/
 • Coronavirus Update...Vairāk
 • UPS turpina apkalpot klientus. Ietekme uz apkalpošanu saistībā ar koronavīrusu… vairāk...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Papildizmaksas

Papildizmaksas
Ja nav norādīts citādi, izmaksas tiek piemērotas uz katra sūtījuma pamata.
PreceIzmaksa (EUR)
Nosūtītie sūtījumi
Maksimāla limita pārsniegšana €104.00 par paku
Lielgabarīta pakas piemaksa €44.00 par paku
Nepiegādāto sūtījumu īpašās apstrādes papildmaksa (kā papildinājums pie transporta izdevumiem) €4.80 par sūtījumu
Adreses labošana €6.70 par sūtījumu
Saņēmējs vai trešā puse atsakās maksāt €10.35 par sūtījumu
Maksa par trūkstošu vai nepareizu konta numuru €10.35 par sūtījumu
Nosūtītie un saņemtie sūtījumi
Attālināta apgabala savākšanas un piegādes pakalpojums (uz kg/minimums, kurš ir lielāks)

Paplāšināta apgabala savākšanas un piegādes pakalpojums (uz kg/minimums, kurš ir lielāks)
€0.39/€19.15

€0.39/€19.15
Papildu kravu apstrādes pakalpojums €5.00 par sūtījumu
Norēķinu maksa (maksa % no avansa/minimums, kurš ir lielāks) 3%/€17.07
Nodevu un nodokļu pārsūtīšanas maksa €15.35 par sūtījumu
Valūtas konvertēšanas maksa 0.75%
Paraksta pieprasījums €1.10 par sūtījumu
Pieauguša cilvēka paraksta pieprasījums €2.60 par sūtījumu
Visi citi pamatpakalpojumi
Dzīvojamo māju piegādes pakalpojums €2.20 par sūtījumu
Starpniecības pakalpojumi
Eksporta deklarācija €19.92 par sūtījumu
Formālās deklarācijas ar vairāk neka 5 tarifu līnijām (par papildu tariflīniju) €7.11 par sūtījumu
Nodrošinātā pārsūtījuma apstrādes maksa €9.25 par sūtījumu
Pārsūtījuma nodrošinājuma UPS garantija €36.99 par sūtījumu
Nestandarta formālā deklarācija €24.19 par sūtījumu
Noliktavas uzglabāšana (par paku/dienā/pēc 3 darba dienām) €0.34 par sūtījumu
Atpakaļ uz sākumu

Maksa par trūkstošu vai nepareizu konta numuru

Konta numurs uzskatāms par nederīgu, ja tas nav pareizais maksājošās puses konta numurs vai konta turētājs ir preču saņēmējs vai trešā persona, kura neveic sūtījuma izmaksu apmaksu.

 • Maksa par katru sūtījumu iekšzemē (ja pieejams) un ārvalstīs, saistībā ar kuru norādīts nederīgs vai nav norādīts maksātāja konta numurs. Papildus tam, ja preču saņēmējs vai trešā persona neveic sūtījuma izmaksu apmaksu, sākotnējam sūtītājam izrakstīs rēķinu ar atteikuma maksu plus sūtījuma izmaksām.

Atpakaļ uz sākumu

Maksimāla limita pārsniegšana

Transportēšanai nepieņem pakas, kuru faktiskais svars pārsniedz 150 mārciņas (70 kg) vai garums pārsniedz 108 collas (274 cm), vai garums un apkārtmērs kopsummā pārsniedz 157 collas (400 cm), pamatojoties uz mērījumiem, kas iegūti, lai noteiktu apmaksājamo svaru. Šīm pakām ir piemērojama piemaksa par maksimālo robežvērtību pārsniegšanu, kuru pieskaita pārējām atbilstošajām maksām, ja tās konstatē UPS mazo paku sistēmā.

Atpakaļ uz sākumu

Adreses labošana

Ja adresē ir radusies kļūda, mēs veiksim visu iespējamo, lai atrastu pareizo adresi un piegādātu sūtījumu attiecīgās galamērķa valsts ietvaros. Par šo pakalpojumu sūtītājam tiks piemērota papildu maksa. Jūs varat skatīt maksu par adreses labošanu tabulā "Papildizmaksas".

Atpakaļ uz sākumu

Starpniecības pakalpojumi

UPS starpniecības pakalpojumus nodrošina bez papildu maksas standarta atmuitošanai. Mūsu mērķis ir vienmēr nodrošināt laidenu, neredzamu procesa norisi un ātru atmuitošanu, kas ir ļoti būtiski savlaicīgai piegādei. Sagatavošanās atmuitošanai sākas brīdī, kad sūtījums vēl ir tranzītā, pateicoties iepriekšēja paziņojuma funkcijai UPS tīklā. Valsts prasības paredz specifisku dokumentāciju starptautiskiem sūtījumiem un UPS nodrošina kompetentu pakalpojumu, kas garantē pilnīgu un precīzu eksporta dokumentācijas sagatavošanu. Mēs piedāvājam papildu atmuitošanas pakalpojumus, kas palīdzēs novērst neparedzētus kavējumus. Par atsevišķiem pakalpojumiem ir piemērojama papildu maksa. Lūdzam skatīt šīs maksas tabulā "Papildizmaksas".

Papildu maksa var tik piemērota par atmuitošanas procedūrām, kas ietvert šādus aspektus (bet ne tikai):

 • atmuitošanas procedūras, kurās formalitātes kārtojamas ar valsts iestādēm, kas nav muita
 • tranzīta procedūras
 • uzglabāšana
 • muitas pārbaudes
 • papildu maksa par robežsardzes pārbaudēm
 • trešo personu atmuitoti sūtījumi


Pilnīgas informācijas iegūšanai sazinieties ar savu UPS konsultantu. Visi papildinājumi un papildu maksas ir bez nodokļiem.

Atpakaļ uz sākumu

Norēķini

UPS muitas starpniecības pakalpojumu veicēji ir pieredzējuši darbā ar sarežģītiem komercsūtījumiem. Elektroniska datu par sūtījumu nosūtīšana palīdz paātrināt atmuitošanas procesu. UPS maksātāja vārdā var sagatavot nodevas, nodokļus un citus valsts maksājumus. Norēķinu maksa ir norādīta tabulā "Papildizmaksas".

Atpakaļ uz sākumu

Sūtījumu paņemšanas un piegādes pakalpojumi attālinātos un paplašinātos apgabalos

UPS nodrošina savākšanas un piegādes pakalpojumus attālinātos un paplašinātos apgabalos, kā arī pilsētu teritorijās. Par katru sūtījumu, kas tiek savākts vai piegādāts attālinātā vai paplašinātā apgabalā, tiek piemērota papildu maksa. Attiecīgā maksa ir atrodama tabulā "Papildizmaksas".

Atpakaļ uz sākumu

Nodevu un nodokļu pārsūtīšanas maksa

Šis maksājums attiecas uz sūtījumiem ārpus ES ietvariem, kad nodokļu un nodevu maksātājs neatrodas galamērķa valstī. Rēķinu izraksta pusei, kura sedz transportēšanas izdevumus.

Atpakaļ uz sākumu

Novēlotu maksājumu soda procenti

UPS nosūtīs jums rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem Rēķinā būs norādīts apmaksas datums. Ja UPS līdz norādītajam datumam nesaņems maksājumu, tam ir tiesības piemērot soda procentus. Soda procentu likme, kurus nosaka pamatojoties uz prevalējošajiem tarifiem, būs norādīta rēķinā.

Atpakaļ uz sākumu

Nepieciešams pieaugušas personas paraksts

Izmantojiet iespēju "Nepieciešams pieaugušas personas paraksts", lai juridisku vai citu iemeslu dēļ novērstu, ka preču sūtījumus saņem nepilngadīgas personas. Tas būtu attiecināms arī uz alkoholiskiem produktiem un tabakas izstrādājumiem, kā arī precēm, kuras ieteicams saņemt pieaugušām personām.

Atpakaļ uz sākumu

Paraksta pieprasījums

Parasti UPS izsniedz sūtījumu pret parakstu. Izņēmums ir piegāde uz atsevišķām valstīm, kur atļauts piegādāt sūtījumu, nesaņemot parakstu - "Driver Release" (piegāde saņēmēja teritorijā iepriekš noteiktā vietā, kad paraksts netiek pieprasīts) vai ar pakalpojumu "Letter box release" (pieprasījums atstāt sūtījumu pastkastītē). "Letter box release" ir nodrošināta pakalpojumu sniedzēja piegāde, kas ļaus atstāt dažus privātsūtījumus drošā pastkastītē bez paraksta iegūšanas, tādēļ piegāde var būt veikta bez saņēmēja klātbūtnes.

Izmantojiet 'Paraksta pieprasījuma' pakalpojumu, lai novērstu "Driver Release" vai "Letter box release" izmantošanu piemērojamās valstīs.

Atpakaļ uz sākumu

Nodokļi

Mūsu papildu maksas un pēc izvēles pieejamo pakalpojumu maksa ir norādīta bez nodokļiem. Atbilstošos gadījumos pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēros saskaņā ar standarta likmi.

Atpakaļ uz sākumu

Starpniecības pakalpojumi

UPS starpniecības pakalpojumus nodrošina bez papildu maksas standarta atmuitošanai. Mūsu mērķis ir vienmēr nodrošināt laidenu, neredzamu procesa norisi un ātru atmuitošanu, kas ir ļoti būtiski savlaicīgai piegādei. Sagatavošanās atmuitošanai sākas brīdī, kad sūtījums vēl ir tranzītā, pateicoties iepriekšēja paziņojuma funkcijai UPS tīklā. Valsts prasības paredz specifisku dokumentāciju starptautiskiem sūtījumiem un UPS nodrošina kompetentu pakalpojumu, kas garantē pilnīgu un precīzu eksporta dokumentācijas sagatavošanu. Mēs piedāvājam papildu atmuitošanas pakalpojumus, kas palīdzēs novērst neparedzētus kavējumus. Par atsevišķiem pakalpojumiem ir piemērojama papildu maksa. Lūdzam skatīt šīs maksas tabulā "Papildizmaksas".

Papildu maksa var tik piemērota par atmuitošanas procedūrām, kas ietvert šādus aspektus (bet ne tikai):

 • atmuitošanas procedūras, kurās formalitātes kārtojamas ar valsts iestādēm, kas nav muita
 • uzglabāšana
 • muitas pārbaudes
 • papildu maksa par robežsardzes pārbaudēm
 • trešo personu atmuitoti sūtījumi


Pilnīgas informācijas iegūšanai sazinieties ar savu UPS konsultantu. Visi papildinājumi un papildu maksas ir bez nodokļiem.

Atpakaļ uz sākumu

Saņēmējs vai trešā puse atsakās maksāt

Ja saņēmējs vai trešā persona atsakās apmaksāt transportēšanas izmaksas un rēķinā norādītais konts nav pareizs vai ja konts nav norādīts, UPS skatīs savus ierakstus, lai atrastu pareizo konta numuru. Neatkarīgi no tā, vai tiks atrasts pareizais konta numurus, apstrādes maksu par katru sūtījumu piemēros sūtītājam.

Atpakaļ uz sākumu

Dzīvojamo māju piegādes pakalpojums

UPS nodrošina piegādes pakalpojumus dzīvojamo māju adresēm, kā arī uzņēmumu adresēm. Dzīvojamo māju piegāde tiek veikta mājās, ieskaitot uzņēmējdarbību, kas darbojas ārpus mājas. Par katru piegādi privātmājām tiek piemērota papildu maksa par sūtījumu.

Atpakaļ uz sākumu

Nepiegādājamo sūtījumu īpaša apstrāde

Ja UPS ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai piegādātu starptautisku sūtījumu, taču centieni ir bijuši neveiksmīgi, mēs apstrādāsim sūtījumu atbilstoši jūsu norādēm. Transportēšanas izmaksas un piemaksu piemēros sūtītājam saistībā ar katra šāda nepiegādājama sūtījuma apstrādi. Lūdzam skatīt izcenojumu tabulā "Papildizmaksas".

Sūtījumu ES un jūsu valsts ietvaros gadījumā sūtījumi tiks atgriezti automātiski, izmantojot UPS Standard pakalpojumus (ja pieejami). Par atgriešanu tiks piemērotas transportēšanas un degvielas izmaksas.

Atpakaļ uz sākumu

Papildu kravas apstrādes darbu maksa

Papildu kravas apstrādes darbi attiecas uz šādiem vienumiem:

 • Jebkurš priekšmets, kas ievietots ārējā pārvadāšanas tvertnē no metāla vai koka.
 • Jebkurš cilindrisks priekšmets, piemēram, muca, tvertne, spainis vai riepa, kas nav ietverts rievotā kartona pārvadāšanas tvertnē.
 • Jebkura paka, kuras garākā mala pārsniedz 100 cm vai otra garākā mala pārsniedz 30 collas (76 cm).
 • Jebkura paka, kuras faktiskais svars pārsniedz 70 mārciņas (32 kg).
 • Katra pārvadājuma paka, kuras vidējais pakas svars pārsniedz 70 mārciņas (32 kg) un katras pakas svars nav norādīts avota dokumentā vai izmantotajā UPS automatizētajā pārvadāšanas sistēmā.

UPS patur tiesības novērtēt papildu kravas apstrādes darbu maksu katrai pakai, kam pēc UPS ieskatiem nepieciešami īpaši kravas apstrādes darbi.

Ja no mūsu puses ir nepieciešami papildu sūtījuma apstrādes pakalpojumi un attiecīgi izriet sūtījumu piegādes kavēšanās, UPS negarantē naudas atgriešanu par tiem. Tādēļ UPS neatgriež sūtījuma izmaksas, ja sūtījumi ir piegādāti vēlāk, nekā atrunāts, ja tiem bijusi nepieciešama papildu apstrāde.

Atpakaļ uz sākumu

Lielgabarīta pakas piemaksa

Lielgabarīta pakas piemaksa piemēros katrai UPS pakai, ja tās garums plus apkārtmērs [(2 x platums) + (2 x augstums)] kopā pārsniedz 300 cm, bet ir mazāks par UPS noteikto maksimālo izmēru 400 cm.

Lielgabarīta pakām piemēro minimālo (apmaksājamo) svaru 40 kgs - papildus Lielgabarīta pakas piemaksai.

Ja ir piemērots papildu Lielgabarīta pakas piemaksa, netiek piemērota maksa par administratīvajiem pakalpojumiem.

Atpakaļ uz sākumu

Saspringtā perioda papildpiemaksa

Liela sūtījumu apjoma laikā var tikt ieviestas Saspringtā perioda papildpiemaksas, lai nodrošinātu mūsu tīkla efektīvu darbību.

Pašlaik Saspringtā perioda papildpiemaksa nav ieviesta.

Atpakaļ uz sākumu

Kur iegūt vairāk informācijas