no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Zonas un izmaksas

Atrodiet paku nosūtīšanai nepieciešamos piederumus – no pakalpojumiem un tarifiem līdz iepakojumam un norēķiniem. Tāpat uzziniet par papildpakalpojumiem un papildu maksām, kuras var būt piemērojamas jūsu pārvadājumam.

Piemaksas

Attālinātas teritorijas piemaksas

Sniedzot pakalpojumus no vai uz mazāk apdzīvotiem vai attālinātiem iekšzemes vai starptautiskiem apgabaliem, tiek piemērotas augstākas sūtījumu apstrādes maksas. Piegādes un piemaksas attālinātiem apgabaliem ir noteiktas, lai precīzāk atspoguļoti izmaksas šo pakalpojumu nodrošināšanai minētajos apgabalos.

Degvielas piemaksa

Tiek piemērots noteiktu UPS pakalpojumu transportēšanas maksai un papildu maksai.

Saistītas saites