numeriek 5 Voorwaardelijk Verplicht indien het verpakkingstype van Andere verpakking = 2. Gewichten zijn optioneel voor het verpakkingstype Brief/Envelop. Gebruik komma's in numerieke velden, zoals gewichten (10,0) ze moeten dat veld tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.
Lengte Numeriek 4 Nee Standaard in inch voor VS/PR; in centimeter voor alle andere landen. CA kan kiezen tussen inch en centimeter.
Breedte Numeriek 4 Nee Standaard in inch voor VS/PR; in centimeter voor alle andere landen. CA kan kiezen tussen inch en centimeter.
Hoogte Numeriek 4 Nee Standaard in inch voor VS/PR; in centimeter voor alle andere landen. CA kan kiezen tussen inch en centimeter.
Maateenheid LB/KG 2 Nee Standaard in pond/lbs (VS/PR) of kilo/kg. CA kan kiezen tussen lbs/kg.
Omschrijving van goederen Alfanumeriek 35 Voorwaardelijk Alleen verplicht wanneer de landen of regio's van herkomst en bestemming verschillen
Documenten zonder handelswaarde 0/1 1 Nee Geeft aan dat de zending geen belastbare items bevat
GNIFC (Goederen die buiten het vrije verkeer vallen) 0/1 1 Voorwaardelijk Verplicht voor transport binnen de EU wanneer de goederen belastbaar zijn
Aangegeven waarde Numeriek 7 Nee Moet minder dan $ 1.000 of het plaatselijke equivalent zijn, indien ingevuld. De munteenheid is standaard die van het land van herkomst. De aansprakelijkheid van UPS bij verlies of beschadiging van het pakket. Geen decimalen toegestaan.
Service Numeriek 2 Nee Zie servicetabel voor de juiste waarde.
Afleveringsbevestiging Alphanumerisch 1 Nee Zie de tabel voor afleveringsbevestiging voor de juiste waarde.
Vrijgave verzender/Afleveren zonder handtekening 0/1 1 Nee Een verzender kan aan UPS vragen om een pakket vrij te geven bij de eerste afleverpoging, zonder handtekening. UPS is niet aansprakelijk t.o.v. verzenders of derden voor enige schade ten gevolge van de vrijgave van het pakket. (Niet ondersteund buiten de VS)
Retourzending document 0/1 1 Nee Enkel gebruikt voor transport binnen Polen.
Afleveren op zaterdag 0/1 1 Nee Beschikbaar bij bepaalde services (Zie de servicegids voor bijkomende informatie.)
UPS carbon neutral 0/1 1 Nee Vraag om de impact van uw zending op het klimaat te neutraliseren.
Groot pakket 0/1 1 Nee Toegepast wanneer de lengte plus de omvang (2 * breedte) + (2 * hoogte) meer dan 118 inch bedraagt, maar minder dan 157 inch. Toeslag in rekening gebracht. (Buiten de VS is de limiet voor grote pakketten 400 cm.)
Extra afhandeling Numeriek 4 Nee Voor de VS: Toegepast wanneer een artikel verpakt is in een buitenste verzendcontainer van metaal of hout, wanneer de pakketten meer dan 70 lbs of 32 kg wegen en de langste zijde meer dan 150 cm lang is. Zie de servicegids voor bijkomende informatie. Buiten de VS: Wanneer het pakket meer dan 32 kg weegt of de langste zijde meer dan 150 cm meet, wordt bijkomende afhandeling automatisch toegepast.
Referentie 1 Alfanumeriek 35 Nee Gebruikt om informatie over het pakket te registreren
Referentie 2 Alfanumeriek 35 Nee Gebruikt om informatie over het pakket te registreren
Referentie 3 Alfanumeriek 35 Nee Enkel gebruikt voor UPS CampusShip, voor verpakking op pakketniveau (VS, PR en CA)
E-mailbericht 1 - Adres Alfanumeriek 50 Nee E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 1 - Verzenden 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 1 - Uitzondering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 1 - Aflevering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht 2 - Adres Alphanumerisch 50 Nee E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 2 - Verzenden 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 2 - Uitzondering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 2 - Aflevering 0/1 1 Nee E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-Mail-Benachrichtigung 3 - Adresse Alphanumerisch 50 Nein E-Mail-Adresse, an die die jeweilige Benachrichtigung gesendet wird (Versand, Ausnahme oder Zustellung)
E-mailbericht 3 - Adres 0/1 1 Nein E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 3 - Verzenden 0/1 1 Nein E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 3 - Uitzondering 0/1 1 Nein E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht 4 - Adres Alfanumeriek 50 Nein E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 4 - Verzenden 0/1 1 Nein E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 4 - Uitzondering 0/1 1 Nein E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 4 - Aflevering 0/1 1 Nein E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht 5 - Adres Alfanumeriek 50 Nein E-mailadres dat het overeenkomstige bericht zal ontvangen (verzenden, uitzondering of aflevering)
E-mailbericht 5 - Verzenden 0/1 1 Nein E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket verzonden is
E-mailbericht 5 - Uitzondering 0/1 1 Nein E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer er een uitzondering optreedt in de aflevering van het pakket
E-mailbericht 5 - Aflevering 0/1 1 Nein E-mailbericht dat verzonden wordt wanneer het pakket afgeleverd is
E-mailbericht Alfanumeriek 150 Nein Bijkomende berichten of speciale instructies die moeten worden opgegeven in het e-mailbericht
Adres bij fout e-mail Alfanumeriek 50 Nein E-mailadres dat een bericht ontvangt wanneer het e-mailbericht naar de ontvanger niet aankomt
Locatie-ID Alfanumeriek 10 Nein Unieke identificatie voor een alternatieve afleveringslocatie, zoals een UPS Access Point™-locatie
Type media van bericht Alfanumeriek 2 Nein Zie tabel met type media voor de geldige waarden.
Taal berichten Alfanumeriek 6 Nein Een lijst van geldige land/taalcombinaties. Standaardwaarde op basis van herkomst/bestemming van zending. Zie tabel met talen voor berichten voor de geldige waarden
Adres berichten Alfanumeriek 50 Nein E-mailadres of mobiel nummer gebruikt om bericht te ontvangen wanneer pakketten op een alternatieve afleveringslocatie worden afgeleverd
ADL COD-waarde Numeriek/geldwaarde 10 Nein Het geldbedrag dat geïnd moet worden in de UPS Access Point-locatie moet in de valuta van die locatie worden weergegeven. Decimalen toegestaan.
ADL Afleveren aan geadresseerde 0/1 1 Nein 0 = optie niet aangevraagd1 = optie aangevraagd voor Alleen afleveren op adres
ADL Type media van verzender Alfanumeriek 2 Nein Zie tabel met type media voor de geldige waarden.
ADL Taal van verzender Alfanumeriek 6 Nein Een lijst van geldige land/taalcombinaties. Standaardwaarde op basis van herkomst/bestemming van zending. Zie tabel met talen voor berichten voor de geldige waarden.
ADL Bericht voor verzender Alfanumeriek 50 Nein E-mailadres of mobiel nummer gebruikt voor de verzender om bericht te ontvangen wanneer het pakket is aangekomen op de UPS Access Point-locatie en wanneer het werd afgehaald.
Packaging Type Codes
Het import formaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Verpakkingstype. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:
1=UPS Letter/Envelope
4=UPS PAK
3=UPS Tube
S=UPS Express Box (Klein)
M=UPS Express Box (Middelgroot)
L=UPS Express Box (Groot)
21=UPS Box
25=UPS 10 KG Box
24=UPS 25 KG Box
2=Andere verpakking
30=Pallet (enkel voor PL naar PL)
Codes voor servicetype
Het importformaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Service. Voor dit veld zijn de volgende codes van twee cijfers geldig:
14=UPS Next Day Air Early (US/PR) 54=UPS Express Plus
01=UPS Next Day Air (US/PR) 07=UPS Express
13=UPS Next Day Air Saver (US/PR) 08=UPS Expedited
59=UPS 2nd Day Air A.M. (US/PR) 11=UPS Standard
02=UPS 2nd Day Air (US/PR) 65=UPS Express Saver
12=UPS 3 Day Select
03=UPS Ground Service (US/PR)
82=UPS Today Standard (PL to PL)
83=UPS Dedicated Courier (PL to PL)
85=UPS Today Express (PL to PL)
86=UPS Today Express Saver (PL to PL)
Codes voor afleveringsbevestiging
Laat het veld leeg als u geen afleveringsbevestiging wilt ontvangen, anders vult u een geldige code in. De geldige codes voor dit veld zijn:
S=Handtekening vereist
N=Afleveringsbevestiging zonder handtekening
A=Handtekening van volwassene vereist
V=Mondelinge bevestiging
Type media
Het importformaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Type media. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:
01=Gesproken bericht
03=Email
12=SMS Text
Geldige taalcodes:
Het importformaat voor het verwerken van batchbestanden bevat een veld met de naam Geldige taalcodes. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:
"DAN_97"=Deens
"DEU_97"=Duits
"ENG_CA"=Canadees Engels
"ENG_GB"=Brits Engels
"ENG_US"=VS Engels
"FIN_97"=Fins
"FRA_97"=Canadees Frans
"FRA_CA"=Frankrijk Frans
"ITA_97"=Italiaans
"NLD_97"=Nederland Nederlands
"NOR_97"=Noors
"POL_97"=Pools
"SPA_97"=Spaans
"SPA_MX"=Mexicaans Spaans
"SPA_PR"=Puerto Ricaans Spaans
"SWE_97"=Zweeds

Contact opnemen met UPS

Met vragen over UPS CampusShip kunt u terecht bij uw UPS CampusShip beheerder. Selecteer de onderstaande link voor technische ondersteuning bij UPS CampusShip.

UPS CampusShip Technische ondersteuning