Elektronische datatransmissie (EDI)

Als uw bedrijf veel facturerings- en logistieke gegevens met andere bedrijven wil uitwisselen, kunnen UPS-oplossingen voor elektronische datatransmissie uitkomst bieden.

Logistieke gegevensuitwisseling tussen bedrijven

Vrouw staat voor computer

EDI is een gestandaardiseerd, veilig, elektronisch proces waarmee het ene bedrijf compatibele gegevens of betalingen naar een ander bedrijf kan sturen. Verminder fouten, versnel de uitwisseling van zakelijke documenten en verlaag mogelijk de kosten.

Contact opnemen met UPS