Direct naar hoofdinhoud

1930-1980

Uitbreiding

1930 - 1952

In 1930 breidde UPS haar bereik uit naar de Oostkust door het samenvoegen van de afleveringsprocessen voor diverse grote warenhuizen in New York en Newark. Door de trends in de jaren '40 en '50 zag UPS zich echter genoodzaakt een andere koers te kiezen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidden tekorten aan brandstof en rubber ertoe dat winkels gingen snijden in hun bezorgdiensten en dat klanten werden gestimuleerd om hun pakketten zelf mee te nemen. Desondanks bleef UPS doorgroeien.

Deze ontwikkeling zette zich voort na de oorlog, toen veel mensen zich in de buitenwijken vestigden, een auto kochten en hun inkopen gingen doen in grote nieuwe winkelcentra met voldoende parkeerruimte. Hoewel UPS de services voor de detailhandel gedurende de jaren '30 en '40 voortdurend was blijven uitbreiden, werd het in het begin van de jaren '50 duidelijk dat contractservices voor winkels hun beperkingen hadden. Daarom begon het management van UPS uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden, zonder echter de bezorgdiensten voor de detailhandel als kernactiviteit los te laten.

Er werd besloten de services van UPS uit te breiden door de aanschaf van rechten van common carrier of openbare transporteur, waardoor het mogelijk werd pakketten te vervoeren van en naar alle soorten klanten, zowel zakelijke als particuliere. Hierdoor werd UPS een rechtstreekse concurrent van de Amerikaanse posterijen (de U.S. Postal Service) en kwam het bedrijf in aanvaring met de regels van de Interstate Commerce Commission (ICC). In 1952 besloot UPS om in die steden die niet onder de bevoegdheid van de staatshandelscommissie en de ICC vielen, openbare transportdiensten te gaan aanbieden. In 1953 werd Chicago de eerste stad buiten Californië waar UPS dergelijke diensten aanbood.

Op datzelfde moment besloot UPS langs juridische weg te proberen haar vergunning in Californië uit te breiden. Dit was het begin van een ongekende juridische strijd (zowel voor staatscommissies als voor rechtbanken) waarin UPS probeerde de juiste bevoegdheden te krijgen om te kunnen werken in een gebied dat groot genoeg was om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar haar unieke diensten. In de volgende 30 jaar heeft UPS meer dan honderd maal aanvullende vergunningen aangevraagd.

Luchtvaartservice

1953 - 1974

Terwijl een deel van UPS zich inzette voor een betere bereikbaarheid via de weg, werkte een ander deel aan de wederopstanding van de luchtvaartsectie van UPS. In 1929 werd UPS de eerste pakketvervoerder die luchtvaartdiensten aanbood via privaat uitgevoerde vluchten. Door een gebrek aan volume (gedeeltelijk veroorzaakt door de Depressie) moest die service nog datzelfde jaar worden gestaakt.

In 1953 hervatte UPS haar luchtvaartactiviteiten met een tweedaagse service naar de belangrijkste steden aan de Oost- en Westkust. Ook nu weer vlogen de pakketten van UPS mee in het laadruim van lijnvliegtuigen. De service, genaamd UPS Blue Label Air, groeide gestaag en was in 1978 in alle staten van de V.S. beschikbaar, ook in Alaska en Hawaï.

De "Golden Link"

1975 - 1980

UPS verbreedde niet alleen haar services, maar breidde ook uit naar nieuwe gebieden. Vandaag de dag is er een snelle, comfortabele verzendservice beschikbaar naar de meeste landen ter wereld. Maar in de jaren '50 waren de mogelijkheden van UPS in veel delen van de V.S. om pakketten vrijelijk te bezorgen, zeer beperkt. In sommige gevallen werden verzenders gedwongen het pakket verschillende keren van vervoerder te laten wisselen voordat het uiteindelijk op zijn bestemming aankwam. Bij elke staatsgrens die werd gepasseerd kwam de federale overheid om de hoek kijken. Bovendien moest elke staat zijn fiat geven aan de verplaatsing van pakketten binnen de eigen grenzen.

Drie decennia lang (jaren '50 tot '70) heeft UPS systematisch gevochten voor toestemming om zendingen vrijelijk te mogen vervoeren tussen de 48 aangrenzende staten. Uiteindelijk gaf de Interstate Commerce Commission UPS in 1975 toestemming om te beginnen met een service tussen Montana en Utah, en om de servicegebieden in resp. Arizona, Idaho en Nevada uit te breiden tot de hele staat. UPS kreeg bovendien toestemming om de service in deze vijf staten te koppelen aan de service aan de Westkust en aan alle staten in het Oosten. Ten gevolge hiervan werd UPS de eerste pakketvervoerder die alle adressen in de 48 aaneengesloten staten van de Verenigde Staten bediende. Deze historische versmelting van servicegebieden wordt binnen UPS de “Golden Link” genoemd.

Gerelateerde informatie

UPS Tijdcapsule

Mijlpalen1930
UPS breidt uit naar de Oostkust. Er wordt bezorgd voor warenhuizen in New York en Newark.

1952
Ontwikkelingen in de markt brengen UPS ertoe de "common carrier service" in Californië uit te breiden.

1953
UPS hervat het luchttransport. Blue Label Air is een tweedaagse service naar Chicago, Detroit en diverse andere grote steden aan de oost- en westkust.

1957
Eerste uitbreiding van de commoncarrier service over de staatsgrenzen heen. UPS bedient gebieden in vijf staten binnen een straal van 150 mijl (ca. 240 km) rond Chicago.

1960
Common carrier service begint in delen van New England, New York en New Jersey.

1975
UPS smeedt "Golden Link" en wordt de eerste pakketvervoerder die alle adressen in de 48 aaneengesloten staten van de Verenigde Staten bedient.

1977
Blue Label Air-service wordt uitgebreid met Alaska. UPS biedt luchtvaartservice aan naar alle 50 staten van de V.S.