no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
  • Service impacts related to Coronavirus ...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Iespējas cilvēkiem

Atbalsts mūsu darbiniekiem.

Mūsu ilgtspējīgo un apņēmīgo darbību nodrošina vairāk nekā 481,000 UPS darbinieku visā pasaulē. Viņi atbalsta mūsu filantropiskos centienus, iesaistoties brīvprātīgajā darbā vietējās kopienās un ik dienas sniedzot savu ieguldījumu, lai mēs varētu būt vēl atbildīgāks uzņēmums. Viņi uzlūko izaicinājumus kā pārvaramas barjeras un atrod inovatīvus un iedvesmojošus risinājumus.

Viņi ziedo sevi darbam. Tāpēc mēs veidojam programmas un sadarbības, lai darba vidē visi darbinieki justos novērtēti, cienīti un ieinteresēti. Tāpēc mēs katru gadu ieguldām laiku, naudu un resursus mūsu darbinieku veselības aprūpē un drošības apmācībās. Ar pārliecību, ka mūsu iekšējā kultūra balstās uz atbalstu un sadarbību, mēs varam veidot globālo kultūru, kas atbalsta tādas pašas vērtības.

Sazināties ar UPS

Kam tas ir paredzēts

Uzņēmumiem, kas vēlas sadarboties ar videi draudzīgām un sociāli atbildīgām organizācijām, uzņēmumiem, kam ir nozīmīgas savas korporatīvās vērtības vai nozarei specifiskas vajadzības.

Mūsu visnozīmīgāko aktīvu atbalsts

Vissvarīgākā mūsu darbinieku pieturvieta ir mājas, tāpēc mēs turpinām pievērst lielu uzmanību savām vairāk nekā 200 drošības programmām un apmācību programmām, ko parasti māca sertificēti speciālisti. Mēs atbalstām profesionālo izaugsmi visos līmeņos, sākot no mācību atbalsta programmām nepilna laika darbiniekiem līdz īpašām vadītāju apmācības programmām, kas mūsu augstākā līmeņa vadītājiem māca uzmanīgāk palūkoties uz pasaulē notiekošajiem procesiem. Pretī mēs saņemam prasmi pieņemt kompetentus lēmumus, risināt problēmas un ievērot uzņēmuma darba kultūru.

Saistītie pakalpojumi